Home Contacts
Armenian Version English Version


Նորություններ

04.03.2015
ՑԱՎԱԿՑԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁ

02.03.2015
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրության մրցույթում հաղթող ճանաչված անձանց ցուցակի վերաբերյալ - (17.2 KB)

23.02.2015
Դատավորի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների եվ հիվանդությունների մասին տեղեկանքի ձեվ - (756.4 KB)

23.02.2015
Երաշխավորագիր-նամակի ձեվ սահմանելու մասին - (49.4 KB)

23.02.2015
Ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ - (20.3 KB)

23.02.2015
Հիշեցում - (18.4 KB)

20.02.2015
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրության մրցույթի հարցազրույցի փուլ անցած անձանց ցուցակի և հարցազրույցի անցկացման օրվա, ժամի և վայրի վերաբերյալ - (523.9 KB)

20.02.2015
ԱԽ-5-Ո-9 2015թ. Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Դատավորների թեկնածությունների ցուցակի արտահերթ համալրման նպատակով անցկացվող որակավորման ստուգման գրավոր քննության ձեվը, քննական հարցերի կառուցվածքի եվ բովանդակության նվազագույն պահանջները, քննության եվ արդարադատության խորհրդում հարցազրույցի կազմակերպման եվ անցկացման կարգը, արդարադատության խորհուրդ ներկայացված հավակնորդների վերաբերյալ հարցումների իրականցման կարգը, հարցման շրջանակում ընդգրկված մարմինների ցանկը եվ հարցման նպատակով կիրառվող գրավոր հարցաթերթիկների ձեվը սահմանելու մասին - (139.9 KB)

19.02.2015
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

18.02.2015
ՄԻԵԴ դատավորի պաշտոնում ՀՀ կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրության մրցույթին մասնակցելուն հավակնող անձանց կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ընդունման գրանցամատյանի լուսապատճենը՝ 17.02.2015թ.-ի դրությամբ: - (823.6 KB)