Նորություններ

RSS
image

01.04.2024

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատում առկա է դատավորի թվով 1 թափուր հաստիք և 2023 թվականի հուլիսի 7-ին հրապարակված «Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի թափուր հաստիքները համալրելու անհրաժեշտության վերաբերյալ» հայտարարության հիման վրա անհրաժեշտ քանակի թեկնածուներ չեն դիմել, ուստի ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 132-րդ հոդվածի 8-րդ մասով՝ անհրաժեշտություն է առաջացել կրկին հայտարարություն հրապարակել Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակը համալրելու համար:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 132-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում կարող են ընդգրկվել քառասուն տարին լրացած, միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավունք ունեցող, բարձր մասնագիտական որակներով՝

1) համապատասխան մասնագիտացման դատավորը, որն ունի առնվազն 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն, որից առնվազն հինգը՝ դատավորի փորձառություն.

2) վերջին 10 տարվա ընթացքում պաշտոնավարած նախկին դատավորը, որն ունի առնվազն 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն, որից առնվազն հինգը՝ դատավորի փորձառություն.

3) այն անձը, որը՝

ա) ունի իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան և վերջին 10 տարիների ընթացքում առնվազն 8 տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում դասավանդել է իրավունք կամ գիտական աշխատանք է կատարել գիտական հաստատությունում, կամ

բ) ունի վերջին 12 տարվա ընթացքում մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 10 տարվա փորձառություն:

Նույն հոդվածի 3-6-րդ մասերի համաձայն՝ սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-3-րդ կետերում նշված անձն իրավունք ունի ընդգրկվելու դատավորների թեկնածուների ցուցակում, եթե բավարարում է սույն օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները, ինչպես նաև սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձի դեպքում նրա լիազորությունները չեն դադարել նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու կամ քրեական հետապնդումը ոչ արդարացնող հիմքով դադարեցվելու հիմքով: (…):

Հայտարարության հրապարակումից հետո` երկշաբաթյա ժամկետում, սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված անձինք առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելու մասին կարող են դիմում ներկայացնել Բարձրագույն դատական խորհուրդ:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետում նշված անձը դիմումին կցում է բարեվարքության վերաբերյալ լրացված հարցաթերթիկը:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձը դիմումին կցում է սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ Սահմանադրական դատարանի և Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ գործող միջազգային դատարանի դատավորի պաշտոնում պաշտոնավարած անձը՝ նաև նշված պաշտոնում նախկինում աշխատած լինելու վերաբերյալ փաստաթղթերը:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետում նշված անձինք դիմումին կցում են սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ 3-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված անձը նաև՝ իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճանի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթը, ինչպես նաև գիտական աշխատությունների և հրապարակումների ցանկը:

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ համաձայն նույն հոդվածի 9-րդ մասի՝ անձն ունի Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելու իրավունք՝ անկախ դատավորների թեկնածուների՝ այլ ցուցակում ընդգրկված լինելու հանգամանքից:

Վերը նշված չափորոշիչներին համապատասխանող անձինք կարող են սահմանված կարգով իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել Դատական դեպարտամենտ (հասցեն՝ ք. Երևան, Կորյունի 17, հեռ. (010) 511 816, 511 819)՝ սույն հայտարարության հրապարակման պահից երկշաբաթյա ժամկետում՝ մինչև 2024 թվականի ապրիլի 16-ը ներառյալ:

 

Բարձրագույն դատական խորհուրդ

 

image

01.04.2024

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԴԱՏԱՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՔՐԵԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Բարձրագույն դատական խորհրդի 2024 թվականի ապրիլի 1-ի «Վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակի քրեական և վարչական մասնագիտացման բաժինների համալրման անհրաժեշտության մասին» թիվ ԲԴԽ-33-Ո-81 որոշումը՝ անհրաժեշտություն է առաջացել հրապարակել առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակի քրեական և վարչական  մասնագիտացման բաժիններն առանց համալրման ենթակա տեղերի քանակի սահմանափակման համալրելու վերաբերյալ հայտարարություն:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 123-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար դատավորների առաջխաղացման ենթակա թեկնածուների ցուցակում կարող են ընդգրկվել`

1) համապատասխան մասնագիտացման առաջին ատյանի դատարանի դատավորի պաշտոնում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն ունեցող դատավորը, որը չունի կարգապահական տույժ` նկատողության կամ խիստ նկատողության ձևով.

2) վերջին 10 տարվա ընթացքում պաշտոնավարած նախկին դատավորը, որն ունի դատավորի առնվազն հինգ տարվա փորձառություն.

