Սնանկության դատարանի աշխատակազմ

Հեռ.՝ +374 10 74 29 20

Էլ․ փոստ՝ snank@court.am

Աշխատակազմի ղեկավար՝ Գագիկ Գևորգյան

Հեռ.՝ (010) 74 29 20

Գրասենյակի պետ՝ Հեղինե Սաֆարյան

Հեռ.՝ (010) 74 29 10