ԲԴԽ-9-Ո-13 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔՈՒՄ ԳՈՐԾԻ ԵՎ ԴՐԱ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՅԼ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

26.02.2021

Ֆայլ