3) այն անձը, որը՝

ա) ունի իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան և վերջին ութ տարիների ընթացքում առնվազն վեց տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում դասավանդել է իրավունք կամ գիտական աշխատանք է կատարել գիտական հաստատությունում, կամ

բ) ունի վերջին 10 տարվա ընթացքում մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 8 տարվա փորձառություն, իսկ 7-րդ մասի համաձայն՝ սույն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված անձն իրավունք ունի ընդգրկվելու վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար դատավորների առաջխաղացման ենթակա թեկնածուների ցուցակում, եթե բավարարում է սույն օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները, ինչպես նաև սույն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձի դեպքում նրա լիազորությունները չեն դադարեցվել կարգապահական խախտում թույլ տալու կամ նրա լիազորությունները չեն դադարել նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու կամ քրեական հետապնդումը ոչ արդարացնող հիմքով դադարեցվելու հիմքով:

Նույն հոդվածի 8-րդ մասի 8.1-րդ կետի համաձայն՝ սույն հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետում նշված անձը դիմումին կցում է բարեվարքության վերաբերյալ լրացված հարցաթերթիկը, իսկ 9-րդ և 10-րդ մասերի համաձայն՝ սույն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձը դիմումին կցում է սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ Սահմանադրական դատարանի և Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ գործող միջազգային դատարանի դատավորի պաշտոնում պաշտոնավարած անձը՝ նաև նշված պաշտոնում նախկինում աշխատած լինելու վերաբերյալ փաստաթղթերը: Սույն հոդվածի 6-րդ մասի 3-րդ կետում նշված անձինք դիմումին կցում են սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ 3-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված անձը նաև՝ գիտական աստիճանի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթը, ինչպես նաև գիտական աշխատությունների և հրապարակումների ցանկը:

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ Օրենքի 123-րդ հոդվածի 12-րդ մասի համաձայն՝ սույն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված անձինք ունեն վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար դատավորների առաջխաղացման ենթակա թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելու իրավունք՝ անկախ առաջին ատյանի դատարանի դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված լինելու հանգամանքից, ինչպես նաև տեղեկացվում է, որ Օրենքի 124-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդն առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակը կազմելիս հաշվի է առնում վերաքննիչ դատարանի դատավորի պաշտոնում արդյունավետ գործելու համար անհրաժեշտ հմտություններն ու որակները, թեկնածուի վերաբերյալ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի տրամադրած՝ բարեվարքության վերաբերյալ խորհրդատվական եզրակացությունը, իսկ դատավորի համար նաև գործունեության գնահատման արդյունքները:

Վերը նշված չափորոշիչներին համապատասխանող անձինք կարող են սահմանված կարգով իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել Դատական դեպարտամենտ (հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 17, հեռ. (010) 511 816, 511 819)՝ սույն հայտարարության հրապարակումից հետո մեկամսյա ժամկետում՝ մինչև 2024 թվականի մայիսի 2-ը ներառյալ:

 

 

Բարձրագույն դատական խորհուրդ

 

 

 

image

01.04.2024

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 01.04.2023 – 05.04.2023

 

 

 

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Կ Բադալյան

1

ՀԿԴ/0174/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Կոտայքի մարզի, Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ՝ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

01.04.2024

09:30

8

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0004/02/24

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Գևորգ Միհրանի Մանուկյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

01.04.2024

14:00

8

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0026/02/22

ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Սամվել Ալբերտի Մայրապետյանի և Գագիկ Մաքսիմի Հակոբջանյանի՝ հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի համապարտության կարգով 5․678․764․260 ՀՀ դրամ որպես պետության պատճառված վնասի հատուցում բռնագանձելու պահանջի մասին

01.04.2024

16:30

8

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0183/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Ավետիք Վոլոդի Դալլաքյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

02.04.2024

10:00

8

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0011/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արամ Խաչիկի Հարությունյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

02.04.2024

15:00

8

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0062/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Հովիկ Արգամի Աբրահամյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

03.04.2024

10:00

8

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0093/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արթուր Սամվելի Գևորգյանի  և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

04.04.2024

10:00

8

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0102/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Վահագն Վանիկի Վերմիշյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

04.04.2024

14:00

8

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0155/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Մանուկ Գևորգի Հակոբյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

05.04.2024

10:00

8

դռնբաց

10

ՀԿԴ/0034/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Մհեր Դավթի Սեդրակյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

