Նորություններ

RSS
image

27.09.2023

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՄԲ ԴԱՏԱՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հիմք ընդունելով Բարձրագույն դատական խորհրդի 2022 թվականի ապրիլի 28-ի «Վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղաց­ման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակը կազմելու և հաստատելու մասին» թիվ ԲԴԽ-44-Ո-125 որոշումը և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակի հակակոռուպցիոն մասնագիտացման բաժնի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության ենթաբաժինը չի համալրվել, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել նշված ցուցակի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության ենթաբաժինը համալրել մեկ (1) թեկնածուով։

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 123-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար դատավորների առաջխաղացման ենթակա թեկնածուների ցուցակում կարող են ընդգրկվել`

1) համապատասխան մասնագիտացման առաջին ատյանի դատարանի դատավորի պաշտոնում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն ունեցող դատավորը, որը չունի կարգապահական տույժ` նկատողության կամ խիստ նկատողության ձևով.

2) վերջին 10 տարվա ընթացքում պաշտոնավարած նախկին դատավորը, որն ունի դատավորի առնվազն հինգ տարվա փորձառություն.

3) այն անձը, որը՝

ա) ունի իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան և վերջին ութ տարիների ընթացքում առնվազն վեց տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում դասավանդել է իրավունք կամ գիտական աշխատանք է կատարել գիտական հաստատությունում, կամ

բ) ունի վերջին 10 տարվա ընթացքում մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 8 տարվա փորձառություն:

Նույն հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ սույն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված անձն իրավունք ունի ընդգրկվելու վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար դատավորների առաջխաղացման ենթակա թեկնածուների ցուցակում, եթե բավարարում է սույն օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները, ինչպես նաև սույն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձի դեպքում նրա լիազորությունները չեն դադարեցվել կարգապահական խախտում թույլ տալու կամ նրա լիազորությունները չեն դադարել նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու կամ քրեական հետապնդումը ոչ արդարացնող հիմքով դադարեցվելու հիմքով:

Համաձայն նույն հոդվածի 9-րդ մասի՝ սույն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձը դիմումին կցում է սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ Սահմանադրական դատարանի և Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ գործող միջազգային դատարանի դատավորի պաշտոնում պաշտոնավարած անձը՝ նաև նշված պաշտոնում նախկինում աշխատած լինելու վերաբերյալ փաստաթղթերը, իսկ համաձայն նույն հոդվածի 10-րդ մասի՝ սույն հոդվածի 6-րդ մասի 3-րդ կետում նշված անձինք դիմումին կցում են սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ 3-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված անձը նաև՝ գիտական աստիճանի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթը, ինչպես նաև գիտական աշխատությունների և հրապարակումների ցանկը:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ ՀՕ-575-Ն սահմանադրական օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրումն իրականացվում է Օրենքով սահմանված կարգով՝ հաշվի առնելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 2021 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-331-Ն սահմանադրական օրենքի 19-րդ հոդվածով վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող և վերաքննիչ քրեական դատարանում կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող առանձին դատավորների թափուր պաշտոնների համալրման իրականացման համար սահմանված առանձնահատկությունները:

««Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 14․04.2021 թվականին ընդունված թիվ ՀՕ-331-Ն սահմանադրական օրենքի 19-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն՝ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող դատավոր և վերաքննիչ քրեական դատարանում կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող դատավոր նշանակվելու համար ներկայացվող դիմումին կցվում է Օրենքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 13.1-ին կետով սահմանված բարեվարքության վերաբերյալ հարցաթերթիկը, որը ներկայացվում է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով՝ 15 օրվա ընթացքում խորհրդատվական եզրակացություն ստանալու նպատակով: Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակի քաղաքացիական մասնագիտացման բաժնի արտահերթ և վերաքննիչ քրեական դատարանում կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակի քրեական մասնագիտացման բաժնի արտահերթ առաջին համալրման նպատակով սույն հոդվածով սահմանված կարգով անցկացվում են հարցազրույցներ:

Վերը նշված պահանջներին համապատասխանող անձինք կարող են սահմանված կարգով իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել Բարձրագույն դատական խորհուրդ (հասցե` ք. Երևան, Կորյունի 17)՝ սույն հայտարարության հրապարակման պահից մինչև 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ը:

 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել

հեռ.՝ (010) 511-816, 511-819, 511-786

 

 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻՆ ԵՎ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻՆ

ԱՌՆՉՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

image

22.09.2023

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 25.09.2023 – 29.09.2023

 

 

 

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼԻ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Ա.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0084/01/22

Վիգեն Բաբախանյան

Իշխան Գասպարյան

25.09.2023

11:00

4

դռնբաց

 

2

ՀԿԴ2/0008/01/23

Արմեն Ավագյան

Կարեն Էրոյանց

Ավետիք Ադամյան

Ալբերտ Հովհաննիսյան

Հրաչիկ Ավագյան

Վարդան Թարխանյան

Անդրանիկ Եսայան

Վասիլ Աբրահամյան

Սասուն Հայրապետյան

Էդգար Ղարագյոզյան

Ավետիք Շառյան

25.09.2023

15:30

4

դռնբաց

 

3

ՀԿԴ/0072/01/23

Սեյրան Օհանյան

Ավետիկ Մուրադյան

Դավիթ Գալստյան

Արտիկ Թովմասյան

Գրիգորի Խաչատուրով

Էդգար Արշակյան

Հակոբ Մարտիրոսյան

Աշոտ Մուսայան

Նորայր Կարապետյան

Արմեն Գևորգյան

Ստեփան Գալստյան

Վահրամ Հովհաննիսյան

Մանուկ Վարդանյան

25.09.2023

16:30

4

դռնփակ

 

4

ՀԿԴ/0141/01/22

Սարգիս Գարեգինյան

26.09.2023

11:00

4

դռնբաց

 

5

ՀԿԴ/0066/11/23

Մհեր Ասլանյան

26.09.2023

16:30

1

դռնբաց

 

6

ՀԿԴ/0147/01/23

Ա.Ղազարյան

Ա. Ավագյան

Ա. Սեդոյան

27.09.2023

11:00

4

դռնբաց

 

7

ՀԿԴ/0083/01/23

Ազատ Թարզյան

Խորեն Սաֆարյան

27.09.2023

15:00

4

դռնբաց

 

8

ՀԿԴ/0146/01/22

Արմեն Հարությունյան

28.09.2023

10:30

1

դռնբաց

 

9

ՀԿԴ/0027/01/23

Լիլիթ Պապիկյան

Սմբատ Պապիկյան

Արման Պապիկյան

Հրաչ Պապիկյան

Նարեկ Պապիկյան

Ավետիք Անտոնյան

Գրիգոր Կարապետյան

28.09.2023

16:00

1

դռնբաց

 

10

ՀԿԴ/0186/01/23

Ճորճ Չիրիշյան

29.09.2023

14:00

4

դռնբաց

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Տ.ԴԱՎԹՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0017/01/22

Արամ Գալստյան

Մկրտիչ Դերիկյան

Գագիկ  Միքայելյան

Հայկ  Իշխանյան

Նիկոլայ  Ավալյան

Վարդան Ենոքյան

Վահե Բարեղամյան

25.09.2023

12:00

6

դռնբաց

 

2

ՀԿԴ/0202/01/23

Կոնստանտինս Սոլոդուհայ

25.09.2023

13։00

6

դռնբաց

 

3

ՀԿԴ/0027/01/22

Մելքոն  Տալոյան

Արշավիր  Մելիքյան

Արմինե  Սիմոնյանի

25.09.2023

15։00

6

դռնբաց

 

