Home Contacts
Armenian Version English Version


Թափուր աշխատատեղեր

25.05.2016
Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի աշխատակազմի գրասենյակի գործավար

24.05.2016
Վարչական դատարանի աշխատակազմի գրասենյակի գործավար (Սևան)

23.05.2016
Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատական նիստերի քարտուղար (նստավայրը՝ ք. Էջմիածին)

20.05.2016
Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատական նիստերի քարտուղար

19.05.2016
Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի գրասենյակի մասնագետ

19.05.2016
Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատական նիստերի քարտուղար

18.05.2016
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատական նիստերի քարտուղար (նստավայրը՝ ք. Նոյեմբերյան)

18.05.2016
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի աշխատակազմի հաշվապահ

17.05.2016
Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատական նիստերի քարտուղար

17.05.2016
Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանի աշխատակազմի գրասենյակի գործավար