Նորություններ

RSS
image

12.03.2024

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատում առկա է դատավորի թվով 1 թափուր հաստիք և 2023 թվականի հուլիսի 7-ին հրապարակված «Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի թափուր հաստիքները համալրելու անհրաժեշտության վերաբերյալ» հայտարարության հիման վրա անհրաժեշտ քանակի թեկնածուներ չեն դիմել, ուստի ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 132-րդ հոդվածի 8-րդ մասով՝ անհրաժեշտություն է առաջացել կրկին հայտարարություն հրապարակել Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակը համալրելու համար:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 132-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում կարող են ընդգրկվել քառասուն տարին լրացած, միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավունք ունեցող, բարձր մասնագիտական որակներով՝

1) համապատասխան մասնագիտացման դատավորը, որն ունի առնվազն 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն, որից առնվազն հինգը՝ դատավորի փորձառություն.

2) վերջին 10 տարվա ընթացքում պաշտոնավարած նախկին դատավորը, որն ունի առնվազն 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն, որից առնվազն հինգը՝ դատավորի փորձառություն.

3) այն անձը, որը՝

ա) ունի իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան և վերջին 10 տարիների ընթացքում առնվազն 8 տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում դասավանդել է իրավունք կամ գիտական աշխատանք է կատարել գիտական հաստատությունում, կամ

բ) ունի վերջին 12 տարվա ընթացքում մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 10 տարվա փորձառություն:

Նույն հոդվածի 3-6-րդ մասերի համաձայն՝ սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-3-րդ կետերում նշված անձն իրավունք ունի ընդգրկվելու դատավորների թեկնածուների ցուցակում, եթե բավարարում է սույն օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները, ինչպես նաև սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձի դեպքում նրա լիազորությունները չեն դադարել նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու կամ քրեական հետապնդումը ոչ արդարացնող հիմքով դադարեցվելու հիմքով: (…):

Հայտարարության հրապարակումից հետո` երկշաբաթյա ժամկետում, սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված անձինք առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելու մասին կարող են դիմում ներկայացնել Բարձրագույն դատական խորհուրդ:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետում նշված անձը դիմումին կցում է բարեվարքության վերաբերյալ լրացված հարցաթերթիկը:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձը դիմումին կցում է սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ Սահմանադրական դատարանի և Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ գործող միջազգային դատարանի դատավորի պաշտոնում պաշտոնավարած անձը՝ նաև նշված պաշտոնում նախկինում աշխատած լինելու վերաբերյալ փաստաթղթերը:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետում նշված անձինք դիմումին կցում են սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ 3-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված անձը նաև՝ իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճանի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթը, ինչպես նաև գիտական աշխատությունների և հրապարակումների ցանկը:

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ համաձայն նույն հոդվածի 9-րդ մասի՝ անձն ունի Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելու իրավունք՝ անկախ դատավորների թեկնածուների՝ այլ ցուցակում ընդգրկված լինելու հանգամանքից:

Վերը նշված չափորոշիչներին համապատասխանող անձինք կարող են սահմանված կարգով իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել Դատական դեպարտամենտ (հասցեն՝ ք. Երևան, Կորյունի 17, հեռ. (010) 511 816, 511 819)՝ սույն հայտարարության հրապարակման պահից երկշաբաթյա ժամկետում՝ մինչև 2024 թվականի մարտի 27 ներառյալ:

 

Բարձրագույն դատական խորհուրդ

 

image

12.03.2024

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՊԱԼԱՏԻ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հիմք ընդունելով Բարձրագույն դատական խորհրդի 2024 թվականի մարտի 6-ի «Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության դատական կազմի դատավոր Սերգեյ Ռուբիկի Մարաբյանի լիազորությունները դադարած համարելու մասին» թիվ ԲԴԽ-22-Ո-51 որոշումը և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ հիմքով Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատում առաջացել է դատավորի թվով 1 թափուր հաստիք, անհրաժեշտություն է առաջացել հայտարարություն հրապարակել Վճռաբեկ դատարանում (հակակոռուպցիոն պալատի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության դատական կազմ) դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակը համալրելու համար:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 132-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում կարող են ընդգրկվել քառասուն տարին լրացած, միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավունք ունեցող, բարձր մասնագիտական որակներով՝

1) համապատասխան մասնագիտացման դատավորը, որն ունի առնվազն 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն, որից առնվազն հինգը՝ դատավորի փորձառություն.

2) վերջին 10 տարվա ընթացքում պաշտոնավարած նախկին դատավորը, որն ունի առնվազն 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն, որից առնվազն հինգը՝ դատավորի փորձառություն.

