Home Contacts
Armenian Version English Version


Նորություններ

11.04.2017
Արդյո՞ք աշխատավարձի չվճարման դեպքում կետանցված աշխատավարձի նկատմամբ կարող են հաշվարկվել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով նախատեսված տոկոսները և ո՞ր դեպքերում

11.04.2017
Արդյո՞ք հիմնական պարտապանի նկատմամբ սնանկության վարույթի առկայության պայմաններում պարտատերը կարող է ներկայացնել այդ պարտավորության կատարումն ապահովող երաշխավորին սնանկ ճանաչելու պահանջ

11.04.2017
Գույքահարկի գծով հարկային օրենսդրության խախտման համար հարկային պարտավորությունների առաջացման վաղեմության ժամկետների վերաբերյալ կանոններում օրենսդրական փոփոխություններ նախատեսող օրենքների՝ ժամանակի մեջ գործողության առանձնահատկությունները

11.04.2017
Վարչական դատավարությունում վեճն ըստ էության սպառվելու հիմքով գործի վարույթը կարճելու դեպքում դատական ծախսերի բաշխման առանձնահատկությունները

05.04.2017
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար ծառայողական առաջխաղացման ցուցակի քրեական մասնագիտացման բաժնի ցուցակի կազմման մասին

04.04.2017
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

03.04.2017
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ Ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրությունների ընթացքում ընտրողների ցուցակների ճշգրտման և ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկվելու մասին ՀՀ դատարաններում ստացված դիմումների վերաբերյալ

31.03.2017
ՀՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵԼ Է ՀՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՊԵՏԻՆ

28.03.2017
ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԱՆ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵԼ Է ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻՆ

28.03.2017
ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵԼ Է ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻՆