15 ապրիլի 2019

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ «ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄԸ»

Բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեության ծավալուն «Տարեկան հաղորդման» մեջ ամփոփված են Խորհրդի կողմից կատարված աշխատանքները, դատական իշխանության բարեփոխումների ռազմավարական առաջնահերթությունները։

 

Վերադառնալ