Home Contacts
Armenian Version English Version


Խորհրդի որոշումներ

20.09.2005
ՈՐՈՇՈՒՄ N 70 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ԿԱՆԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ - (51.2 KB)

01.12.2004
ՈՐՈՇՈՒՄ N 56 «Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 68-73 հոդվածները և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը կիրառելու դատական պրակտիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների Խորհրդի 27.03.1999թ. թիվ 8 որոշման 10-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին - (38 KB)

19.07.2004
ՈՐՈՇՈՒՄ N 55 ՀՀ տնտեսական դատարանի միջնորդության վերաբերյալ - (52.7 KB)

14.06.2004
Որոշում N 54 Առաջին ատյանի դատարաններում գործերի բաշխման կարգ սահմանելու մասին - (44.7 KB)

20.02.2004
ՈՐՈՇՈՒՄ N 53 Հայաստանի Հանրապետության Դատարանների նախագահների Խորհրդի 2004-2005թթ. իրականացվելիք հակակոռուպցիոն միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին - (32.5 KB)

23.06.2003
ՈՐՈՇՈՒՄ N 52 Ինքնակամ կառույցների վերաբերյալ վեճերով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կիրառման դատական պրակտիկայի մասին - (44.2 KB)

25.04.2003
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 51 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության որոշ դրույթների կիրառման դատական պրակտիկայի մասին - (53.2 KB)

05.02.2003
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 50 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 294 հոդվածի կիրառման դատական պրակտիկայի մասին - (47.5 KB)

29.07.2002
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 49 ՀՀ տնտեսական դատարանի միջնորդության վերաբերյալ - (54.4 KB)

02.05.2002
ՈՐՈՇՈՒՄ N 48 Շիրակի մարզի առաջին ատյանի դատավոր Գեղամ Ներսիսյանի վարքագծի վերաբերյալ եզրակացություն տալու մասին - (48.7 KB)