Նորություններ

RSS
image

19.07.2018

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետության «Դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 166-րդ հոդվածի 20-րդ մասի համաձայն 2019 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունում գործելու է սնանկության դատարանը: Նույն հոդվածի 22-րդ մասի համաձայն՝ «Բարձրագույն դատական խորհրդի առաջին կազմի կողմից իր լիազորությունների ստանձնման օրվանից հետո՝ եռամսյա ժամկետում, առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանների քաղաքացիական մասնագիտացման դատավորները կարող են դիմել Բարձրագույն դատական խորհուրդ՝ սնանկության դատարանում դատավորի պաշտոնում նշանակվելու խնդրանքով: Առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանների դատավորների՝ սնանկության դատարան տեղափոխման դիմումներով Բարձրագույն դատական խորհուրդը դատավորների տեղափոխման հարցի վերաբերյալ որոշում է կայացնում և նրանց թեկնածությունները կարող է առաջարկել Հանրապետության նախագահին դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում»:

Նախատեսված ժամկետում Բարձրագույն դատական խորհուրդ է դիմել 22 դատավոր՝ սնանկության դատարան տեղափոխվելու խնդրանքով: Դատական օրենսգրքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն սնանկության դատարանը գործում է առնվազն 12 դատավորի թվակազմով: Բարձրագույն դատական խորհուրդը նախատեսում է սնանկության դատարան տեղափոխվելու դիմում ներկայացրած դատավորների հետ զրույց կազմակերպել և որոշումն ընդունել 2018թ. օգոստոսի 6-ին: Ստորև ներկայացվում է տեղեկատվություն սնանկության դատարան տեղափոխվել ցանկացող դատավորների վերաբերյալ: Հետադարձ կապի համար կարող եք դիմել Դատական դեպարտամենտ՝ հետեւյալ հասցեով՝ Վ.Սարգսյան 5, հեռ. 010-58-00-84 կամ էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով՝ հետևյալ հասցեով՝ bdx@court.am: Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ մինչև 2019 թվականի նոյեմբերի 30-ը Դատական դեպարտամենտը Բարձրագույն դատական խորհուրդ է ներկայացնում սնանկության դատարանի այն դատավորների ցուցակը, որի հիման վրա երկշաբաթյա ժամկետում Հանրապետության նախագահին է առաջարկվում սնանկության դատարանի նախագահի թեկնածուն:

Կից՝ ֆայլ:

 

image

19.07.2018

ԼՐՋԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ…

1in.am կայքում հուլիսի 18-ի հրապարակումը Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի առնչությամբ տենդենցիոզ է ու անհիմն:

Ակնհայտ սուտ է, որ Գագիկ Հարությունյանը խափանում է ԲԴԽ անդամ դատավորների դատական նիստերի գրաֆիկը: 

Ակնհայտ ապատեղեկատվություն է, որ ԲԴԽ նախագահը «շատ արագ կազմակերպում է» մարզերի ու Երևանի դատարաններում նոր դատավորների նշանակման հարցը: Նման դատողությունները պարզապես Սահմանադրության 215-րդ և Դատական օրենսգրքի 166-րդ հոդվածների պահանջների չիմացության արդյունք են:

Ապատեղեկատվություն է նաև, որ «դատավորների ընտրությունը կատարվում է ոչ օբյեկտիվ` խնամի-ծանոթ-բարեկամ սկզբունքով»:

ԲԴԽ-ն որևէ հարցում շտապողականություն չի դրսևորում, այլ գործում է բացառապես «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով սահմանված ժամկետների խստագույն պահպանմամբ:

Այսպես կոչված «հետևությունները» մտացածին են ու չարակամության դրսևորում:

Տեսանյութի նման մոնտաժմամբ «հարմարեցումը» հեղինակի մտասևեռումներին` ամբողջ շարադրանքի տրամաբանական շարունակությունն է: Ի դեպ, հնչեցված «համարժեք միջամտությունը» վերաբերել է ոչ թե մարտի 1-ին, այլ դրանից տարիներ առաջ տեղի ունեցած իրադարձություններին, երբ առնվազն երկու անգամ հենց Հարությունյանի ակտիվ միջամտությամբ հնարավոր են եղել կանխել մեծ արյունահեղության վտանգները:

Պարզապես ափսոսանք ենք հայտնում, որ նման ապատեղեկատվություն է տարածվում:

 

Բարձրագույն դատական խորհրդի մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն

image

16.07.2018

ԱՊԱՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒ՞Ն, ԹԵ՞ ԱՆՏԵՂՅԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Առանձին կայքերում հրապարակումներ են հայտնվել, որոնք ակնհայտորեն աղավաղում են Բարձրագույն դատական խորհրդի ԲԴԽ 23-Ո-47 որոշման էությունը:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 22-րդ հոդվածը սահմանում է.