3) այն անձը, որը՝

ա) ունի իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան և վերջին 10 տարիների ընթացքում առնվազն 8 տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում դասավանդել է իրավունք կամ գիտական աշխատանք է կատարել գիտական հաստատությունում, կամ

բ) ունի վերջին 12 տարվա ընթացքում մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 10 տարվա փորձառություն:

Նույն հոդվածի 3-6-րդ մասերի համաձայն՝ սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-3-րդ կետերում նշված անձն իրավունք ունի ընդգրկվելու դատավորների թեկնածուների ցուցակում, եթե բավարարում է սույն օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները, ինչպես նաև սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձի դեպքում նրա լիազորությունները չեն դադարել նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու կամ քրեական հետապնդումը ոչ արդարացնող հիմքով դադարեցվելու հիմքով: (…):

Հայտարարության հրապարակումից հետո` երկշաբաթյա ժամկետում, սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված անձինք առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելու մասին կարող են դիմում ներկայացնել Բարձրագույն դատական խորհուրդ:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետում նշված անձը դիմումին կցում է բարեվարքության վերաբերյալ լրացված հարցաթերթիկը:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձը դիմումին կցում է սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ Սահմանադրական դատարանի և Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ գործող միջազգային դատարանի դատավորի պաշտոնում պաշտոնավարած անձը՝ նաև նշված պաշտոնում նախկինում աշխատած լինելու վերաբերյալ փաստաթղթերը:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետում նշված անձինք դիմումին կցում են սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ 3-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված անձը նաև՝ իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճանի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթը, ինչպես նաև գիտական աշխատությունների և հրապարակումների ցանկը:

 Վերը նշված չափորոշիչներին համապատասխանող անձինք կարող են սահմանված կարգով իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել Դատական դեպարտամենտ (հասցեն՝ ք. Երևան, Կորյունի 17, հեռ. (010) 511 816, 511 819)՝ սույն հայտարարության հրապարակման պահից երկշաբաթյա ժամկետում՝ մինչև 2024 թվականի մարտի 27-ը ներառյալ:

 

Բարձրագույն դատական խորհուրդ

 

image

12.03.2024

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 

 

 

N

ՆԻՍՏԻ

 ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՕՐԱԿԱՐԳԸ

ՎԱՐՈՒՅԹ ՀԱՐՈՒՑՈՂ ՄԱՐՄԻՆԸ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

  1.  

2024թ. մարտի 14-ին

 

 

 

10:00

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ՎԱՀԵ ՄԻՍԱԿՅԱՆԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԵՎ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԴՌՆԲԱՑ

 

image

11.03.2024

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 11․03․2024 – 15․03․2024

 

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Կ Բադալյան

1.

ՀԿԴ/0223/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արթուր Սերգեյի Աֆրիկյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

11․03․2024

11։00

8

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0034/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Մհեր Դավթի Սեդրակյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

11․03․2024

14։30

8

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0086/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

12․03․2024

10։00

8

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0220/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Նաիրա Տեր-Ստեփանյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

12․03․2024

11։00

8

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0014/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Սեյրան Մուշեղի Օհանյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

12․03․2024

15։00

8

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0212/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Ռուբեն Ռաֆիկի Հայրապետյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

14․03․2024

10։00

8

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0242/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արշակ Սարգսի Հակոբյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

14․03․2024

14։00

8

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0200/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Հակոբ Մանուկի Օհանյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

15․03․2024

10։00

8

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ն Ավագյան

1.

ՀԿԴ/0003/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Նարեկ Լյովայի Սարգսյանի և մյուսների ՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

11.03.2024

15։00

7

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0225/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի, Բելա Լևոնի Քոչարյանի, Սեդրակ Ռոբերտի Քոչարյանի, Զարուհի Վոլոդյայի Բադալյանի, Լևոն Ռոբերտի Քոչարյանի, Սիրանուշ Հրաչյայի Քոչարյանի, Գայանե Ռոբերտի Քոչարյանի, Վիգեն Արայի Չատինյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ

12.03.2024

11։00

7

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0025/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Կարապետ Մուրադի Գուլոյանի և Ռոզա Գագիկի Ծառուկյանի, երրորդ անձինք՝ «Աբովյան սիթի» ՍՊԸ-ի և «Բելգլաս» ՍՊԸ-ի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

12.03.2024

14։30

7

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0010/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Սուրիկ Սերգեյի Խաչատրյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

13.03.2024

11։00

7

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0148/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Մարինե Ֆիլինշինի Մելքոնյանի՝ պետությանը պատճառված 1.466.028 ՀՀ դրամ վնասի բռնագանձման պահանջի մասին

14.03.2024

10։00

7

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0013/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Վլադիմիր Սերգեյի Գասպարյանի, Սուսաննա Համլետի Գասպարյանի, Հեղուշ Բագրատի Գալստյանի, Անգելինա Վլադիմիրի Գասպարյանի, Վլադիմիր Վլադիմիր Գասպարյանի, Անժելա Մնացականի Գասպարյանի, երրորդ անձ՝ Աղասի Շավարշի Դանիելյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

14.03.2024

11։30

7

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0168/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

14.03.2024

14։00

7

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0170/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

14.03.2024

14։15

7

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0173/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

14.03.2024

14։30

7

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0178/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

14.03.2024

14։45

7

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0139/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ Լոռու մարզի դատախազության՝ ընդդեմ Արտաշ Արմենակի Գևորգյանի և Վաչե Արթուրի Խաչատրյանի՝ պետությանը պատճառված 3.273.000 ՀՀ դրամ վնասը համապարտության կարգով բռնագանձելու պահանջի մասին

15.03.2024

10։00

7

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ռ Ավագյան

1․

ՀԿԴ/0234/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Արմեն Բագրատի Սմբատյանի և Ելենա Ալեքսանդրի Սմբատյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

