background

Հայաստանի Հանրապետության Դատական Իշխանություն

պաշտոնական կայք

Նորություններ

RSS
image

31.05.2023

19 նոր դատավորներ կհամալրեն դատական իշխանության շարքերը

Բարձրագույն դատական խորհրդում դատավորների թեկնածուների հավակնորդների ցուցակի քաղաքացիական մասնագիտացման բաժնի համալրման նպատակով անցկացված որակավորման ստուգման հարցազրույցի փուլը 34 հավակնորդից հաղթահարել է 19-ը։

Նրանք են՝

1) Արտուշ Ավագյանը

2) Գագիկ Գևորգյանը

3)Վարդուհի Պապիկյանը

4) Շուշանիկ Ավագիմյանը

5) Արսեն Հովհաննիսյանը

6) Լիլիթ Գրիգորյանը

7) Վիկտորյա Բաստաջյանը 

8) Արթուր Ավագյանը

9) Իսկուհի Հովհաննիսյանը

10) Գագիկ Հակոբյանը

11) Մարինե Մխիթարյանը

12) Էլեոնորա Հարությունյանը

13) Գրիգոր Հարությունյանը

14) Նշան Խաչատրյանը

15) Շուշան Սվազյանը

16) Լիդա Սարգսյանը

17) Մադլենա Մարգարյանը

18) Մանուշ Հեպոյանը

19) Ռուբեն Մխիթարյանը։

image

31.05.2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատում առկա է դատավորի թվով 1 թափուր հաստիք, ուստի, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 132-րդ հոդվածի 8-րդ մասով, անհրաժեշտություն է առաջացել հայտարարություն հրապարակել Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակը համալրելու համար:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 132-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում կարող են ընդգրկվել քառասուն տարին լրացած, միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավունք ունեցող, բարձր մասնագիտական որակներով՝

1) համապատասխան մասնագիտացման դատավորը, որն ունի առնվազն 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն, որից առնվազն հինգը՝ դատավորի փորձառություն.

2) վերջին 10 տարվա ընթացքում պաշտոնավարած նախկին դատավորը, որն ունի առնվազն 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն, որից առնվազն հինգը՝ դատավորի փորձառություն.

3) այն անձը, որը՝

ա) ունի իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան և վերջին 10 տարիների ընթացքում առնվազն 8 տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում դասավանդել է իրավունք կամ գիտական աշխատանք է կատարել գիտական հաստատությունում, կամ

բ) ունի վերջին 12 տարվա ընթացքում մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 10 տարվա փորձառություն:

Նույն հոդվածի 3-6-րդ մասերի համաձայն՝ սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-3-րդ կետերում նշված անձն իրավունք ունի ընդգրկվելու դատավորների թեկնածուների ցուցակում, եթե բավարարում է սույն օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները, ինչպես նաև սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձի դեպքում նրա լիազորությունները չեն դադարել նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու կամ քրեական հետապնդումը ոչ արդարացնող հիմքով դադարեցվելու հիմքով: (…):

Հայտարարության հրապարակումից հետո` երկշաբաթյա ժամկետում, սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված անձինք առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելու մասին կարող են դիմում ներկայացնել Բարձրագույն դատական խորհուրդ:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետում նշված անձը դիմումին կցում է բարեվարքության վերաբերյալ լրացված հարցաթերթիկը:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձը դիմումին կցում է սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ Սահմանադրական դատարանի և Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ գործող միջազգային դատարանի դատավորի պաշտոնում պաշտոնավարած անձը՝ նաև նշված պաշտոնում նախկինում աշխատած լինելու վերաբերյալ փաստաթղթերը:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետում նշված անձինք դիմումին կցում են սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ 3-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված անձը նաև՝ իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճանի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթը, ինչպես նաև գիտական աշխատությունների և հրապարակումների ցանկը:

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ համաձայն նույն հոդվածի 9-րդ մասի՝ անձն ունի Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելու իրավունք՝ անկախ դատավորների թեկնածուների՝ այլ ցուցակում ընդգրկված լինելու հանգամանքից:

Վերը նշված չափորոշիչներին համապատասխանող անձինք կարող են սահմանված կարգով իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել Դատական դեպարտամենտ (հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 17, հեռ. (010) 511 816, 511 819)՝ սույն հայտարարության հրապարակման պահից երկշաբաթյա ժամկետում՝ 2023 թվականի հունիսի 15-ը ներառյալ:

 

 

 

Բարձրագույն դատական խորհուրդ

 

 

image

28.05.2023

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 29.05.2023 – 02.06.2023

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Կ Բադալյան

1.