«1. Առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատական տարածքը համապատասխանաբար Երևան քաղաքի, մարզի կամ մարզերի տարածքն է:

2. Առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանն ունի կենտրոնական և այլ նստավայրեր: Բարձրագույն դատական խորհուրդն ուսումնասիրում է համապատասխան դատարանի նախագահի առաջարկությունը և կայացնում է որոշում դատարանի նստավայրերը և նստավայրի սպասարկման տարածքը սահմանելու մասին»:

Միաժամանակ Օրենսգրքի 26-րդ հոդվածը սահմանում է.

«1. Մասնագիտացված դատարանների դատական տարածքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է:

2. Մասնագիտացված դատարանների կենտրոնական նստավայրերը գտնվում են Երևան քաղաքում:

3. Մասնագիտացված դատարաններն ունեն նստավայրեր մարզերում: Բարձրագույն դատական խորհուրդն ուսումնասիրում է համապատասխան դատարանի նախագահի առաջարկությունը և կայացնում է որոշում մասնագիտացված դատարանների նստավայրերը և նստավայրի սպասարկման տարածքը սահմանելու մասին»:

Ակնհայտ է, որ Բարձրագույն դատական խորհուրդը երկու դեպքերում էլ սահմանադրական օրենքով է լիազորված որոշելու դատարանների նստավայրերը և նստավայրի սպասարկման տարածքը: Պայմանն այն է, որ նման որոշման կայացման հիմքը համապատասխան դատարանի նախագահի հիմնավորված առաջարկությունն է:

Բացի դրանից, Օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 25-րդ մասի համաձայն՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը «սահմանում է առաջին ատյանի դատարանների` սույն Օրենսգրքով չսահմանված նստավայրերը, նստավայրերի սպասարկման տարածքը, հաստատում է դատավորների` ըստ նստավայրերի և մասնագիտացման բաշխումն ու թվակազմը»:

Բարձրագույն դատական խորհրդի հիշյալ որոշումն այս լիազորությունների իրականացման կարգն է միայն ամրագրում՝ հաշվի առնելով, որ.

1. դատարանի նախագահի առաջարկությամբ նստավայրերի սահմանումը և հնարավոր փոփոխություններն անմիջականորեն առնչվում են այս կամ այն նստավայրում դատավորների բաշխմանն ու թվակազմին,

2. որպես տվյալ դատարանի (այլ ոչ նստավայրի) դատավոր նշանակված անձի համար պետք է կանխատեսելի լինեն նույն դատարանի նստավայրերի փոփոխման, ինչպես նաև դրա շրջանակներում իր հնարավոր տեղափոխման հիմքերը և կարգը,

3. կարող են լինել բացառիկ դեպքեր, երբ դատարանի նախագահը, արդարադատության արդյունավետության շահերից ելնելով, առաջարկի փոփոխություններ կատարել տվյալ դատարանի նստավայրերի կամ դրանց սպասարկման տարածքի առնչությամբ:

Այս խնդրի լուծումը` բացառիկ դեպքերում և դատարանի նախագահի հիմնավորված առաջարկի հիման վրա, Օրենսգրքի համաձայն՝ բացառապես Բարձրագույն դատական խորհրդի իրավասության հարցն է: Այն չի կարող պայմանավորվել տվյալ նստավայրի դատավորի հայեցողությամբ, քանի որ նստավայրերում դատավորների բաշխման ու թվակազմի հարցը լուծելիս առաջնահերթ նշանակություն պետք է ունենան արդարադատության շահը և դատարանի մատչելիությունը, առավել ևս, որ գործող Օրենսգիրքն իր մշտական բնակության վայրից դուրս պաշտոնի նշանակված դատավորին երաշխավորում է տվյալ վայրում բնակարանի վարձին համարժեք փոխհատուցում ստանալու իրավունք (57 հոդվ., մաս 5):

Խորհուրդը նաև նախատեսել է, որ բացառապես դատավորների դիմումի հիման վրա կարող է քննության առարկա լինել նույն դատարանի ներսում մեկ նստավայրից մյուսը պաշտոնների փոխանակման կամ առաջացած թափուր պաշտոնին տեղափոխվելու կարգով նրանց հնարավոր փոխադրման հարցը: Առանց համապատասխան պատճառաբանված դիմումի Խորհուրդը նման հարց քննության առնել չի կարող: Չի կարող այս հարցով դիմել նաև դատարանի նախագահը: Նրա եզրակացությունն ունի միայն խորհրդատվական նշանակություն:

Եթե սույն պարզաբանումներից հետո առանձին անձանց մոտ դարձյալ կպահպանվի կանխակալ տրամադրվածություն, նրանք կարող են այցելել Դատական դեպարտամենտ և ստանալ առավել մանրամասն ու մատչելի պարզաբանումներ:

 

Բարձրագույն դատական խորհրդի մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն

 

image

13.07.2018

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆ ԸՆՏՐԵՑ ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ

Բարձրագույն դատական խորհուրդը, առաջնորդվելով ՀՀ դատական օրենսգրքի 135-րդ հոդվածով, հուլիսի 12-ին անցկացրեց ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կազմից դատարանի նախագահի թեկնածուի նոր ընտրություն:

Քվեարկության արդյունքներով՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածու ընտրվեց Երվանդ Խունդկարյանը՝ 7 ձայնով:

 

Բարձրագույն դատական խորհրդի մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն