Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

21.02.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-93 »ԴԱՏԱՐԱՆԱԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ« ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՎ ՉՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆՍՏԱՎԱՅՐԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (70.3 KB)

21.02.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-94 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (64.8 KB)

21.02.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-95 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ - (50.2 KB)

01.02.2006
ՈՐՈՇՈՒՄ №-86 ՌԱԶՄԻԿ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՊԱՏՎՈԳՐՈՎ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (45.6 KB)

23.12.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ №-85 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԼԱՆՔԻ ՄԱՍՈՎ ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (49.9 KB)

08.12.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ №-77 «ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (80.6 KB)

08.12.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ №-78 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (65.3 KB)

08.12.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ №-79 ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 28-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 4-ՐԴ ՄԱՍԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ - (63.9 KB)

08.12.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ №-80 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 20.09.2005Թ. ԹԻՎ 65 ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2-ՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (49.1 KB)

08.12.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ №-81 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎՈՂ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ - (62.8 KB)