24 հուլիսի 2018

ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԵԼ ԵՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, պրոֆեսոր Գագիկ Հարությունյանի և Խորհրդի անդամ, ի.գ.թ. Հայկ Հովհաննիսյանի նախաձեռնությամբ մշակվել են արդարադատության արդյունավետության բարձրացման հայեցակարգային մոտեցումները:

Դրանք վերաբերում են արդարադատության արդյունավետության բարձրացման կառուցակարգային քաղաքականության, արդարադատության որակի բարձրացման, ինչպես նաև մշտադիտարկման և գնահատման հայեցակարգային չափորոշիչներին:

 

Վերադառնալ