ԲԴԽ-24-Ո-81 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 6-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-31-Ո-74 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

21.02.2023

                                                                                                  Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

                                              ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

                                                   2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 6-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-31-Ո-74 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ

                                                      ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

                   

          Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ կետը, 94-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները, «Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետը՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը

                                                                                                  Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ   Է

         1.Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի օգոստոսի 6-ի «Դատական դեպարտամենտում դատական ծառայության, հայեցողական պաշտոնների, դատական կարգադրիչների ծառայության և քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը և հաստիքների քանակը հաստատելու մասին» թիվ ԲԴԽ-31-Ո-74 որոշման (այսուհետ` Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

                 1)Որոշման 1-ին հավելվածի «Ընդամենը՝ »տողի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «729» թիվը փոխարինել «518» թվով,

                 2)Որոշման 2-րդ հավելվածի 10-րդ, 12.1-ին, 14-րդ, 58-րդ, 60.1-ին, 62-րդ, 104-րդ, 106.1-ին և 108-րդ կետերի «Պաշտոնի անվանումը (հաստիք)» սյունակի «իրավասության» բառից հետո լրացնել «քաղաքացիական» բառը,

                  3)Որոշման 2-րդ հավելվածի 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 15-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 32.2-րդ, 59-րդ, 60-րդ, 61-րդ, 63-րդ, 105-րդ, 106-րդ, 107-րդ և 109-րդ կետերի «Պաշտոնի անվանումը (հաստիք)» սյունակի «իրավասության» բառից հետո լրացնել «քրեական» բառը,

                  4)Որոշման 2-րդ հավելվածի 99-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «10» թիվը փոխարինել «8» թվով,

                  5)Որոշման 2-րդ հավելվածի 100-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «10» թիվը փոխարինել «9» թվով,

                  6)Որոշման 2-րդ հավելվածի 101-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «19» թիվը փոխարինել «17» թվով,

                  7)Որոշման 2-րդ հավելվածի 102.1-ին կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «12» թիվը փոխարինել «11» թվով,

                  8)Որոշման 2-րդ հավելվածի 103-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «23» թիվը փոխարինել «21» թվով,

                  9)Որոշման 2-րդ հավելվածի 104-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «13» թիվը փոխարինել «12» թվով,

                  10)Որոշման 2-րդ հավելվածի 106-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «15» թիվը փոխարինել «14» թվով,

                  11)Որոշման 2-րդ հավելվածի Ընդամենը՝ տողի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «761» թիվը փոխարինել «751» թվով,

                  12)Որոշման 3-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին և 4.2-րդ կետերով.

«

4.1

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար

ղեկավար, 2-րդ

1

4.2.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար

ղեկավար, 2-րդ

1

                                                                                                         »,

           13)Որոշման 3-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 33.2-րդ, 33.3-րդ, 33.4-րդ, 33.5-րդ, 33.6-րդ, 33.7-րդ, 33.8-րդ և 33.9-րդ կետերով.

«

33.2.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

ղեկավար, 3-րդ

2

33.3.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

ղեկավար, 3-րդ

2

33.4.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի Շենգավիթ նստավայրի պատասխանատու

ղեկավար, 3-րդ

1

33.5.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի Ավան նստավայրի պատասխանատու

ղեկավար, 3-րդ

1

33.6.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի Աջափնյակ-1 նստավայրի պատասխանատու

ղեկավար, 3-րդ

1

33.7.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի Էրեբունի նստավայրի պատասխանատու

ղեկավար, 3-րդ

1

33.8.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի Արաբկիր նստավայրի պատասխանատու

ղեկավար, 3-րդ

1

33.9

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի Աջափնյակ-2 նստավայրի պատասխանատու

ղեկավար, 3-րդ

1

                                                                                                         »,

        14)Որոշման 3-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 43.1-ին կետով.

«

43.1.

Մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետի տեղակալ

ղեկավար, 4-րդ

1

                                                                                                         »,

 

         15)Որոշման 3-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 45.4-րդ և 45.5-րդ կետերով.