ՀԿԴ/0040/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Լոռու կայազորի զինվորական դատախազության հայցադիմումն ընդդեմ Ալբերտ Սերյոժայի Օհանյանի՝ հօգուտ պետական բյուջեի 11․351․000 ՀՀ դրամ որպես պետությանը պատճառված գույքային վնասի հատուցում բռնագանձելու պահանջի մասին

29.05.2023

12։00

8

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0034/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության հայցադիմումն ընդդեմ Մհեր Դավթի Սեդրակյանի, Շուշանիկ Միքայելի Աֆյանի, Դավիթ Մհերի Սեդրակյանի, Ելիզավետա Սարգսի Մարգարյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

29.05.2023

14։00

8

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0066/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արմեն Մանվելի Հարությունյանի, Թագուհի Ռոբերտի Գևորգյանի, Մանվել Գերասիմի Հարությունյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

29.05.2023

15։00

8

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0006/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Գալուստ Լուկաշի Գրիգորյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին, ընդունել վարույթ

30.05.2023

10։00

8

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0012/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արտակ Փայլակի Յայլոյանի, Տաթևիկ Աշոտի Ուռուտյանի, Փայլակ Գառնիկի Յայլոյանի,Վահագն Փայլակի Յայլոյանի, Սվետլանա Պապինի Մովսիսյանի, Մարիաննա Գագիկի Հովյաննիսյանի, երրորդ անձինք Արսեն Միսակի Համբարձումյանի, «Էյ Ընդ Վի Թրեյնինգ» ՍՊ ընկերության՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքերի բռնագանձման պահանջի մասին

30.05.2023

14։30

8

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0008/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Սերոբ Ռազմիկի Հարությունյանի, Հարություն Սերոբի Հարությունյանի և Անուշ Արարատի Անտոնյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքերի բռնագանձման պահանջի մասին

30.05.2023

16։00

8

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0089/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի, Հովհաննես Հենրիկի Գևորգյանի, երրորդ անձինք՝ Հայկ Հարությունի Ղարագյոզյանի, ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի՝ աճուրդներն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

31.05.2023

10։00

8

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0054/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Տավուշի մարզի դատախազությունը ընդդեմ Սուրեն Գուրգենի Հարությունյանի, համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքից պարտապանի բաժինն առանձնացնելու և այդ բաժնի վրա բռնագանձում տարածելու պահանջի մասին

01.06.2023

11։00

8

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0011/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արամ Խաչիկի Հարությունյանի, Հասմիկ Պավլիկի Աբգարյանի, Արշակ Նորիկի Ջավադյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

01.06.2023

14։00

8

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0008/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության ընդդեմ Տիգրան Վարդանի Մարգարյանի և Ալբերտ Անդրանիկի Օհանջանյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի բռնագանձման պահանջի մասին

02.06.2023

16։00

8

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ն Ավագյան

1.

ՀԿԴ/0007/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Հասմիկ Ստեփանի Պողոսյանի, Երջանիկ Վլադիմիրի Մուրադյանի, Վարդան Ոստանիկի Բարսեղյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին

29.05.2023

 

10:30

7

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0013/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Վլադիմիր Սերգեյի Գասպարյանի, Սուսաննա Համլետի Գասպարյանի, Հեղուշ Բագրատի Գալստյանի, Անգելինա Վլադիմիրի Գասպարյանի, Վլադիմիր Վլադիմիր Գասպարյանի, Անժելա Մնացականի Գասպարյանի, երրորդ անձ՝ Աղասի Շավարշի Դանիելյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

29.05.2023

 

15:00

7

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0104/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Վարդան Գագիկի Գևորգյանի և Աննա Գագիկի Ամրոյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

30.05.2023

 

