Home Contacts
Armenian Version English Version


Քաղաքացիական դատավարություն

Ձևաթղթերը մշակվել են «ԲերինգՓոյնթ գլոբալ օպերեյշնի» հայաստանյան գրասենյակի օժանդակությամբ: Դրանք օրինակելի ձևեր են և չունեն պարտադիր բնույթ: 

ԴԻՄՈՒՄ - (37.4 KB)

ԴԻՄՈՒՄԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ - (37.6 KB)

ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ պետական մարմինների , տեղական ինքնակառավարման մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց` օրենքին հակասող ակտերն անվավեր ճանաչելու կամ նրանց գործողությունները (անգործությունը) վիճարկելու վերաբերյալ - (38.5 KB)

Դիմում գույքը տիրազուրկ ճանաչելու պահանջի մասին - (36 KB)

Դիմում իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի հաստատման մասին - (36.2 KB)

Դիմում ըստ ներկայացնողի և օրդերային կորցրած արժեթղթերով հավաստված իրավունքները վերականգնելու մասին - (35.3 KB)

Դիմում կողմերի հաշտության համաձայնության հիման վրա դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռի վերանայման մասին - (34.6 KB)

ԴԻՄՈՒՄ վճարման կարգադրություն արձակելու մասին - (37.7 KB)

ՎՃՌԱԲԵԿ ԲՈՂՈՔ - (53.1 KB)

Միջնորդություն վճռաբեկ բողոքը հետ վերցնելու մասին - (34.3 KB)