11․03․2024

10։30

7

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0120/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Կարինե Աշոտի Մանասյանի, երրորդ անձինք Անի Սիմոնյան, Մարիամ Սիմոնյան՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

11․03․2024

16։30

7

դռնբաց

3․

ՀԿԴ/0036/02/23

Ըստ հայցի  ՀՀ գլխավոր դատախազության  ընդդեմ Վազգեն Կարենի Հարությունյանի և Աննա Պավելի Պետրոսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

12․03․2024

10։30

7

դռնբաց

4․

ՀԿԴ/0238/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ պաշտպանության նախարարության, Արտյոմ Մխիթարի Մանուկյանի, երրորդ անձ Ալեքս Ավետիսյան՝ առուվաճառքի պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

12․03․2024

15։00

7

դռնբաց

5․

ՀԿԴ/0253/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ  «Սոգլասիե Արմենիա» ՓԲԸ-ի, երրորդ անձ ՀՀ կադաստրի կոմիտե՝ կառուցապատման համար տրամադրված հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքը դադարեցնելու և սեփականության իրավունքի պետական գրանցումն անվավեր ճանաչելու պահանջների մասին

12․03․2024

16։00

7

դռնբաց

6․

ՀԿԴ/0030/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի, Աշոտ Վաղինակի Խաչատրյանի, երրորդ անձինք՝ Գրիգոր Անդրանիկի Գևորգյանի, Նարեկ Կարապետի Հովհաննիսյանի, Ռուզաննա Աղաբաբյանի, Կարինե Խուրշուդյանի, ՀՀ կադաստրի կոմիտեի՝ աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

13․03․2024

10։00

7

դռնբաց

7․

ՀԿԴ/0235/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Անուշ Մարտիրոսի Գարսանցյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին
 

13․03․2024

15։00

7

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Լ Դրմեյան

1.

ՀԿԴ/0113/02/23

 

Ըստ հայցի Սյունիքի մարզի դատախազության ընդդեմ Սերյոժա Անդրեասի Ղարիբյանի՝ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին

11.03.2024

 

  09:45

8

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0012/02/23

 

Ըստ հայցի ՀՀ Տավուշի մարզի  դատախազության ընդդեմ Մարինե Լիպարիտի Պետրոսյանի, երրորդ անձանց՝ Մանուշակ Պետրոսյանի, Վարդան Պետրոսյանի, Հերմինե Ալիխանյանի՝ ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքից Մարինե Պետրոսյանի բաժինն առանձնացելու և դրա վրա բռնագանձումը տարածելու, իսկ դրա անհնարինության կամ ակնհայտ աննպատակահարմարության դեպքում ամբողջ գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու և բռնագանձումը Մարինե Պետրոսյանին հասանելիք գումարի վրա տարածելու պահանջի մասին

 

11.03.2024

 

10:50

8

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0151/02/23

 

ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Ռոբերտ Նիկոլայի Նազարյանի, Սվետլանա Ջհանգիրի Խառատյանի, Լևոն Ռոբերտի Նազարյանի և Մարինե Մերուժանի Գևորգյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

11.03.2024

 

14:30

8

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0207/02/23

 

ըստ հայցի  ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Գուրգեն Գագիկի Խաչատրյանի, Քրիստինա Սամվելի Հունանյանի, Անժելա Գագիկի Խաչատրյանի, «ՆԱԿՐԻՆԱՄԱՆԳ» («Nakrinamang») ընկերության, «ԴԱԲԼՅՈՒ ԱՐ ԷՅՉ ԻՆՔ» («WRH INC») ընկերության, «ԱՅՅՈՒ ԹԵԼԵՔՈՄՅՈՒՆԻՔԵՅԹ ԼԻՄԻԹԵԴ» («IU Telecomunicate Limited») ընկերության, Արամ Սիրեկանի Անտոնյանի, Գուրգեն Գագիկի Մուրադյանի, «ՄԱՍՏԵՊՈ ՓՐՈՓԵՐԹԻՍ ԼԻՄԻԹԵԴ» («Mastepo Properties Limited») ընկերության, Ռուբիկ Վոլոդյայի Գասպարյանի, Հարություն Գագիկի Գևորգյանի, Էդիկ Հրաչիկի Սահակյանի, Լաուրա Անդրուշայի Եփրեմյանի և Սամվել Անդրուշայի Եփրեմյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

12.03.2024

 

10:00

8

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0114/02/22

 

ՀՀ Տավուշի մարզի դատախազության ընդդեմ Դավիթ Գրիշայի Պետրոսյանի, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձ Նուբար Սերգեյի Պողոսյանի՝ ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքից Դավիթ Պետրոսյանի բաժինն առանձնացնելու և դրա վրա բռնագանձում տարածելու, իսկ դրա անհնարինության կամ ակնհայտ աննպատակահարմարության դեպքում գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու և բռնագանձումը Դավիթ Պետրոսյանին հասանելիք գումարի վրա տարածելու պահանջների մասին

12.03.2024

 

11:00

8

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0199/02/23

 

ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Ալեքսան Մուշեղի Զաքարյանի, Գայանե Բոգդանի Վերդյանի և Աստղիկ Ալեքսանի Զաքարյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին  

13.03.2024

 

11:00

 