05.04.2024

14:00

8

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ն Ավագյան

1

ՀԿԴ/0194/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի դատախազության՝ ընդդեմ Ա/Ձ Ալիկ Ռուբիկի Հովակիմյանի՝ 26.099.275 ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

01.04.2024

14:00

7

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0145/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի դատախազության՝ ընդդեմ Լևիկ Հրանտի Առաքելյանի (Սարգսյան)՝ գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

01.04.2024

14:30

7

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0025/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Կարապետ Մուրադի Գուլոյանի և Ռոզա Գագիկի Ծառուկյանի, երրորդ անձինք՝ «Աբովյան սիթի» ՍՊԸ-ի և «Բելգլաս» ՍՊԸ-ի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

01.04.2024

15:00

7

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0225/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի, Բելա Լևոնի Քոչարյանի, Սեդրակ Ռոբերտի Քոչարյանի, Զարուհի Վոլոդյայի Բադալյանի, Լևոն Ռոբերտի Քոչարյանի, Սիրանուշ Հրաչյայի Քոչարյանի, Գայանե Ռոբերտի Քոչարյանի, Վիգեն Արայի Չատինյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ

01.04.2024

15:30

7

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0034/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Սամվել Ալբերտի Մայրապետյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին

01.04.2024

16:30

7

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ռ Ավագյան

1

ՀԿԴ/0238/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ պաշտպանության նախարարության, Արտյոմ Մխիթարի Մանուկյանի, երրորդ անձ Ալեքս Ավետիսյան՝ առուվաճառքի պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

 

01․04․2024

15։00

7

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0175/02/23

Ըստ հայցի` ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձինք՝ Իրինա Վալտերի Բաբոյան, Արա Ժանի Առաքելյան, Թալին Նապոլի Վահակնի Դավիթեան՝ հողամասի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

02․04․2024

15։00

7

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0169/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ՝ Իրինա Վալտերի Բաբոյան՝ հողամասի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

02․04․2024

15։30

7

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0167/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձինք Արմեն Օնիկի Ասատրյան, Կնյազ Ղազարյան՝ հողամասի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

02․04․2024

16։00

7

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0143/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձիք՝ Լևոն Շավարշի Մարտիրոսյան, Ռուբեն Աղասու Ներսիսյան, Հայկ Մնացականյան՝ հողամասերի աճուրդներն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

02․04․2024

16։30

7

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0253/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ  «Սոգլասիե Արմենիա» ՓԲԸ-ի, երրորդ անձ ՀՀ կադաստրի կոմիտե՝ կառուցապատման համար տրամադրված հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքը դադարեցնելու և սեփականության իրավունքի պետական գրանցումն անվավեր ճանաչելու պահանջների մասին

03․04․2024

16։00

7

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Լ Դրմեյան

1

ՀԿԴ/0219/02/23

 

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Գևորգ Միխաիլի Հարությունյանի և Մարիամ Ալբերտի Սարգսյանի ՝ երրորդ անձ «Սիմարտեկ» ՓԲԸ՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

01.04.2024

 

10:30

8

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0060/02/23

 

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Անթուն Անդրե Գարաբետի Քուրթյանի, Աննա Հենրիկի Աբրահամյանի, երրորդ անձինք «ԱՔԼՍ» ՍՊԸ եւ «ԵՎՐՈԹԵՔՆՈԼԱՅԹ» ՍՊԸ՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

01.04.2024

 

15:00

8

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0152/02/23

 

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ կառավարության, ՀՀ կադաստրի կոմիտեի, երրորդ անձ Ալվարդ Թովմասյանի՝ հողամասերի աճուրդային վաճառքում հաղթող ճանաչելուց և հողամասեր օտարելուց բխող իրավահարաբերության բացակայությունը ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

02.04.2024

 

11:00

8

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0247/02/23

 

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Կարեն Սարգսի Հակոբյանի, Նառա Գրենիկի Պետրոսյանի, Միշա Կարենի Հակոբյանի, Էրիկ Կարենի Հակոբյանի, Էլեն Վահրամի Պետրոսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

02.04.2024

 

15:00

8

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0199/02/23

 

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Ալեքսան Մուշեղի Զաքարյանի, Գայանե Բոգդանի Վերդյանի և Աստղիկ Ալեքսանի Զաքարյանի, երրորդ անձ «Էլլիպս Ջի Էյ» ՍՊԸ, «Էլլ-Փրինթ Ջի Էյ» ՍՊԸ, «Սեքյուրիթի Դրիմ» ՍՊԸ և «Արմեն-97» ՍՊԸ՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

03.04.2024

 

11:00

8

դռնբաց

 

