ԲԴԽ-22-Ո-31 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 20-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-55-Ո-123 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.04.2021

                                                                                           

                                                                                                       ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               ԲԴԽ-22-Ո-31 2021

                                                                                                                  

                                                                                                                               Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 20-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-55-Ո-123 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 1-ին մասով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով և հիմք ընդունելով Հանրապետության նախագահի 2021 թվականի մարտի 26-ի թիվ ՆՀ-53-Ա և թիվ ՆՀ-54-Ա հրամանագրերը, Բարձրագույն դատական խորհրդի 2021 թվականի մարտի 18-ի թիվ ԲԴԽ-14-Ո-18 և մարտի 25-ի թիվ ԲԴԽ-16-Ո-21 որոշումները՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը

                                                                                                                                Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ   Է

1. Բարձրագույն դատական խորհրդի 2020 թվականի օգոստոսի 20-ի «Դատավորների գործունեության հերթական գնահատման ժամանակացույցը հաստատելու և Բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ ԲԴԽ-62-Ո-173 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ ԲԴԽ-55-Ո-123 որոշման 1-ին հավելվածում (այսուհետ՝ Հավելված) կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

  1. Հավելվածի 1-ին կետի 17-րդ տողն ուժը կորցրած ճանաչել,
  2. Հավելվածի 1-ին կետի 29-րդ տողի «ԴԱՏԱՎՈՐԻ ԱԶԳԱՆՈՒՆ, ԱՆՈՒՆ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ» սյունակի «Նորայրի» բառը փոխարինել «Նորիկի» բառով,
  3. Հավելվածի 2-րդ կետի 119-րդ տողի «ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ» սյունակի «Վերաքննիչ քաղաքացիական» բառերը փոխարինել «Վճռաբեկ» բառով,
  4. Հավելվածի 4-րդ կետի 220-րդ տողի «ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ» սյունակի «Տավուշի մարզի» բառերը փոխարինել «Երևան քաղաքի» բառերով,
  5. Հավելվածի 4-րդ կետի 239-րդ տողն ուժը կորցրած ճանաչել:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

      ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

       ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                          Ռ. ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ

 

               2021թ. ապրիլի 12

Ֆայլ