11:00

7

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0015/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի, Սիլվա Նիկոլայի Հակոբյանի, երրորդ անձ ՀՀ կադաստրի կոմիտեի՝ աճուրդներն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

30.05.2023

14:00

7

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0034/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Սամվել Ալբերտի Մայրապետյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին

30.05.2023

15:00

7

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0039/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Վահե Համլետի Նիկոյանի և Արմինե Խորենի Գրիգորյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

31.05.2023

11:00

7

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0019/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Լեռնիկ Քաջիկի Պետոյանի, երրորդ անձինք Արևիկ Հովհաննիսյանի, Սեդա Հայրապետյանի, Անուշ Պետոյանի՝ բաժնի վրա բռնագանձում տարածելու, ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժնեմասն առանձնացնելու, բաժինը բնեղենով առանձնացնելու անհնարինության կամ դրա դեմ սեփականության մնացած մասնակիցների առարկելու, ինչպես նաև շուկայական գնով բաժինը գնելուց կամ ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում այն հրապարակային սակարկություններով վաճառելու համար բռնագանձումն ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժնի վրա տարածելու պահանջների մասին

31.05.2023

15:00

7

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0052/02/23

Արարատի մարզի դատախազության կողմից ներկայացված հայցադիմումն՝ ընդդեմ Վրեժ Փաշայի Գասպարյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին

01.06.2023

14:00

7

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0025/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Կարապետ Մուրադի Գուլոյանի և Ռոզա Գագիկի Ծառուկյանի, երրորդ անձինք՝ «Աբովյան սիթի» ՍՊԸ-ի և «Բելգլաս» ՍՊԸ-ի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

01.06.2023

15:00

7

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Լ Դրմեյան

1.

ՀԿԴ/0020/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ փակ բաժնետիրական ընկերության ընդդեմ Արման Աղվանի Սարգսյանի՝ ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացո ղ գույքից Արման Սարգսյանի բաժինն առանձնացնելու և դրա վրա բռնագանձում տարածելու, իսկ դրա անհնարինության կամ դրա դեմ սեփականության մնացած մասնակիցների առարկելու և շուկայական գնով բաժինը ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու և բռնագանձումը Արման Սարգսյանի բաժնին համաչափ գումարի վրա տարածելու պահանջների մասին

02.06.2023

14։30

8

դռնբաց

 ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 29.05.2023թ.-02.06.2023թ.

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼԻ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Ա.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0088/01/23

Կարեն Սարգսյան

Արսեն Իսրաելյան

Հրաչիկ Սարգսյան

29.05.2023թ.

11:00

4

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0001/01/22

Ադամ Սարուխանյան

Վաչագան Շիրոյանի

Անի Հակոբյանի

Տիգրան Ազոյան

Արծրուն Մարկոսյան

Արման Կարախանյան

Սաշա Մուրադյան

Վիրաբ Սերոբյան

29.05.2023թ.

15:00

4

դռնբաց

3

ՀԿԴ2/0002/01/23

 

Արարատ Խաչատրյան

30.05.2023

14:00

4

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0066/11/23

Մհեր Ասլանյան

Ալվինա Ավետիսյան

30.05.2023

15:00

4

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0162/01/22

Էմիլ Վարդումյան

Արթուր Սամվելյան

30.05.2023

16:00

4

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0093/01/23

Լիլիթ Պողոսյան

31.05.2023

11:00

1

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0095/01/23

Գարիկ Մհերյան

Հասմիկ Ասատրյան

Արեգ Մաղաքյան

Արմեն Առաքելյան

Դավիթ Մկրտչյան

Արմեն Նահապետյան

31.05.2023

14:30

4

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0023/01/23

Էդիկ Ափոյան

Գոռ Մարտիրոսյան

Գաբրիել Գաբոյան

01.06.2023

11:00

4

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0049/01/22

 

Կարո Հայրապետյան

Գևորգ Հայրապետյան

Գարեգին Մկրտչյան

01.06.2023

15:00

4

դռնբաց

10

ՀԿԴ/0060/11/23

Հայկ Առաքելյան

01.06.2023

17:00

1

դռնբաց

11

ՀԿԴ/0080/01/23

Լիլիթ Փաշինյան

Սեյրան Եղոյան

02.06.2023

11:00

1

դռնբաց

12

ՀԿԴ/0013/01/22

 