8

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0197/02/23

 

ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Արա Միքայելի Մինասյանի, Արմինե Գրիգորի Հասրաթյանի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին:

 

13.03.2024

 

15:00

8

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0150/02/23

 

ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության (ներկայացուցիչ՝ դատախազ Մանյա Գալուստյան) ընդդեմ Ստեփանավան համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ Դավիթ Սարգսի Ղարաքեշիշյանի՝ պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

14.03.2024

 

11:00

8

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0153/02/23

 

ըստ հայցի ՀՀ Լոռու մարզի դատախազության ընդդեմ Սամվել Հովիկի Շախկյանի, Վարուժան Զալիկի Մաշինյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին

14.03.2024

 

15:00

8

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0202/02/23

 

ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Սեդրակ Գարիկի Առուստամյանի, Վարդիթեր Զավենի Խաչատրյանի, Գարիկ Սեդրակի Առուստամյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

15.03.2024

 

10:30

8

դռնբաց

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 11.03.2024թ.-15.03.2024թ.

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼԻ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Ա.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

1․

ՀԿԴ/0113/01/22

Գագիկ Հակոբյան

11․03․2024

10։30

1

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0101/01/22

Ստեփան Համբարյան

Արմենչիկ Գասպարյան

Վրույր Ավետիքյան

Կարեն Քոչարյան

Արամ Էմինյան

11․03․2024

15։00

1

դռնբաց

3․

ՀԿԴ/0152/01/23

Հրաչ Կարապետյան

12․03․2024

10։30

1

դռնբաց

4․

ՀԿԴ/0034/01/24

Արեգ Մաղաքյան

Հասմիկ Ասատրյան

Արմեն Նահապետյան

Դավիթ Մկրտչյան

Արմեն Ավագյան

12․03․2024

14։30

1

դռնբաց

5․

ՀԿԴ/0021/01/24

Ռուբիկ Սարգսյան

Սերգոյ Վարդանյան

12․03․2024

16։00

1

դռնբաց

6․

ՀԿԴ/0125/01/22

Արմինե Թովմասյան

13․03․2024

10։30

4

դռնբաց

7․

ՀԿԴ/0150/01/23

Մեսրոպ Պետրոսյան

13․03․2024

15։00

4

դռնբաց

8․

ՀԿԴ/0162/01/22

Էմիլ Վարդումյան

Արթուր Սամվելան

14․03․2024

10։30

1

դռնբաց

9․

ՀԿԴ/0004/01/24

Տոնական Ղազարյան

Կարեն Բաղդասարյան

14․03․2024

16։30

4

դռնբաց

10․

ՀԿԴ/0146/01/22

Արմեն Հարությունյան

15․03․2024

10։30

1

դռնբաց

11․

ՀԿԴ/0095/01/22

Սարիկ Աթաջանյան

Արտակ Հայրապետյան

15․03․2024

15։00

1

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Տ.ԴԱՎԹՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0069/01/22

Կարո Արտավազդի Կարապետյան

11.03․2024

11։00

6

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0027/01/22

Արմինե Էդիկի Սիմոնյան

Արշավիր Մելիքսեթի Մելիքյան

Մելքոն Սարգսի Տալոյան

11.03․2024

15։00

6

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0016/15/24

Հայկ Բոռեցյան

11.03․2024

17։00

6

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0005/01/22

Ալեքսան Վլադիկի Մկրտչյան

Գուրգեն Ստյոպայի Պետրոսյան

Ռուդիկ Մանուկի Հովհաննիսյան

12.03․2024

10։30

6

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0106/01/23

Արտուր Խաչիկի Մանուկյան

Արթուր Կառլենի Սահակյան

Արմեն Վաչագանի Մարանջյան

Մուրադ Սարգսի Մխիթարյան

Ռուբեն Հրաչիկի Սարգսյան

Վահան Ազատի Օսեյան

Արամ Ալբերտի Ասատուրյան

Դանիել Մարատի Մկրտչյան

12.03․2024

16:00

6

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0248/01/23

Արփինե Աղասու Սողոյան

14.03․2024

9։30

6

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0086/01/22

Մարտուն Սարգսի Մաթևոսյան

14.03․2024

11։00

6

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0061/01/23

Գարիկ Սուրիկի Սահակյան

Սմբատ Հովհաննեսի Կարապետյան

14.03․2024

13։00

6

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0063/01/22

Գրիգոր Սաշայի Մանուկյան

Թերեզա Լևոնի Սարգսյան

14.03․2024

15։30

6

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0177/01/22

Հռիփսիմե Մաքսիմի Վիրաբյան

15.03․2024

11:00

2

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0121/01/22

Անդրանիկ Փիլոյան

Աշոտ Հակոբյան

Հրաչյա Երեմյան

Վիգեն Մկրտչյան

Արթուր Օհանյան

Արա Յաղջյան

Վիգեն Գրիգորյան

Գոռ Համբարձումյան

Արտակ Բեյբության

Թաթուլ Գևորգյան

Տիգրան Գասպարյան

Միհրդատ Մաթևոսյան

Գագիկ Պողոսյան

15.03․2024

13։00

2

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ. ԴՈԼՄԱԶՅԱՆ

1․

ՀԿԴ/0271/01/23

Հրաչ Ալեքսանյան

Կարեն Չախալյան       

11․03․2024

10։00

2

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0212/01/23

Լիպարիտ Վարպետյան

Վահան Բեսալյան

Արթուր Աբրահամյան

Գեղամ Տոնոյան

11․03․2024

12։00

 

2

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0153/01/22

Արսեն Խաչատրյան

Արմեն Կարապետյան

11․03․2024

15։00

6

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0172/01/23

Երվանդ Զախարյան

Արմեն Երիցյան

Արսեն Լալայանց

11․03․2024

16։00

2

դռնբաց

5․

ՀԿԴ/0261/01/23

Գոռ Մեջլումյան

12․03․2024

10։00

6

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0010/01/22

Ռուբեն Վարդազարյան

12․03․2024

11։00

6

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0031/01/24

Արտակ Պետրոսյան

12․03․2024

13։00

2

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0154/01/23

Դավիթ Խիթարյան

Անժելա Բեգլարյան

Արմեն Վազգենյան

12․03․2024

14։00

6

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0132/01/22

Վանո Սիրադեղյան

13․03․2024

10։30

6

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0002/01/23

Արուսյակ Ալեքսանյան

Էրիկ Ալեքսանյան

Թամարա Պետրոսյան

13․03․2024

12։00

2

դռնփակ

11.

ՀԿԴ/0045/01/23

Համլետ Տոնոյան

Հրաչյա Նազարեթյան

Հաբեթ Հակոբյան

13․03․2024

15։00

6

դռնբաց

12․

ՀԿԴ/0180/01/23

Լեյլա Շաղբաթյան

Հրանտ Պիվազյան

13․03․2024

17։00

 

6

դռնբաց

13․

ՀԿԴ/0209/01/23

Արմեն Աշոտյան

Մարթա Սիմոնյան

Միքայել Նարիմանյան

Լարիսա Պարսեղյան

Լարիսա Պարսեղյան

Ռոլան Դավթյան

14․03․2024

12։30

2

դռնբաց

14․

ՀԿԴ/0049/01/23

Վարդգես Չրիկյան

Լիա Չրիկյան

15․03․2024

10։00

2

դռնբաց

15․

ՀԿԴ/0128/01/23

Քոչար Խաչատրյան

Գագիկ Գրիգորյան

15․03․2024

12։00

6

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0235/01/23

Անուշ Ալավերդյան

Կարեն Հովհաննիսյան

Ղուկաս Վարդապետյան

Թելման Թամոյան

Արթուր Աղաբեկյան

11․03․2024

16։30

5

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0121/01/23

Արմեն Օրդուխանյան

Ստեփան Հովհաննիսյան

Աննա Աթարբեկյան

Հովհաննես Ղահրամանյան

Ռուզաննա Գալստյան

Ռուզաննա Ամիրհանեան

Մարիամ Ստեփանյան

12․03․2024

15։00

5

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0154/01/22

Գարիկ Ադամյան

12․03․2024

14։30

5

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0033/01/24

Մուշեղ Մելոյան

Կամո Սարգսյան

12․03․2024

16։30

5

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0282/01/23

Արտավազդ Հարությունյան

13․03․2024

10։30

5

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0011/01/22

Սամվել Հովհաննիսյան

Արմեն Թոփչյան

13․03․2024

11։30

5

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0114/01/23

Ռոմիկ Նազարեթյան

Նորիկ Թադևոսյան

13․03․2024

14։30

5

դռնբաց

8.

ՀԿԴ2/0112/01/22

Արարատ Խաչատրյան

13․03․2024

16։30

5

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0151/01/23

Վլադիմիր Գասպարյան

14․03․2024

10։30

5

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0065/01/22

Վասիլ Գրիգորյան

14․03․2024

14։30

5

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0012/01/24

Կարեն Շաբոյան

14․03․2024

17։00

5

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Մ.ՄՈՍԻՆՅԱՆ

1.

ՀԿԴ1/0018/01/23

Մարտուն Ներսիսյան

Սաշա Վարդումյան

11.03.2024

12։00

3

դռնբաց

2.

ՀԿԴ1/0033/01/23

Աշոտ Խաչատրյան

11.03.2024

15։00

3

դռնբաց

3.

ՀԿԴ1/0018/01/22

Մանուկ Առաքելյան

Սլավիկ Ղազարյան

Վարազդատ Թառլոյան

11.03.2024

16։00

3

դռնբաց

4.

ՀԿԴ1/0028/01/23

Նարեկ Օհանյան

Հրաչյա Շեկոյան

11.03.2024

17։30

3

դռնբաց

5.

ՀԿԴ1/0031/01/23

Վանո Եղիազարյան

12.03.2024

12։00

3

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0307/01/23

Գագիկ Ղազարյան

12.03.2024

15։00

3

դռնբաց

7.

ՀԿԴ1/0001/01/22

Նորայր Բարսեղյան

Ռոբերտ Սուքիասյան

Հովիկ Սարգսյան

Արա Տիրացվյան

Արթուր Միրզոյան

12.03.2024

16։00

3

դռնբաց

8.

ՀԿԴ1/0008/01/22

Ամալյա Ադամյան

Սվետլանա Ալեքսանյան

Մելանյա Մկրտչյան

Սալվի Մկրտչյան

Կարինե Ավետիսյան

Լիանա Փալանջյան

Ռոզա Հակոբյան

Հռիփսիկ Սահակյան

Արամ Մամիկոնյան

13.03.2024

13։30

Մարալիկ

դռնբաց

9.