4

ՀԿԴ/0125/01/23

Յուրա Շուրայի Ղազարյանի

Լիլիթ Կարապետյան

 Աննո Ալեքսանյան

25.09.2023

16։30

6

դռնբաց

 

5

ՀԿԴ/0139/06/23

Կալանքի երկարաձգում

25.09.2023

18։30

6

դռնփակ

 

6

ՀԿԴ/0051/01/23

Արթուր  Սարգսյան

Ավետ  Սարգսյան

Սեյրան  Արիստակեսյան

Վարդան Իվանյան

Գոռ Մանուչարյան

Գրետա  Թունյան

Նունե  Գասպարյան

26.09.2023

11։00

6

դռնբաց

 

7

ՀԿԴ/0069/01/22

Կարո Կարապետյան

26.09.2023

14։30

6

դռնբաց

 

8

ՀԿԴ/0091/01/22

Աղվան Հովսեփյան

26.09.2023

16։30

6

դռնբաց

 

9

ՀԿԴ/0181/06/23

Կալանք

26.09.2023

18։30

6

դռնփակ

 

10

ՀԿԴ/0090/01/23

Կարեն Ավետիքյան

28.09.2023

11։00

2

դռնբաց

 

11

 

ՀԿԴ/0140/01/23

Արամ Գալստյան

Վոլոդյա Գասպարյան

Պետրոս Թեմիրյան

28.09.2023

12։00

2

դռնբաց

 

12

ՀԿԴ/0009/01/22

Ջիվան Մկրտչյան

Կարո Մուսայալեյան

Ալբերտ Դոլուխանյան

Արտակ Զաքարյան

Տիգրան Նաջարյան

28.09.2023

15։00

6

դռնբաց

 

13

ՀԿԴ/0087/01/23

Գևորգ Նաջարյան

Հայկ Քոթանջյան

28.09.2023

16։00

6

դռնբաց

 

14

ՀԿԴ/0002/13/23

Կարեն Մաշկարյան

29.09.2023

11։00

6

դռնբաց

 

15

ՀԿԴ/0121/01/22

Անդրանիկ Փիլոյան

Աշոտ Հակոբյան

Հրաչյա Երեմյան

Վիգեն Մկրտչյան

Արթուր Օհանյան

Արա Յաղջյան

Վիգեն Գրիգորյան

Գոռ Համբարձումյան

Արտակ Բեյբության

Թաթուլ Գևորգյան

Տիգրան Գասպարյան

Միհրդատ Մաթևոսյան

Գագիկ Պողոսյան

 

 

 

 

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ԴՈԼՄԱԶՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0105/01/23

Նաիրա Գևորգյան

Ալյոնա Գասպարյան

Տատյանա Կասպարովա

Արմեն Բաբայան

Արման Գուլազյան

Հովհաննես Մանուկյան

Իննա Ապրեսյան

Արթուր Մելքումյան

25․09․2023

10։00

2

դռնբաց

 

2

ՀԿԴ/0010/01/22

Ռուբեն Վարդազարյան

25․09․2023

15։00

2

դռնբաց

 

3

ՀԿԴ/0117/01/23

Լալա Հրաչինյան

Հայկ Աբրահամյան

Արարատ Մկրտչյան

25․09․2023

17։00

 

2

դռնբաց

 

4

ՀԿԴ/0003/01/22

Դավիթ Տոնոյան

Դավիթ Գալստյան

Ավետիկ Մուրադյան

Ստեփան Գալստյան

Վլադիմիր Բաբայան

Արտյոմ Համբարյան 

Արտակ Դավթյան       

26․09․2023

12։00

2

դռնփակ

 

5

ՀԿԴ/0002/01/23

Արուսյակ Ալեքսանյան

Էրիկ Ալեքսանյան

Թամարա Պետրոսյան

26․09․2023

16։00

2

դռնբաց

 

6

ՀԿԴ/0010/01/22

Ռուբեն Վարդազարյան

27․09․2023

10։00

6

դռնբաց

 

