ԲԴԽ-76-Ո-170 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ՀԱՅԿ ԱՐՏԱՇԵՍԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ՝ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԱԾ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

23.11.2020

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՀԱՅԿ ԱՐՏԱՇԵՍԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ՝ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԱԾ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հիմք ընդունելով Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Հայկ Արտաշեսի Հովհաննիսյանի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին ներկայացված հրաժարականի վերաբերյալ դիմումը և ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 86-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով և 2-րդ մասով, 160-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով, 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 17-րդ կետով, 94-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Բարձրագույն դատական խորհուրդը

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է

1. Հայկ Արտաշեսի Հովհաննիսյանի՝ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի լիազորությունները 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ից համարել դադարած:

          

 

 ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

 ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

                                                                         Ռ. ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ

 

  2020թ. նոյեմբերի 23

ք. Երևան

Ֆայլ