Դեպարտամենտի կենտրոնական մարմին

Դեպարտամենտի ղեկավար

image

Խաչիկ Ղազարյան Կարապետի

հեռ: +37410 511-771


Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի առաջին տեղակալ

հեռ: +37410 511-785


Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի տեղակալ ֆինանսատնտեսական հարցերով

հեռ: +37410 511-773


Դատական պրակտիկայի վերլուծության և մշտադիտարկման վարչություն

հեռ: +37410 511-818


Իրավական ակտերի մշակման և փորձաքննության վարչություն

հեռ: +37410 511-815


Դատավորների ընդհանուր ժողովի և դատարանների աշխատակազմերի գործունեության ապահովման վարչություն

հեռ: +37410 511-772


Դատավորներին և թեկնածուներին առնչվող հարցերի վարչություն

հեռ: +37410 511-778


Վերահսկողության վարչություն

հեռ: +37410 201-119


Արտաքին կապերի և արարողակարգի վարչություն


Ֆինանսաբյուջետային վարչություն

հեռ: +37410 511-790


Հաշվապահական հաշվառման վարչություն

հեռ: +37410 511-828


Անձնակազմի կառավարման վարչություն

հեռ: +37410 511-780


Նյութատեխնիկական ապահովման և գնումների համակարգման վարչություն

հեռ: +37410 511-777


Արձանագրային վարչություն


Մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն

Ծառայության պետ՝

հեռ: +37410 511-798


Համակարգչային ծառայություն

հեռ: +37410 511-796


Արխիվային փաստաթղթերի պահպանման բաժին

հեռ: +37410 340-264, 209-712


Առաջին բաժին