Home Contacts
Armenian Version English Version


Քաղաքացիական դատավարություն

Ձևաթղթերը մշակվել են «ԲերինգՓոյնթ գլոբալ օպերեյշնի» հայաստանյան գրասենյակի օժանդակությամբ: Դրանք օրինակելի ձևեր են և չունեն պարտադիր բնույթ: 

ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ - (42.5 KB)

ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ - (47.2 KB)

Միջնորդություն ապացույց պահանջելու մասին - (37.3 KB)

Միջնորդություն ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում զննելու և հետազոտելու մասին - (37 KB)

Միջնորդություն փաստաթղի բնօրինակը վերադարձնելու մասին - (36.1 KB)

Միջնորդություն իրեղեն ապացույցը վերադարձնելու մասին - (35.8 KB)

Միջնորդություն փորձաքննություն նշանակելու մասին - (36.7 KB)

Միջնորդություն լրացուցիչ փորձաքննություն նշանակելու մասին - (38.1 KB)

Միջնորդություն կրկնակի փորձաքննություն նշանակելու մասին - (38.5 KB)

Միջնորդություն ապացույցներն ապահովելու վերաբերյալ - (35.2 KB)