ՀԿԴ/0213/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Ջիվան Կրմիանի Պողոսյանի, Գոհար Գրիգորի Առաքելյանի, Էրիկ Ջիվանի Պողոսյանի և Էլեն Ջիվանի Պողոսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

03․04․2024

15։00

8

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0157/02/23

 

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Կոտայքի մարզպետարանի, Հրայր Խատիսի Մելքոնյանի, երրորդ անձ ՀՀ կադաստրի կոմիտեի՝ աճուրդներն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

04.04.2024

 

10:20

8

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0002/02/24

 

Ըստ հայցի՝ Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների դատախազության ընդդեմ Աշոտ Ռաֆիկի Ասատրյանի՝ որպես պետությանը պատճառված վնասի հատուցում գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

04.04.2024

 

15:00

8

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0150/02/23

 

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Ստեփանավան համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձինք Դավիթ Սարգսի Ղարաքեշիշյանի, «Վերածնունդ» բարեգործական հիմնադրամի՝ պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

05.04.2024

 

11:00

8

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0251/02/23

 

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Արամ Հրաչիկի Հովսեփյանի, Գագիկ Հովհաննեսի Մազմանյանի, Բագրատ Մաքսիմի Ասատրյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին

05.04.2024

 

15:30

8

դռնբաց

 

 

 

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 01.04.2024թ.-05.04.2024թ.

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼԻ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Ա.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0023/01/23

Էդիկ Ափոյան

Գևորգ Գաբրիելյան

Գևորգ Մարտիրոսյան

01․04․2024

11։00

1

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0013/01/23

Շանդ Բադալյան

Արամ Ղևոնդյան

Վահագն Սերոբյան

01․04․2024

15։00

1

դռնբաց

3․

ՀԿԴ/0136/01/23

Մանգասար Մինասյան

Արմեն Գրիգորյան

02․04․2024

11։00

4

դռնբաց

4․

ՀԿԴ2/0002/01/23

Արարատ Խաչատրյան

02․04․2024

15։00

4

դռնբաց

5․

ՀԿԴ/0104/01/23

Նարեկ Չալիկյան

03․04․2024

10։30

4

դռնբաց

6․

ՀԿԴ/0072/01/23

Էդգար Արշակյան

Սեյրան Օհանյան

Մանուկ Վարդանյան

Նորայր Կարապետյան

Արմեն Գևորգյան

Հակոբ Մարտիրոսյան

Աշոտ Մուսայան

Ստեփան Գալստյան

Դավիթ Գալստյան

Գրիգորի Խաչատուրով

Ավետիկ Մուրադյան

03․04․2024

15։00

4

դռնփակ

7․

ՀԿԴ/0064/01/23

Գագիկ Ծառուկյան

Սեդրակ Առուստամյան

04․04․2024

11։00

4

դռնբաց

8․

 ՀԿԴ/0122/01/23

Մանուել Մարգարյան

04․04․2024

14։30

4

դռնբաց

9․

ՀԿԴ/0027/01/23

Արման Պապիկյան

Լիլիթ Պապիկյան

Սմբատ Պապիկյան

Հրաչ Պապիկյան

Ավետիք Անտոնյան

Գրիգոր Կարապետյան

05․04․2024

14։30

4

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ. ԴՈԼՄԱԶՅԱՆ

1․

ՀԿԴ/0040/01/22

Ալեքսան Կլազանց

Տիգրան Պետրոսյան

Արմեն Թության

01․04․2024

11։00

2

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0036/01/24

Սեյրան Հարությունյան

01․04․2024

15։00

2

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0117/01/23

Լալա Հրաչինյան

Հայկ Աբրահամյան

Արարատ Մկրտչյան

01․04․2024

17։00

 