«

45.4.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի աշխատակազմի գրասենյակի պետ

ղեկավար, 4-րդ

1

45.5.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի գրասենյակի պետ

ղեկավար, 4-րդ

1

                                                                                                         »,

          16)Որոշման 3-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 47.1-ին և 47.2-րդ կետերով.

«

47.1.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահ

ղեկավար, 4-րդ

1

47.2.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահ

ղեկավար, 4-րդ

1

                                                                                                         »,

           17)Որոշման 3-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 109.2.-րդ և 109.3-րդ կետերով.

«

109.2.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի աշխատակազմի հաշվապահ

մասնագիտական, 2-րդ

2

109.3.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի հաշվապահ

մասնագիտական, 2-րդ

 2

                                                                                                         »,

            18)Որոշման 3-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 110.4.1-ին և 110.4.2-րդ կետերով.

«

110.4.1.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի աշխատակազմի գրասենյակի գլխավոր մասնագետ

մասնագիտական, 3-րդ

10

110.4.2.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի գրասենյակի գլխավոր մասնագետ

մասնագիտական, 3-րդ

11

                                                                                                         »,

           19)Որոշման 3-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 112.6-րդ և 112.7-րդ կետերով.

«

112.6.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի աշխատակազմի գրասենյակի առաջատար մասնագետ

մասնագիտական, 4-րդ

8

112.7.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի գրասենյակի առաջատար մասնագետ

մասնագիտական, 4-րդ

8

                                                                                                         »,

           20)Որոշման 3-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 123.7.1-ին և 123.7.2-րդ կետերով.

«

123.7.1

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատական նիստերի քարտուղար

մասնագիտական, 6-րդ

32

123.7.2.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի դատական նիստերի քարտուղար

մասնագիտական, 6-րդ

39

                                                                                                         »,

       21)Որոշման 3-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 123.11.1-ին և 123.11.2-րդ կետերով.

«

123.11.1.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավորի գործավար

մասնագիտական, 6-րդ

33

123.11.2.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի դատավորի գործավար

մասնագիտական, 6-րդ

39

                                                                                                         »,

              22)Որոշման 3-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 123.13-րդ և 123.14-րդ կետերով.

«

123.13.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի աշխատակազմի արխիվապահ

մասնագիտական, 6-րդ

4

123.14.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի արխիվապահ

մասնագիտական, 6-րդ

4

                                                                                                         »,

          23)Որոշման 3-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 128-րդ և 129-րդ կետերով.

«

128.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի աշխատակազմի գրասենյակի առաջին կարգի մասնագետ

մասնագիտական, 7-րդ

8

129.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի գրասենյակի առաջին կարգի մասնագետ

մասնագիտական, 7-րդ

10

                                                                                                         »,

            24)Որոշման 3-րդ հավելվածի Ընդամենը՝ տողի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «245» թիվը փոխարինել «463» թվով,

            25)Որոշման 4-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10.1-ին և 10.2-րդ կետերով.

«

10.1.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավորի օգնական

34

10.2.

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի դատավորի օգնական

40

                                                                                                  »,

         26)Որոշման 4-րդ հավելվածի Ընդամենը՝ տողի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «360» թիվը փոխարինել «361» թվով,

         27)Ուժը կորցրած ճանաչել Որոշման 1-ին հավելվածի 7-11-րդ, 13-րդ, 20-րդ, 58-րդ, 81-րդ, 100-րդ, 115-րդ, 127-րդ, 143-րդ, 3-րդ հավելվածի 4-րդ, 47-րդ, 103-րդ, 110-րդ, 123.7-րդ, 123.11-րդ կետերը, Որոշման 4-րդ հավելվածի 10-րդ կետը։

                     2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

                                                                                                      Կ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

 

            2023թ. փետրվարի 21

                   ք. Երևան

 

Ֆայլ