background

Հայաստանի Հանրապետության Դատական Իշխանություն

պաշտոնական կայք

5

image

Կայքը փորձարկման փուլում է

Որոնում

Հաշվետվություն և հաղորդումներ

10.04.2024

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

26.03.2024

ԲԴԽ-00-Ո-00 2024թ. Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2025-2027 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

31.01.2024

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2022 և 2022 թվականների ընթացքում վճարված պետական տուրքերի ընդհանուր չափի վերաբերյալ

31.01.2024

2023, 2022 թվականների դատարանների բյուջեի, ֆինանսական ծախսերի, ինչպես նաև ըստ դատարանների դատավորների մեկ ամսվա միջին աշխատավարձի վերաբերյալ

19.04.2023

Հաղորդագրություն

05.04.2023

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀՀ 2024-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՅՏ

31.01.2023

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2021, 2022 թվականների դատարանների բյուջեի, ֆինանսական ծախսերի, ինչպես նաև ըստ դատարանների դատավորների մեկ ամսվա միջին աշխատավարձի վերաբերյալ

31.03.2022

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀՀ 2023-2025թթ. ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՅՏ

31.01.2022

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2020, 2021 թվականների դատարանների բյուջեի, ֆինանսական ծախսերի, ինչպես նաև ըստ դատարանների դատավորների մեկ ամսվա միջին աշխատավարձի վերաբերյալ

31.01.2022

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2020 և 2021 թվականների ընթացքում վճարված պետական տուրքի ընդհանուր չափի վերաբերյալ

23.04.2021

ՈՐՈՇՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2022-2024 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

29.01.2021

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2020, 2019 թվականների դատարանների բյուջեի, ֆինանսական ծախսերի, ինչպես նաև ըստ դատարանների դատավորների մեկ ամսվա միջին աշխատավարձի վերաբերյալ

29.01.2021

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2019 և 2020 թվականների ընթացքում վճարված պետական տուրքի ընդհանուր չափի վերաբերյալ