2

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0034/01/22

Աիդա Ավետիսյան

02․04․2024

11։00

6

դռնբաց

5․

ՀԿԴ/0254/01/23

Վաղարշակ Կարապետյան

Հայկ Շահբազյան

Գալուստ Եփրեմյան

Արթուր Կարապետյան

02․04․2024

13։30

2

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0233/01/22

Գայանե Գրիգորյան

Արմեն Գաբրիելյան

02․04․2024

16։00

6

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0138/01/22

Վրեժ Զաքարյան

Կարեն Մարգարյան

02․04․2024

17։00

6

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0237/11/23

Աբրահամ Տոնոյան

03․04․2024

11:00

6

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0132/01/22

Վանո Սիրադեղյան

03․04․2024

12։30

6

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0209/01/23

Արմեն Աշոտյան

Մարթա Սիմոնյան

Միքայել Նարիմանյան

Լարիսա Պարսեղյան

Լարիսա Պարսեղյան

Ռոլան Դավթյան

03․04․2024

14։00

2

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0010/01/22

Ռուբեն Վարդազարյան

03․04․2024

17։00

6

դռնբաց

12․

ՀԿԴ/0245/01/23

Արգամ Ստեփանյան

05․04․2024

10։00

6

դռնփակ

13․

ՀԿԴ/0071/01/23

Արմեն Ամիրաղյան

05․04․2024

12։00

6

դռնբաց

14․

ՀԿԴ/0028/01/22

Շողիկ Հախվերդյան

Արմեն Սիմոնյան

05․04․2024

14։30

6

դռնբաց

15․

ՀԿԴ/0112/01/23

Դավիթ Խաչատրյան

Սենիկ Մարգարյան

Գրիշա Մարգարյան

Սպարտակ Հարությունյան

05․04․2024

16։30

2

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0151/01/23

Վլադիմիր Գասպարյան

01․04․2024

10։30

5

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0059/01/22

Սուրիկ Օհանջանյան

01․04․2024

14։30

5

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0139/01/22

Հայկազ Մկրտչյան

Արմանդ Աբրահամյան

Արայիկ Ավետիսյան

Արմեն Արամյան

01․04․2024

16։00

5

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0053/01/22

Արա Վարդանյան

Ավետիք Հարությունյան

02․04․2024

10։30

5

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0091/01/23

Դավիթ Գրիգորյան

02․04․2024

14։30

5

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0047/01/22

Արմեն Սմբատյան

Գոռ Դավթյան

03․04․2024

10։00

5

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0059/01/23

Քրիստինե Տերբալյան

Հակոբ Պետրոսյան

03․04․2024

14։30

5

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0099/01/22

Վիգեն Սարգսյան

Համազասպ Արշակյան

03․04․2024

16։30

5

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0111/01/22

Ռուբեն Մարգարյան

Նաիրա Գրիգորյան

Ստեփան Նազարեթյան

Նունե Մկրտչյան

04․04․2024

10։30

5

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0093/01/22

Վահան Պողոսյան

Արմեն Հայրապետյան

Արամ Մանուկյան

Աստղիկ Մանուկյան

Սուրեն Ադյան

Մուշեղ Ավետյան

04․04․2024

14։30

5

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0033/01/24

Մուշեղ Մելոյան

Կամո Սարգսյան

04․04․2024

16։30

5

դռնբաց

12.

ՀԿԴ/0099/01/23

Հռիփսիմե Վիրաբյան

04․04․2024

17։30

5

դռնբաց

13.

ՀԿԴ/0153/01/23

Անդրանիկ Վերանյան

05․04․2024

11։00

5

դռնբաց

14.

ՀԿԴ/0052/01/23

Վահագն Աբգարյան

Վլադիմիր Դավթյան

05․04․2024

14։30

5

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Մ.ՄՈՍԻՆՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0008/01/24

Արտուշ Պողոսյան

Սարգիս Հաջաթյան

01.04.2024

10։00

3

դռնբաց

2.

ՀԿԴ1/0009/01/22

Լուսինե Մելիքյան

Օվսաննա Գրիգորյան

01.04.2024

11։00

3

դռնբաց

3.

ՀԿԴ1/0030/01/23

Զարզանդ Սահակյան

Ժորա Աղաբեգյան

01.04.2024

12։30

3

դռնբաց

4.

ՀԿԴ1/0005/01/22

Արտաշես Սահակյան

Ջուլետա Սա րգսյան

Էդվարդ Գալստյան

Մարզպետունի Մինասյան

Սուրեն Ասատրյան

Վահան Ամիրխանյան

01.04.2024

14։00

3

դռնբաց

5.

ՀԿԴ1/0028/01/23

Նարեկ Օհանյան

Հրաչյա Շեկոյան

01.04.2024

16։00

3

դռնբաց

6.

ՀԿԴ1/0020/01/22

Նարինե Մեսրոպյան

02.04.2024

09։00

3

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0104/01/22

Ալբերտ Ղարաքեշիշյան

03.04.2024

14։00

3

դռնբաց

8.

ՀԿԴ1/0015/01/23

Լիանա Գրիգորյան

03.04.2024

16։00

3

դռնբաց

9.

ՀԿԴ1/0036/01/23

Նաթելլա Մուրադյան

Դավիթ Խռոյան

04.04.2024

11։15

3

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0054/01/24

Հովհաննես Ծատրյան

Նվեր Անտոնյան

Արթուր Ստեփանյան

Արթուր Կիրակոսյան

Վաղարշակ Գինոսյան

04.04.2024

12։00

3

դռնբաց

11.

