background

Հայաստանի Հանրապետության Դատական Իշխանություն

պաշտոնական կայք

ԲԴԽ-39-Ո-130 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2024-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

03.04.2023

                                                                                             Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

                                             ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2024-2026

                                          ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ

                                                                    ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

                  Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ, 6-րդ մասերը և 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ և 12-րդ  կետերը՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը

 

                                                                                           Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է

 

      1.Հաստատել  Բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների 2024-2026  թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը և 2024 թվականի բյուջետային հայտը՝ համաձայն հավելված 1-ի և հավելված 2-ի:

       2.Հանձնարարել Դատական Դեպարտամենտին՝ Բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների 2024-2026  թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը և 2024 թվականի բյուջետային հայտը սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն:

      3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

    

      ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

        ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ         

                                                                                                                                   Կ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ        

           

                 2023թ. ապրիլի 3

                         ք. Երևան

 

Ֆայլ