7

ՀԿԴ/0097/01/23

Գենիկ Ղուկասյան

27․09․2023

14։30

6

դռնբաց

 

8

ՀԿԴ/0162/01/23

Գուրգեն Կիրակոսյան

27․09․2023

17։00

6

դռնբաց

 

9

ՀԿԴ/0153/01/22

Արսեն Խաչատրյան

Արմեն Կարապետյան

28․09․2023

10։00

6

դռնբաց

 

10

ՀԿԴ/0105/01/23

Նաիրա Գևորգյան

Ալյոնա Գասպարյան

Տատյանա Կասպարովա

Արմեն Բաբայան

Արման Գուլազյան

Հովհաննես Մանուկյան

Իննա Ապրեսյան

Արթուր Մելքումյան

29․09․2023

10։00

2

դռնբաց

 

11

ՀԿԴ/0149/01/22

Աննա Խաչատրյան

29․09․2023

15։00

6

դռնբաց

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0005/01/22

Գայանե Բոբիկյան

Գայանե Սիմոնյան

Նաիրա Վարդանյան

Վարդան Մկրտչյան

Ջուլետա Մեսրոպյան

25.09․2023

10։30

5

դռնբաց

 

2

ՀԿԴ/0154/01/22

Գարիկ Ադամյան

25.09․2023

14։30

3

դռնբաց

 

3

ՀԿԴ/0137/01/23

Էդիկ Ամիրխանյան

25.09․2023

17։00

3

դռնբաց

 

4

ՀԿԴ/0133/01/22

Սարգիս Կասյան

Կարեն Գրիգորյան

27.09․2023

10։00

5

դռնբաց

 

5

ՀԿԴ/0025/01/23

Պողոս Գրեյան

27.09․2023

14։30

5

դռնբաց

 

6

ՀԿԴ/0190/11/23

Արա Զոհրաբյանի բողոքը

27.09․2023

14։30

3

դռնբաց

 

7

ՀԿԴ/0096/01/23

Մանուկ Հակոբյան

Արամ Սուքիասյան

Վիրապ Խաչատրյան

Հայկ Գրիգորյան

28.09․2023

10։00

5

դռնբաց

 

8

ՀԿԴ/0150/01/22

Արտյոմ Մխիթարյան

Նաիրա Սիմոնյան

28.09․2023

14։30

5

դռնբաց

 

9

ՀԿԴ/0142/01/23

Գեղամ Թովմասյան

28.09․2023

17։00

3

դռնբաց

 

10

ՀԿԴ/0099/01/23

Հռիփսիմե Վիրաբյան

29.09․2023

10։00

3

դռնբաց

 

11

ՀԿԴ/0205/01/23

Սուրեն Առաքելյան

29.09․2023

12։00

3

դռնբաց

 

12

ՀԿԴ1/0007/01/23

Կամո Ղարագոզյան

Գարիկ Պարանյան
Արթուր Բադալյան

Արսեն Բուդաղյան

Ռաֆիկ Սաքանյան

29.09․2023

14։30

5

դռնբաց

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Մ.ՄՈՍԻՆՅԱՆ

1

ՀԿԴ1/0003/01/23

Միքայել Ստեփանյան

Արման Ղուկասյան

Ալեքսանդր Ուլիխանյան

25.09.2023

12։00

3

Դռնբաց

 

2

ՀԿԴ1/0025/01/23

Հարություն Շեկոյան

25.09.2023

14։00

3

Դռնբաց

 

3

ՀԿԴ1/0008/01/23

Սարգիս Վահրադյան

25.09.2023

16։00

3

Դռնբաց

 

4

ՀԿԴ1/0028/01/22

Գևորգ Մկրտչյան

Անդրանիկ Թումանյան

Ռուբեն Կիրակոսյան

Էդվարդ Քառյան

Արտակ Պարսամյան

Վարդան Գևորգյան

Անդրանիկ Տիտանյան

Վահե Ամիրխանյան

Միքայել Ղարաքեշյան

Կարեն Հակոբյան

26.09.2023

12։00

3

Դռնբաց

 

