Home Contacts
Armenian Version English Version


Թափուր աշխատատեղեր

19.09.2007
Կայանալու են բաց մրցույթներ դատական ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

18.09.2007
Կայանալու է կրկնակի մարցույթ դատական ծառայության թափուր պաշտոներն զբաղեցնելու համար

18.09.2007
Կայանալու է փակ մրցույթ դատական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

18.09.2007
Կայանալու է փակ մրցույթ դատական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

14.09.2007
ՀՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է բաց մրցույթներ դատական ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

14.09.2007
ՀՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է փակ մրցույթ դատական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

11.09.2007
ՀՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է բաց մրցույթներ դատական ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

11.09.2007
Կայանալու են բաց մրցույթներ դատական ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

05.09.2007
ՀՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է բաց մրցույթներ դատական ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

04.09.2007
ՀՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է կրկնակի մրցույթ դատական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար