Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 61 ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 83-ՐԴ (ԸՆԴԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅՑՎՈՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ) ԵՎ 85-ՐԴ (ԲԱՑԱՌԻԿ ԸՆԴԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ - (62.8 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 62 ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՈՎ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ - (77.3 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 63 ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (59.7 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 64 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (54.1 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 65 ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԷՋԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (55.1 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 66 ՆԱԽԿԻՆ ԽՍՀՄ, ՀԽՍՀ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՊԼԵՆՈՒՄՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒԺԻ ՄԱՍԻՆ - (51.5 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 67 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 16-ՐԴ ԵՎ 18-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ - (58.2 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 68 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ՕՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ - (53.1 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 69 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՊԱՏՎՈԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (59.4 KB)

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 70 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ԿԱՆԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ - (51.2 KB)