5

ՀԿԴ1/0034/01/23

Գոռ Այվազյան

26.09.2023

15։00

3

Դռնբաց

 

6

ՀԿԴ/0233/11/23

Կորյուն Եղիազարյան

26.09.2023

17։00

3

Դռնբաց

 

7

ՀԿԴ1/0010/01/23

Արփենիկ Համբարձումյան

27.09.2023

11։30

3

Դռնբաց

 

8

ՀԿԴ1/0010/01/22

Գևորգ Ալեքյան

27.09.2023

13։00

3

Դռնբաց

 

9

ՀԿԴ1/0025/01/22

Սետ Գրիգորյան

27.09.2023

15։00

3

Դռնբաց

 

10

ՀԿԴ1/0018/01/22

Մանուկ Առաքելյան

Սլավիկ Ղազարյան

Վարազդատ Թառլոյան

27.09.2023

16։00

3

Դռնբաց

 

11

ՀԿԴ1/0005/01/23

Վահե Ավագյան

Վարուժան Ստեփանյան

Համլետ Ավագյան

Տարոն Չախոյան

28.09.2023

12։00

5

Դռնբաց

 

12

ՀԿԴ1/0035/01/22

Հովհաննես Գևորգյան

Արթուր Հակոբյան

28.09.2023

14։00

5

Դռնբաց

 

13

ՀԿԴ/0067/11/23

Սերգեյ Շաքարյան

28.09.2023

16։00

5

Դռնբաց

 

14

ՀԿԴ1/0042/01/22

Աստղիկ Ավետիսյան

29.09.2023

10։00

5

Դռնբաց

 

15

ՀԿԴ1/0039/01/22

Սուսաննա Տոնոյան

Շարմաղ Հարությունյան

Գևորգ Սարգսյան

Մանուշակ Սեդյան

Ելենա Սահակյան

Երջանիկ Գալոյան

Անահիտ Մարտիրոսյան

Մանյակ Ումրոյան

Կատյա Չաղլյան

Ալվարդ Չանգարյան

Միլենա Մարտիրոսյան

Իրինա Վարագյան

29.09.2023

11։00

5

Դռնբաց

 

16

ՀԿԴ1/0026/01/23

Արտուշ Հովհաննիսյան

Սերգեյ Գրիգորյան

29.09.2023

13։00

5

Դռնբաց

 

17

ՀԿԴ1/0021/01/22

Սարգիս Աղաջանյան

Հակոբ Գրիգորյան

Գևորգ Վարդանյան

29.09.2023

15։00

5

Դռնբաց

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Գ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0004/01/23

Հովհաննես Հովհաննիսյան

Վաչիկ Դիլանյան

25.09.2023

11:00

6

Դռնբաց

 

2

ՀԿԴ/0028/01/23

Վահրամ Ղազարյան

25.09.2023

13:00

6

Դռնբաց

 

3

ՀԿԴ/0020/01/22

Մովսես Ջանբազյան

Սուրեն Մելքոնյան

25.09.2023

15:00

2

Դռնբաց

 

4

ՀԿԴ/0002/01/23

Կամո Ղալթախչյան

25.09.2023

17:30

6

Դռնբաց

 

5

ՀԿԴ/0009/01/22

Լևոն Ավագյան և մյուսներ

26.09.2023

11:00

6

Դռնբաց

 

6

ՀԿԴ/0017/01/23

Շմավոն Կարապետյան

26.09.2023

14:00

6

Դռնբաց

 

7

ՀԿԴ/0024/01/23

Հրաչիկ Ասատրյան և մյուսներ

26.09.2023

15:00

2

Դռնբաց

 