ՀԿԴ1/0001/01/22

Նորայր Բարսեղյան

Ռոբերտ Սուքիասյան

Հովիկ Սարգսյան

Արա Տիրացվյան

Արթուր Միրզոյան

04.04.2024

13։30

3

դռնբաց

12.

ՀԿԴ1/0025/01/23

Հարություն Շեկոյան

04.04.2024

16։00

3

դռնբաց

13.

ՀԿԴ/0299/01/23

Վարդան Ղուկասյան

Սպարտակ Ղուկասյան

Գևորգ Ղուկասյան

Սաշա Զաքարյան

Արմեն Մաթևոսյան

05.04.2024

11։00

3

դռնբաց

14.

ՀԿԴ1/0016/01/22

Գագիկ Կարապետյան

05.04.2024

14։00

3

դռնբաց

15.

ՀԿԴ/0001/13/24

Կարեն Ավետիքյան

05.04.2024

15։00

3

դռնբաց

16.

ՀԿԴ1/0017/01/23

Թաթուլ Շուշանյան

Արայիկ Ներսիսյան

Արտակ Հովհաննիսյան

05.04.2024

16։00

3

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Գ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

1․

ՀԿԴ2/0016/01/23

Իշխան Օհանյան

Արամայիս Գուլինյան

Արման Սիրեկանյան

Դավիթ Եգանյան

Սասուն Մանուչարյան

01․04․24

11։00

2

դռնբաց

2․

ՀԿԴ2/0007/01/23

Վոլոդյա Ուզունյան

01․04․24

13։00

2

դռնբաց

3․

ՀԿԴ2/0004/01/23

Վաչիկ Դիլանյան

Հովհաննես Հովհաննիսյան

01․04․24

16։00

2

դռնբաց

4․

ՀԿԴ2/0028/01/22

Վահրամ Ղազարյան

02․04․24

12։00

6

դռնբաց

5․

ՀԿԴ/0271/11/23

Շիրազ Հարությունյան

Վազգեն Հարությունյան

02․04․24

15։00

2

դռնբաց

6․

ՀԿԴ2/0005/01/22

Գագիկ Գրիգորյան

Լիլիկ Այդինյան

03․04․24

12։00

2

դռնբաց

7․

ՀԿԴ/0010/01/24

Ալբերտ Վարդանյան

03․04․24

17։00

2

դռնբաց

8․

ՀԿԴ2/0032/01/23

Նազիկ Հովհաննիսյան

04․04․24

11։30

2

դռնբաց

9․

ՀԿԴ2/0022/01/23

Վարդան Ոսկանյան

Արմեն Պողոսյան

Հարություն Գևորգյան

05․04․24

12։00

6

դռնբաց

10․

ՀԿԴ2/0020/01/23

Աշոտ Աբրահամյան

05․04․24

16։00

6

դռնբաց

11․

ՀԿԴ2/0020/01/22

Մովսես Ջամբազյան

Սուրեն Մելքոնյան

05․04․24

17։30

6

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԴԱԴՈՅԱՆ

 1.  

ՀԿԴ/0051/01/23

Արման Սահակյան,

Տարոն Մարգարյան,

Անդրանիկ Քասարյան,

Արսեն Ամյան,

Հայկ,Կյուրեղյան,

Արամ Ենգոյան,

Իգրան Փոթիկյան,

Միքայել Հակոբյան,

Հայկ Պետրոսյան

01.04.2024

10:00

4

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0101/01/23

Հրաչյա Մարտիրոսյանի,

Սիրանուշ Ջանոյանի,

Ռոման Սարգսյանի,

Սմբատ Եղոյանի,

Անահիտ Վարդանյանի

01.04.2024

14:00

4

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0124/01/23

Վլադիմիր Ասատրյանի,

Կարինե Խաչատրյանի,

Ալլա Ջեյրանյանի,

Ադիբեկ Հակոբյանի,

Գագիկ Մկրտչյանի

01.04.2024

15:00

4

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0018/01/24

Կարեն Ավդալյանի

01.04.2024

16:00

1

դռնփակ

 1.  