Արամ Ղևոնդյան

Վահագն Սերոբյան

Շանթ Բադալյան

02.06.2023

15:00

1

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Տ.ԴԱՎԹՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0044/01/23

Հայարփի Սարգսյան

29.05.2023

11:00

6

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0092/01/23

Մանուկ Օհանյան

29.05.2023

13:30

6

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0019/01/23

Նաիրի Սահակյան Սարգիս Սահակյան Սերյոժա Մուրադյան  Մհեր Ղահրամանյան

29.05.2023

15:00

6

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0028/01/23

Արշակ Պետրոսյան

29.05.2023

17:00

6

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0063/01/23

Գրիգոր Մանուկյան

Թերեզա Սարգսյան

30.05.2023

12:00

6

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0015/11/23

Ռուզան Ադանալյան

Թերեզա Սարգսյան

30.05.2023

15:00

6

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0086/11/23

Սուպյան Թարամով

30.05.2023

16:30

6

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0104/11/23

Էդուարդ Ասլանյան

31.05.2023

11:00

6

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0109/01/22

Սոս Սեդրակյան

31.05.2023

13:30

6

դռնբաց

10

ՀԿԴ/0017/01/22

Արամ Գալստյան

Մկրտիչ Դերիկյան Գագիկ Միքայելյան Հայկ Իշխանյան Նիկոլայ Ավալյան Վարդան Ենոքյան

 Վահե Բարեղամյան

31.05.2023

15:00

6

դռնբաց

11

ՀԿԴ/0086/01/22

Մարտուն Մաթևոսյան

01.06.2023

11:00

6

դռնբաց

12

ՀԿԴ/0091/01/22

Աղվան Հովսեփյան

01.06.2023

14:30

6

դռնբաց

13

ՀԿԴ/0098/01/23

Հովսեփ Սահակյան

Անդրանիկ Դավթյան

02.06.2023

11:30

6

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ԴՈԼՄԱԶՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0092/01/22

Լուսինե Աթոյան,

Գևորգ Հովսեփյան,

Նազիկ Հայրապետյան

29․05․2023

13։00

6

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0128/01/22

Մուրադ Հարությունյան, Մարինե Հարությունյան, Սիրաս Հարությունյան, Վալոդյա Հարությունյան,

Ալիկ Մաթևոսյան,

Արմեն Բաբայան

29․05․2023

15։00

6

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0003/01/22

Դավիթ Տոնոյան, Դավիթ Գալստյան, Ավետիկ Մուրադյան, Ստեփան Գալստյան, Վլադիմիր Բաբայան, Արտյոմ Համբարյան,  Արտակ Դավթյան

30․05․2023

12։00

2

դռնփակ

4

ՀԿԴ/0022/01/22

Վիրաբ Գևորգյան, Գրիգոր Պետրոսյան

31․05․2023

11։00

6

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0149/01/22

Աննա Խաչատրյան

31․05․2023

14։30

6

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0054/01/23

Դավիթ Գևորգյան

Կարեն Մկրտչյան

31․05․2023

16։30

6

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0075/15/23

Տիգրան Խաչատրյան

31․05․2023

18։00

2

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0002/01/23

Արուսյակ Ալեքսանյան,

Էրիկ Ալեքսանյան, Թամարա Պետրոսյան

01․06․2023

12։00

2

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0165/01/22

Վահան Սողոմոնյան

01․06․2023

14։30

6

դռնբաց

10

ՀԿԴ/0009/01/23

Նաիրա Հարությունյան

02․06․2023

10։30

6

դռնբաց

11

ՀԿԴ/0128/01/22

Մուրադ Հարությունյան, Մարինե Հարությունյան, Սիրաս Հարությունյան, Վալոդյա Հարությունյան,