ՀԿԴ1/0020/01/22

Նարինե Մեսրոպյան

14.03.2024

12։00

3

դռնբաց

10.

ՀԿԴ1/0022/01/22

Նարինե Մեսրոպյան

14.03.2024

13։00

3

դռնբաց

11.

ՀԿԴ1/0025/01/22

Սետ Գրիգորյան

14.03.2024

13։30

3

դռնբաց

12.

ՀԿԴ1/0010/01/22

Գևորգ Ալեքյան

14.03.2024

15։00

3

դռնբաց

13.

ՀԿԴ1/0003/01/23

Միքայել Ստեփանյան

Արման Ղուկասյան

Ալեքսանդր Ուլիխանյան

15.03.2024

10։30

3

դռնբաց

14.

ՀԿԴ1/0005/01/22

Արտաշես Սահակյան

Ջուլետա Սարգսյան

Էդվարդ Գալստյան

Մարզպետունի Մինասյան

Սուրեն Ասատրյան

Վահան Ամիրխանյան

15.03.2024

12։00

3

դռնբաց

15.

ՀԿԴ1/0006/01/22

Աշոտ Շահբազյան

15.03.2024

14։00

3

դռնբաց

16.

ՀԿԴ1/0013/01/22

Ռոլանդ Նազարեթյան

15.03.2024

16։00

3

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Գ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

1․

ՀԿԴ2/0010/01/22

Արման Մանուչարյան և մյուսներ

11․03․2024

11։00

2

դռնբաց

2․

ՀԿԴ2/0019/01/23

Տարոն Խաչատրյան և մյուսներ

11․03․2024

16։30

2

դռնբաց

3․

ՀԿԴ/0024/01/24

Արամ Խլոյան

11․03․2024

17։30

6

դռնբաց

4․

ՀԿԴ2/0019/01/22

Վարդան Մամիկոնյան և մյուսներ

12․03․2024

11։00

2

դռնբաց

5․

ՀԿԴ2/0007/01/22

Հրաչ Խանոյան և մյուսներ

12․03․2024

12։00

2

դռնբաց

6․

ՀԿԴ/0243/01/23

Արմեն Ասոյան

12․03․2024

14։00

6

դռնբաց

7․

ՀԿԴ2/0015/01/23

Քնարիկ Սուքիասյան և մյուսներ

13․03․2024

11։00

6

դռնբաց

8․

ՀԿԴ2/0011/01/23

Սյուզաննա Գրիգորյան և մյուսներ

13․03․2024

13։00

6

դռնբաց

9․

ՀԿԴ2/0030/01/23

Մարտիրոս Եղիազարյան և մյուսներ

13․03․2024

17։00

2

դռնբաց

10․

ՀԿԴ2/0035/01/23

Կարեն Խաչատրյան և մյուսներ

14․03․2024

11։00

2

դռնբաց

11․

ՀԿԴ/0279/01/23

Էդգար Ավալյան և մյուսներ

14․03․2024

12։00

2

դռնբաց

12․

ՀԿԴ2/0016/01/22

Արամ Հարությունյան և մյուսներ

15․03․2024

12։00

2

դռնբաց

13․

ՀԿԴ2/0005/01/22

Գագիկ Գրիգորյան և Լիլիկ Այդինյան

15․03․2024

15։00

6

դռնբաց

14․

ՀԿԴ2/0015/01/22

Անի Ղուկասյան

15․03․2024

17։30

2

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԴԱԴՈՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0014/01/22

Սմբատ Դաղբաշյան,

Անահիտ Գիշյան,

Նելլի Մուսաելյան,

Գայանե Գևորգյան,

Լալա Վաղարշակյան,

Սոմա Համբարձումյան

11.03.2024

11:00

4

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0114/01/22

Մկրտիչ Չախախլյան,

Լուկաշ Պետրոսյան,

Դավիթ Կարապետյան,

Դավիթ Սարգսյան

11.03.2024

15:30

4

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0020/01/22

Մամիկոն Ասլանյան,

Սուրեն Աբովյան,

Արևհատ Հովհաննիսյան

11.03.2024

17:00

4

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0165/01/23

Կարեն Խաչատրյան,

Նելսոն Ստեփանյան

12.03.2024

09:30

1

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0176/01/22

Գևորգ Դանիելյան,

Գագիկ Դանիելյան,

Սամվել Դանիելյան,

Արթուր Հունանյան

12.03.2024

11:00

1

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0124/01/23

Վլադիմիր Ասատրյան,

Կարինե Խաչատրյան,

Ալլա Ջեյրանյան,

Ադիբեկ Հակոբյան,

Գագիկ Մկրտչյան

12.03.2024

15:00

4

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0026/01/22

Արշակ Մինասյան,

Համլետ Ղազարյան,

Արկադի Սարգսյան,

Լարիսա Մանուկյան,

Խաչիկ Մինասյան

12.03.2024

16:30

4

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0006/01/23

Արսեն Սարգսյան,

Գառնիկ Երանոսյան,

Սիփան Հակոբյան

13.03.2024

10:00

1

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0218/01/23

Հասմիկ Պողոսյան

13.03.2024

12:00

1

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0157/01/23

Արթուր Մարտիկյան,

Նշան Թադևոսյան

13.03.2024

15:00

1

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0301/01/23

Ռոման Մելիքյան

13.03.2024

17:00

1

դռնբաց

12.