ՀԿԴ/0041/01/24

Վահրամ Սիմոնյան

01.04.2024

17:30

1

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0006/01/23

Արսեն Սարգսյան,

Գառնիկ Երանոսյան,

Սիփան Հակոբյան

02.04.2024

10:00

1

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0126/01/22

Լևոն Գրիգորյան,

Գառնիկ Մովսիսյան

 

02.04.2024

12:00

1

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0024/01/23

Լևոն Գրիգորյան

02.04.2024

15:00

1

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0157/01/23

Արթուր Մարտիկյան,

Նշան Թադևոսյան

02.04.2024

17:00

4

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0032/01/24

Արաշ Նոսրաթիալամդարի, Գարեգին Մկրտչյան,

Կարապետ Գուլոյան

03.04.2024

09:00

4

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0177/01/23

Աշոտ Մարկոսյան,

Գևորգ Մանուկյան,

Անյուտա Օհանյան,

Ալբերտ Գասպարյան

03.04.2024

11:00

4

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0020/01/22

 

Մամիկոն Ասլանյան,

Սուրեն Աբովյան,

Արևհատ Հովհաննիսյան

03.04.2024

14:30

4

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0169/01/22

Մհեր Կավասյան

04.04.2024

11:00

1

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0109/01/23

Սամվել Սարգսյան,

Արթուր Մելքոնյան,

Սիրանուշ Ղազարյան

04.04.2024

15:00

4

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0044/01/22

Անդրանիկ Մակարյան,

Արսեն Աբգարյան,

Սարգիս Կուլակչյան,

Էլլադա Հարությունյան

04.04.2024

16:30

4

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0129/01/23

Դավիթ Գրիգորյան,

Գոռ Վարդանյան

05.04.2024

09:30

1

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0049/01/24

Լուսինե Մանուկյան,

Տիգրան Կարապետյան,

Հարություն Սահակյան

05.04.2024

12:00

4

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0085/01/22

Կարեն Մալումյան

05.04.2024

14:00

1

դռնբաց

 1.  

ՀԿԴ/0056/01/22

Արամ Մկրտչյան

 

05.04.2024

16:00

1

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0048/01/23

Քերոբ Քյարամյան

01.04.2024

10:30

5

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0203/01/23

Թերեզա Մատինյան

01.04.2024

11:00

3

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0178/01/23

Արման Գրիգորյան

Արտակ Պողոսյան

01.04.2024

14:30

3

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0123/01/23

Ռազմիկ Խաչատուրեան

01.04.2024

16:30

5

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0028/01/24

Գնել Քալանթարյան

Արման Պողոսյան

Նաիրի Մնացականյան

Նարեկ Հարությունյան

Ստյոպա Հարությունյան

02.04.2024

10:00

3

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0042/01/23

Արամ Գրիգորյան

Անդրանիկ Կոչկանյան

02.04.2024

14:00

3

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0134/01/22

Հրանտ Դավթյան

Արսեն Դավթյան

02.04.2024

16:30

5

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0232/01/23

 

Մելանյա Ստեփանյան

Էմիլ Դանիելյան

 

03.04.2024

11:00

5

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0227/01/23

Կարեն Գրիգորյան

Ռոբերտ Բուդաղյան

Արայիկ Պողոսյան

Արմեն Ազարյան

Սարգիս Կարապետյան

03.04.2024

14:30

3

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0047/01/24

Մհեր Աղաբեկյան

Արմենուհի Մարտիրոսյան

03.04.2024

17:00

5

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0036/01/22

Վլադիմիր Գասպարյան

Լևոն Երանոսյան

Վարդան Թունյան

Գուրգեն Գրիգորյան

04.04.2024

10:30

3

դռնբաց

12.

ՀԿԴ/0020/01/23

Շողիկ Դոխոյան

Վարդան Վարդանյան

04.04.2024

14:30

5

դռնբաց

13.

ՀԿԴ/0110/01/23

Արման Լալայան

04.04.2024

16:30

5

դռնբաց

14.

ՀԿԴ/0066/01/22

Իրինա Յոյլյան

Արմինե Չոփչունց

Սուսաննա Մկրտչյան

Մենուա Հովսեփյան

05.04.2024

11:00

3

դռնբաց

15.

ՀԿԴ/0185/01/23

Մնացական Վարդանյան

05.04.2024

14:30

3

դռնբաց

16.