Ալիկ Մաթևոսյան,

Արմեն Բաբայան

02․06․2023

14։30

6

դռնբաց

12

ՀԿԴ/0022/11/23

Նարինե Հակոբյան, Լուսինե Նավասարդյան

02․06․2023

17։00

2

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Մ.ՄՈՍԻՆՅԱՆ

1

ՀԿԴ1/0037/01/22

Կարինե Լալազարյան

Ցողիկ Մարտիրոսյան

29.05.2023

11։00

1

Դռնբաց

2

ՀԿԴ1/0042/01/22

Աստղիկ Ավետիսյան

Արտակ Ավետիսյան

Զինաիդա Գրիգորյան

29.05.2023

13։00

1

Դռնբաց

3

ՀԿԴ1/0014/01/23

Հարություն Հարությունյան

29.05.2023

14։00

1

Դռնբաց

4

ՀԿԴ1/0149/11/23

Արթուր Գևորգյան

29.05.2023

15։00

1

Դռնբաց

5

ՀԿԴ1/0038/01/22

Նարեկ Պետոյան

      Արտուշ Պողոսյան

Սարգիս Հաջաթյան

Սամվել Սեպոյան

Գուրգեն Սարգսյան

Գևորգ Խաչատրյան

Արմեն Տեփանոսյան

29.05.2023

16։00

1

Դռնբաց

6

ՀԿԴ1/0026/01/22

Գառնիկ Սահակյան

30.05.2023

11։00

1

Դռնբաց

7

ՀԿԴ1/0013/01/23

Սերոբ Հարությունյան

30.05.2023

14։00

1

Դռնբաց

8

ՀԿԴ1/0006/01/22

Աշոտ Շահբազյան

Էլլա Սարկիսյան

Կարապետ Պալոյան

Նորիկ Հարությունյան

Համլետ Հարությունյան

30.05.2023

15։00

1

Դռնբաց

9

ՀԿԴ1/0028/01/22

Գևորգ Մկրտչյան

Անդրանիկ Թումանյան

Ռուբեն Կիրակոսյան

Էդվարդ Քառյան

Արտակ Պարսամյան

Վարդան Գևորգյան

Անդրանիկ Տիտանյան

Վահե Ամիրխանյան

Միքայել Ղարաքիշյան

Լիաննա Ոսկանյան

Կարեն Հակոբյան

31.05.2023

12։00

1

Դռնբաց

10

ՀԿԴ1/0041/01/22

Ղուկաս Ղուկասյան

31.05.2023

15։00

1

Դռնբաց

11

ՀԿԴ1/0014/01/22

Թադևոս Սարգսյան

01.06.2023

12։00

1

Դռնբաց

12

ՀԿԴ1/0024/01/22

Արմեն Պողոսյան

01.06.2023

15։00

1

Դռնբաց

13

ՀԿԴ1/0005/01/22

Արտաշես Սահակյան

Ջուլետա Սարգսյան

Էդվարդ Գալստյան

Մարզպետունի Մինասյան

Սուրեն Ասատրյան

Վահան Ամիրխանյան

02.06.2023

11։00

1

 

14

ՀԿԴ1/0001/01/22

Նորայր Բարսեղյան

Ռոբերտ Սուքիասյան

Հովիկ Սարգսյան

Արա Տիրացվյան

Արթուր Միրզոյան

02.06.2023

16։00

2

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Գ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

1

ՀԿԴ2/0014/01/23

Կարեն Եղոյան

 Արմեն Կարապետյան

29.05.2023

11:00

1

դռնբաց

2

ՀԿԴ2/0009/01/23

Հակոբ Մուշեղյան

Վարդան Մկրտչյան

29.05.2023

16:00

1

դռնբաց

3

ՀԿԴ2/0003/01/22

Արմեն Սանթրոսյան

Գոհար Դավթյան

Արմենակ Հովհաննիսյան

30.05.2023

11:00

1

դռնբաց

4

  ՀԿԴ2/0004/01/23

Վաչիկ Դիլանյան

Հովհաննես Հովհաննիսյան

30.05.2023

 

14։00

1

դռնբաց

5

ՀԿԴ2/0012/01/23

Արամայիս Ապրոյան

31․05.2023

11:00

1

դռնբաց

6

  ՀԿԴ2/0015/01/23

Քնարիկ Սուքիասյան և մյուսներ

31.05.2023

15:00

1

դռնբաց

7

ՀԿԴ2/0001/01/23

Հարություն Մանուչարյան

Անուշավան Մանուչարյան

01.06.2023

11:00

1

դռնբաց

8

ՀԿԴ2/0019/01/23

Սամվել Աբրահամյան  և մյուսներ

01.06.2023

14:00

1

դռնբաց

9

ՀԿԴ2/0019/01/22 

Վարդան Մամիկոնյան

Գառնիկ Բարբառյան Սիրուն  Ներսիսյան Կորյուն Խաչատրյան Ռաֆիկ Ավագյան

 Սևակ Ներսիսյան

02․06․2023

 