ՀԿԴ/0174/01/22

Նունե Ավանեսյան,

Կարեն Հակոբյան,

Գոհարիկ Կիրակոսյան,

Սուսաննա Մարգարյան,

Վերգինե Բերբերյան,

Թերեզա Մանուկյան

 

14.03.2024

12:00

4

դռնբաց

13.

ՀԿԴ/0147/01/22

Կորյուն Ներսիսյան,

Գագիկ Գալստյան,

Նվեր Դիլանյան,

Նժդեհ Այվազյան

14.03.2024

15:00

4

դռնբաց

14.

ՀԿԴ/0062/01/22

Ավետիք Ավետիսյան,

Անահիտ Պետրոսյան,

Լուսինե Պետրոսյան,

Նինա Գրիգորյան,

Լիանա Ասատրյան,

Մարգարիտ Բաղդասարյան, Սուսաննա Ղազարյան,

Մելինա Ավետիսյան

14.03.2024

16:30

4

դռնբաց

15.

ՀԿԴ/0277/01/23

Երվանդ Հովհաննիսյան,

Մկրտիչ Դարբինյան,

Սամվել Ստեփանյան,

Վլադիմիր Ադամյան,

Տիգրան Գյուլումյան,

Ամալիյա Պողոսյան,

Թեհմինե Սարգսյան,

Սարգիս Հարեյան,

Ռուբեն Ալոյան,

Ալեքսանդր Դավթյան,

Արմեն Խաչատրյան,

Գնել Սմբատյան,

Լալա Ափրեյան,

Հայկ Սահակյան

14.03.2024

16:30

4

դռնբաց

16.

ՀԿԴ/0143/01/23

Գրիգոր Գասպարյան,

Արման Մկրտչյան,

Ալիկ Բաբայան,

Հայրապետ Բաբայան,

Վահան Վարդանյան,

Իսրաել Գասպարյան,

 Սարգիս Սարգսյան,

Հերիքնազ Հովսեփյան,

Մուշեղ Սիմոնյան,

Հենրիկ Խաչատրյան,

Արմեն Կակոյան,

Սաշա Վարդանյան,

Վահե Ավագյան,

Ղարիբ Գասպարյան,

Արարատ Առաքելյան,

Արամ Քաջազնունի,

Մարատ Հակոբյան,

Մանուկ Գրիգորյան

15.03.2024

09:30

4

դռնբաց

17.

ՀԿԴ/0063/01/23

Բագրատ Վահրադյան

15.03.2024

11:00

1

դռնբաց

18.

ՀԿԴ/0136/01/22

Սուրիկ Թևանյան

 

15.03.2024

15:00

1

դռնբաց

19.

ՀԿԴ/0163/01/22

Վասակ Գազանճյան,

Կարինե Գևորգյան,

Դավիթ Թադևոսյան,

Արկադի Մկրտչյան,

Տատյանա Սոբեցկայա,

Դանիլա Գևորկյան,

Գոռ Սարգսյան,

Արթուր Ամիրաղյան,

Էլիզա Ավետիսյան

15.03.2024

16:30

4

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0009/01/24

 

Մինաս Մարգարյան,

Ռաֆիկ Գյուլնազարյան

 

11․03․2024

11։00

 

3

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0038/01/23

 

Հայկ Խաչատրյան,

Արթուր Զարգարյան,

Տիգրան Ներսիսյան,

Եղիշե Գևորգյան

 

11․03․2024

14։30

 

5

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0020/01/23

Վարդան Վարդանյան,

Շողիկ Դոխոյան

 

11․03․2024

16:30

3

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0006/01/22

 

Աննա Դուվենջյան,

Ռուդիկ Գևորգյան,

Արթուր Առուստամյան

 

12․03․2024

11։00

 

5

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0036/01/22

 

Վլադիմիր Գասպարյան,

Լևոն Երանոսյան,

Վարդան Թունյան,

Գուրգեն Գրիգորյան

 

12․03․2024

14:30

 

3

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0173/01/22

Գևորգ Ղազարյան

 

12․03․2024

16:00

5

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0200/01/23

 

Գոռ Եղոյան

 

13.03.2024

11:00

 

3

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0138/01/23

 

Արամ Հարությունյան,

Գագիկ Կարապետյան,

Սուրեն Ավագյան

 

13.03.2024

14:30

 

5

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0219/01/23

Էդուարդ Կարապետյան

13.03.2024

16:00

3

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0227/01/23

 

Կարեն Գրիգորյան,

Ռոբերտ Բուդաղյան,

 Արայիկ Պողոսյան,

 Արմեն Ազարյան

 

14.03.2024

10։00

 

3

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0110/01/23

 

Արման Լալայան

 

14.03.2024

13:00

5

դռնբաց

12.

ՀԿԴ/0060/01/22

 

 

Ռոմիկ Ավանեսյան,

Ռիտա Ավանեսյան,

Արայիկ Աղամիրյան (...)

14.03.2024

15:30

5

դռնբաց

13.