ՀԿԴ/0009/01/24

Մինաս Մարգարյան

Ռաֆիկ Գյուլնազարյան

05.04.2024

17:00

5

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0046/01/24

Իսրաել Մարտիրոսյան

02.04.2024

 

12:00

1

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0311/01/23

Տիգրան Մարտիրոսյան

Արման Հարությունյան

Նարեկ Ալեքսանյան

Արթուր Ասրյան

02.04.2024

 

 

16:30

4

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0304/01/23

Սարգիս Ղարաքեշիշյան

Արմեն Ղարաքեշիշյան

Դավիթ Ղարաքեշիշյան

Կամո Սարգսյան

Սուսաննա Հովսեփյան

03.04.2024

 

10:00

 

5

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0274/01/23

Համլետ Եղշատյան

03.04.2024

13:00

6

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0289/01/23

Գրիգոր Հարությունյան

05.04.2024

12:00

2

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0050/01/24

Արթուր Նիազյան

  05.04.2024

 

16:30

5

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Խ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0306/01/23

 

Հրաչյա Կարանջյան,

Ղարիբ Բուդաղյան,

Արթուր Փիլոյան,

Գևորգ Հարությունյան,

Ռոմիկ Ալեքսանյան,

Վարդան Հարությունյան,

Սերգեյ Մովսիսյան

 

 

02.04.2024

10:00

4

դռնբաց

2.

ՀԿԴ3/0011/01/23

 

Խաչիկ Վարդանյան,

Արտուր Խաչատրյան

 

04.04.2024

17:00

4

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0306/01/23

 

Հրաչյա Կարանջյան,

Ղարիբ Բուդաղյան,

Արթուր Փիլոյան,

Գևորգ Հարությունյան,

Ռոմիկ Ալեքսանյան,

Վարդան Հարությունյան,

Սերգեյ Մովսիսյան

 

 

05.04.2024

12:00

4

դռնբաց

 

 

 

image

26.03.2024

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՔՀԿ-ների ներգրավմամբ Բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների ՀՀ 2025-2027թթ. ՄԺԾԾ-ի և ՀՀ 2025 թվականի բյուջետային հայտի նախագծի հանրային քննարկում կազմակերպելու վերաբերյալ

 Հաշվի առնելով ՀՀ վարչապետի 2024 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 71-Ա որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի 21-րդ կետի պահանջը՝ հայտնում ենք, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների ՀՀ 2025-2027թթ. ՄԺԾԾ-ի, ինչպես նաև ՀՀ 2025 թվականի բյուջետային հայտի նախագծի՝ ՔՀԿ-ների ներգրավմամբ հանրային քննարկումը տեղի կունենա սթ ապրիլի 3-ին՝ ժամը 16։00-ին, Բարձրագույն Դատական Խորհրդի շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 17):

Բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների ՀՀ 2025-2027թթ. ՄԺԾԾ-ի, ինչպես նաև ՀՀ 2025 թվականի բյուջետային հայտի նախագծի վերաբերյալ նյութերը տեղադրված են դատական իշխանության պաշտոնական կայքում (www.court.am):

Խնդրվում է վերը նշված քննարկմանը մասնակցելու հայտերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնել մինչև ս. թ. մարտի 29-ը՝ ժամը 16:00-ն (էլ-հասցե` press.courts@gmail.com):

image

25.03.2024

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՓՈՒԼ ԱՆՑԱԾ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ԵՎ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՕՐՎԱ, ԺԱՄԻ ԵՎ ՏԵՂԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրության հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի 2023 թվականի օգոստոսի 31-ի № 882-Ա որոշման 28-րդ կետը, հաստատել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (այսուհետ՝ Եվրոպական դատարան) դատավորի պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջադրվող թեկնածուների՝ փաստաթղթային ստուգման արդյունքներով ընտրության հարցազրույցի փուլ անցած հավակնորդների (այսուհետ` Հավակնորդներ) ցուցակը հետևյալ կազմով․

1․       Ալումյան Հայկ

2․       Գրիգորյան Լիզա

3․       Գրիգորյան Վահե

4․       Կարապետյան Նորա

5․       Մազմանյան Արմեն

6․       Մարգարյան Աննա

7․       Քոչարյան Վիգեն։

Հարցազրույցը կանցկացվի 2024 թվականի ապրիլի 4-ին՝ ժամը 14։00-ից և ապրիլի 5-ին՝ ժամը 10։00-ից, Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի վարչական շենքում։

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Վարչապետի 2023 թվականի օգոստոսի 31-ի № 882-Ա որոշման 50-րդ կետի համաձայն՝ զանգվածային լրատվության միջոցների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել ընտրության հարցազրույցի փուլին, եթե հարցազրույցի օրվանից առնվազն երկու աշխատանքային  օր առաջ (ս.թ. ապրիլի 1-ը ներառյալ) համապատասխան դիմում են ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ՝ candidate.echr@gov.am էլ. փոստին (ներկայացված դիմումի մեջ անհրաժեշտ է նշել զանգվածային լրատվական միջոցի և հասարակական կազմակերպության մինչև երկու ներկայացուցչի անուն, ազգանուն և ներակայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով)։