Դատական դեպարտամենտի կադրերի ռեզերվ

07.04.2020

Անուն, ազգանուն

Զբաղեցրած վերջին պաշտոնը

Կադրերի ռեզերվում գրանցելու հիմքը

Սմբատ Աբովյան

Դատական դեպարտամենտի ներքին աուդիտի վարչության աուդիտոր-գլխավոր մասնագետ

Դատական դեպարտամենտի  ղեկավարի 01.04.2020թ. N 272-Ա հրաման