ՀԿԴ/0135/01/23

 

Քնարիկ Պետրոսյան,

Գևորգ Բոյաջյան,

Արմեն Մարգարյան

 

15․03․2024

10:30

 

3

դռնբաց

14.

ՀԿԴ/0281/01/23

Ելենա Քոչարյան,

Նաիրի Մանուկյան

15․03․2024

 

15:00

 

5

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

  1.  

ՀԿԴ/0287/01/23

Վարդգես Մադաթյան,

Հովիկ Քոչարյան

11.03.2024

 

13:30

2

դռնբաց

  1.  

ՀԿԴ/0311/01/23

Տիգրան Մարտիրոսյան,

Արման Հարությունյան,

Նարեկ Ալեքսանյան,

Արթուր Ասրյան

11.03.2024

 

15:00

4

դռնբաց

  1.  

ՀԿԴ/0274/01/23

Համլետ Եղշատյան

12.03.2024

13:00

3

դռնբաց

  1.  

ՀԿԴ/0304/01/23

Սարգիս Ղարաքեշիշյան,

Արմեն Ղարաքեշիշյան,

Դավիթ Ղարաքեշիշյան,

Կամո Սարգսյան,

Սուսաննա Հովսեփյան

12.03.2024

16:30

5

դռնբաց

  1.  

ՀԿԴ/0289/01/23

Աշոտ Հաովհաննիսյան,

Օնիկ Սահակյան,

Գրիգոր Հարությունյան

13.03.2024

11:00

2

դռնբաց

  1.  

ՀԿԴ/0025/01/24

Հասմիկ Միհրանյան,

Յուրի Բեգլարյան

14.02.2024

10:00

2

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Խ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ

1․

ՀԿԴ3/0003/01/23

Մանվել Փարամազյան

Արմեն Անդրեասյան

Նվեր Մկրտչյան

Վազգեն Ազարյան

Զոհրապ Առաքելյան

11․03․24

14։00

6

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0249/01/23

Վիգեն Մելքոնյան

Հրաչյա Հարությունյան

Վահան Սարմազյան

Արայիկ Գեղամյան

12․․03․24

13։30

2

դռնբաց

3․

ՀԿԴ3/0015/01/23

Մարտունի Արզանյան

Լյովա Արզանյան

Լիանա Արզանյան

12․03․24

16։00

2

դռնբաց

4․

ՀԿԴ3/0013/01/23

Մուրադ Սիմոնյան

14․03․24

14։30

5

դռնբաց

5․

ՀԿԴ3/0007/01/23

Գայանե Հարությունյան

Նելլի Արշակյան

15․03․24

10։00

3

դռնբաց

6․

ՀԿԴ3/0016/01/23

Անժելա Մաքյան

Փունջիկ Թումանյան

15․03․24

12։00

3

դռնբաց

 

 

image

27.02.2024

ԲԴԽ նախագահը Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչների հետ քննարկել է դատավորների գնահատման, դատարանների շենքերի բարելավման, թվայնացման գործիքների զարգացման ծրագրերը

Բարձրագույն Դատական Խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանն այսօր ընդունել է  Համաշխարհային բանկի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի Կառավարման պրակտիկայի ղեկավար Ադրիան Ֆոզարդի  գլխավորած պատվիրակությանը։ 

 Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են դատավորների  գնահատման նոր համակարգի ներդրումը, որը հնարավորություն կտա առավել թափանցիկ ու արդյունավետ դարձնել  դատավորների առաջխաղացման գործընթացը։  

Կողմերն անդրադարձել են դատական ոլորտի ամբողջական    թվայնացման հարցին, Բարձրագույն Դատական խորհրդի նախագահը շեշտել է, որ թվայնացումը հնարավորություն կտա  խնայել պետական ռեսուրսները, քաղաքացիների  ժամանակն ու  գումարը , քանի որ վերջիններս կկարողանան անգամ տանից մասնակցելու դատական նիստերին։ Կարեն Անդրեասյանը  նաև հիշեցրել է, որ  քաղաքացիական դատավարության թվայնացման գործընթացը հաջողությամբ շարունակվում է, Արդարադատության նախարարության հետ ընթացքի մեջ է  նաև քրեական, վարչական մինչդատական և դատական ամբողջ գործընթացի  թվայնացման հարցը։ 

Համաշխարհային բանկի պատվիրակության անդամները անդրադարձել են Հայաստանի դատական համակարգի հետագա աջակցության ծրագրերին,   մասնավորապես՝ էլեկտրոնային  քրեական դատարանի և դատական արխիվների թվայնացման պրոցեսների կառավարման աջակցությանը։ 

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև դատարանների  շենքերի տիպային  մոդելների ձևավորման հարցը։ Կարեն Անդրեասյանը նշել է, որ Արդարադատության նախարարության հետ համատեղ մշակվում են դատարանների շենքերը միասնական տեսքի բերելու նախագծերը։ 

Բարձրագույն Դատական Խորհրդի նախագահը հատկապես կարևորել է Համաշխարհային բանկի գործունեությունն ու դերը Հայաստանում դատական բարեփոխումների գործընթացում։ 

Քննարկման ավարտին կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել  շարունակել  և ընդլայնել համագործակցությունը արդարադատության համակարգում շոշափելի արդյունքների հասնելու և արդյունավետության եվրոպական չափանիշների  ձևավորման  գործընթացում։