11։00

1

դռնբաց

10

ՀԿԴ2/0013/01/23

Գարիկ Էլոյան

02․06.2023

13:00

1

դռնբաց

11

ՀԿԴ2/0006/01/23

Մարատ Ճաղարյան

Աշոտ Նազարյան

Շահեն Դանիելյան

Արթուր Գրիգորյան

 Գրիգոր Կարապետյան

Գրիգոր Բաղրամյան

Գրիգոր Սարհատյան

02.06.2023

14:00

1

դռնբաց

12

ՀԿԴ2/0005/01/22

Գագիկ Գրիգորյան

Լիլիկ Այդինյան

02.06.2023

16:00

1

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԴԱԴՈՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0094/11/23

Բողոք

29․05․2023

 

11։00

1

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0032/11/23

Բողոք

29․05․2023

 

15։00

1

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0011/01/23

Արտակ Կարապետյան

29․05․2023

 

17։00

1

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0067/11/23

Բողոք

30․05․2023

 

11։00

1

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0085/11/23

Բողոք

30․05․2023

 

15։00

1

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0008/01/22

 

Ծովինար Գզիրյանի

31․05․2023

 

11։00

4

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0163/01/22

 

Վասակ Գազանճյանի, Կարինե Գևորգյանի, Դավիթ Թադևոսյանի, Արկադի Մկրտչյանի, Տատյանա Սոբեցկայա, Դանիլա Գևորկյանի, Գոռ Սարգսյանի, Արթուր Ամիրաղյանի, Էլիզա Ավետիսյանի

31․05․2023

 

15։00

4

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0014/11/23

Բողոք

01․06․2023

 

12։00

1

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0090/01/22

 

Անուշ Գարսնցյանի, Անի Մխիրյանի, Ալբերտ Վիրաբյանի, Լիանա Կարապետյանի, Իդա Խաչատրյանի, Ռազմիկ Աբրահամյանի, Արշակ Ջերջերյանի, Արամ Շահբազի, Քրիստինե Նարինյանի, Լենա Հայրապետյանի, Անուշ Բադալյանի:

01․06․2023

 

15։00

4

դռնփակ

10

ՀԿԴ/0038/11/23

Բողոք

02․06․2023

 

11։00

4

դռնբաց

11

ՀԿԴ/0034/01/23

Հայկ Արաբաջյանի

02․06․2023

 

15։00

4

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0050/01/23

Ալեքսանդր Սերգեյի Բուլգադարյան։

29.05.2023

11։00

 

3

Դռնբաց

2

ՀԿԴ/0043/01/23

Արշակ Սարգսի Հակոբյան։

29.05.2023

14։00

 

5

Դռնբաց

3

ՀԿԴ/0038/01/23

Հայկ Խաչատրյան, Արթուր Զարգարյան, Տիգրան Ներսիսյան, Եղիշե Գևորգյան։

30.05.2023

 

11։30

 

5

Դռնբաց

4

ՀԿԴ/0089/01/22

Համլետ Դարբինյան,Սարգիս Պետրոսյան,Արթուր Համբարյան,Արա Քոչարյան,Իգր Աբրահամյան,Արմեն

Հարությունյան,Նարեկ Հոխանյան,Հարություն Հոխանյան:

30.05.2023

15։00

 

5

Դռնբաց

5

ՀԿԴ/0098/11/23

Լիպարիտ Սիմոնյան, Անահիտ Մանասյան։

30.05.2023

17։30

5

Դռնբաց

6

ՀԿԴ/0036/01/22

Վլադիմիր Գասպարյան,Լևոն Երանոսյան,Վարդան Թունյան,Գուրգեն Գրիգորյան։

31.05.2023

10։30

5

Դռնբաց

7

ՀԿԴ/0173/01/22

Գևորգ Սամվելի Ղազարյան։

31.05.2023

17։30

5

Դռնբաց

8

ՀԿԴ/0066/01/22

Իրինա Յոլյան, Արմինե Չոփչունց, Սուսաննա Մկրտչյան, Մենուա Հովսեփյան:

01.06.2023

11։00

3

Դռնբաց

9

ՀԿԴ/0053/01/23

Միքայել Ալբերտի Արզումանյան։

01.06.2023

14։30

5

Դռնփակ

10

ՀԿԴ/0040/01/23

Աշոտ Պողոսյան, Էդուարդ Արշակյան, Անդրանիկ Ավետիսյան։

02.06.2023

11։00

5

Դռնբաց

11

ՀԿԴ/0042/01/22

Արամ Գրիգորյան, Անդրանիկ Կոչկանյան, Սարգիս  Ավագյան:

02.06.2023

15։00

3

Դռնբաց

image

26.05.2023

Վճռաբեկ դատարանը կկարողանա ապահովել օրենքի միատեսակ կիրառությունը՝ իր խորհրդատվական պարզաբանումների միջոցով

Բարձրագույն դատական խորհրդի նախաձեռնությամբ այսօր տեղի ունեցավ դատաիրավական բարեփոխումներին նվիրված հանրային քննարկում, որը վերաբերում էր Վճռաբեկ դատարանի կողմից օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովմանը՝ իր խորհրդատվական պարզաբանումների միջոցով։

Քննարկվող նախագծով առաջարկվում է որոշ գործերով Վճռաբեկության կարգով բողոքարկման իրավունքի սահմանափակում, որը կնպաստի երկրում արդարադատության արդյունավետության բարձրացմանը, և նաև այդ համատեքստում Վճռաբեկ դատարանի կողմից օրենքի միատեսակ գործառույթի պատշաճ կիրառումն ապահովելուն:

Նախագծի ընդունման արդյունքում նախատեսվելու են հետևյալ հիմնական փոփոխությունները.

1) սահմանափակվելու է քաղաքացիական և վարչական որոշ գործերով վերաքննության իրավունքը` որպես բացառություն նախատեսելով այն դեպքը, երբ բողոք բերող անձն իր վերաքննիչ բողոքում հիմնավորում է, որ վարչական դատարանը թույլ է տվել արդար դատաքննության իրավունքի բուն էությունը խաթարող դատական սխալ:

2) սահմանափակվելու է քաղաքացիական և վարչական պարզ գործերով կայացված դատական ակտերի վերանայման արդյունքում ընդունված ակտերի` վճռաբեկության կարգով բողոքարկումը,

3) սահմանափակվելու է քրեական գործերով վճռաբեկության կարգով հատուկ վերանայումը, ինչպես նաև ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցանքների քննության վերաբերյալ առաջին ատյանի եզրափակիչ դատական ակտերի վերանայման արդjունքում վերաքննիչ դատարանի կայացրած դատական ակտերի` վճռաբեկության կարգով վերանայումը,

4) Վճռաբեկ դատարանի պալատներին հնարավորություն է տրվելու դատարանների նախագահների կամ Բարձրագույն դատական խորհրդի դիմումով դատական պրակտիկայի ամփոփման և վերլուծության հիման վրա դատարաններին տրամադրել խորհրդատվական բնույթի պարզաբանումներ՝ անհրաժեշտության դեպքում դա իրականացնելով պալատների համատեղ նիստերով:

Փոփոխությունները միտված են երկրում միատեսակ դատական պրակտիկայի ձևավորմանն ու իրավական որոշակիության սկզբունքի պահպանմանը:

Միջոցառումը կազմակերպվել էր ՀՀ Արդարադատության նախարարության աջակցությամբ։

 

 

 

image

25.05.2023

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳՈՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Տեղեկացվում է, որ դատավորների թեկնածուների ցուցակի քաղաքացիական մասնագիտացման բաժնի համալրման նպատակով հատուկ կարգով որակավորման ստուգում անցկացնելու համար հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և վերջնաժամկետ սահմանվել 2023 թվականի հունիսի 9-ը ներառյալ:

Հավակնորդները կարող են սահմանված կարգով իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել Դատական դեպարտամենտ (հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 17, հեռ. (010) 511 816, 511 819):

 

Բարձրագույն դատական խորհուրդ