8

ՀԿԴ/0018/01/23

Հովսեփ Վերանյան

26.09.2023

17:00

2

Դռնբաց

 

9

ՀԿԴ/0011/01/23

Սյուզաննա Գրիգորյան և մյուսներ

27.09.2023

11:00

6

Դռնբաց

 

10

ՀԿԴ/0066/15/23

Արթուր ԳԱբրիելյանի գույքի բռնագանձում

27.09.2023

15:00

6

Դռնբաց

 

11

ՀԿԴ/0021/01/23

Վարդան Գինոյան և մյուսներ

27.09.2023

17:00

6

Դռնբաց

 

12

ՀԿԴ/0001/01/23

Հարություն Մանուչարյանի և մյուսների

28.09.2023

11:00

2

Դռնբաց

 

13

ՀԿԴ/0020/01/23

Աշոտ Աբրահամյան

28.09.2023

16:00

2

Դռնբաց

 

14

ՀԿԴ/0016/01/22

Արտեմ Խաչատրյանի և մյուսների

29.09.2023

11:00

6

Դռնբաց

 

15

ՀԿԴ/0015/01/23

Ռուբիկ Ղուկասյանի և մյուսների

29.09.2023

14:30

6

Դռնբաց

 

16

ՀԿԴ/0014/01/23

Արտուշ Ղուլյան

29.09.2023

16:00

2

Դռնբաց

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԴԱԴՈՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0032/01/22

 

Տիգրան Դիլանյանի

25․09․2023

 

15։00

1

Դռնբաց

 

2

ՀԿԴ/0124/01/23

Վլադիմիր Ասատրյան

Կարինե Խաչատրյան

Ալլա Ջեյրանյան

Ադիբեկ Հակոբյան

Գագիկ Մկրտչյան

25․09․2023

 

16։30

 

4

Դռնբաց

 

3

ՀԿԴ/0079/01/22

 

Տաթևիկ Մկրտչյան

Աննա Մանուկյան

Աննա Գաբրիելյաn

26․09․2023

 

11։00

4

Դռնբաց

 

4

ՀԿԴ/0051/01/22

Արման Սահակյան

Տարոն Մարգարյան

Անդրանիկ Քասարյան

Արսեն Ամյան

Հայկ Կյուրեղյան

Արամ Ենգոյան

Տիգրան Փոթիկյան

Միքայել Հակոբյան

Հայկ Պետրոսյան

26․09․2023

 

15։00

4

Դռնբաց

 

5

ՀԿԴ/0151/01/22

Բաբկեն Պառավյան

27․09․2023

 

16։30

4

Դռնբաց

 

6

ՀԿԴ/0174/01/22

Նունե Ավանեսյան

Կարեն Հակոբյան

Գոհարիկ Կիրակոսյան

Սուսաննա Մարգարյան

Վերգինե Բերբերյան

Թերեզա Մանուկյան

 

28․09․2023

 

11։00

4

Դռնբաց

 

7

ՀԿԴ/0114/01/22

 

Մկրտիչ Չախախլյան

Լուկաշ Պետրոսյան

Դավիթ Կարապետյան

Դավիթ Սարգսյան

29․09․2023

 

11։00

4

Դռնբաց

 

8

ՀԿԴ/0176/01/22

Գևորգ Դանիելյան

Գագիկ Դանիելյան

Սամվել Դանիելյան

Արթուր Հունանյան

29․09․2023

 

15։00

4

Դռնբաց

 

9

ՀԿԴ/0124/01/23

Վլադիմիր Ասատրյան

Կարինե Խաչատրյան

Ալլա Ջեյրանյան

Ադիբեկ Հակոբյան

Գագիկ Մկրտչյան

25․09․2023

 

16։30

 

4

Դռնբաց

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0134/01/22

Հրանտ Դավթյան

Արսեն Դավթյան

25.09.2023

11։00

3

դռնբաց

 

2

ՀԿԴ/0110/01/23

Արման Լալայան

25.09.2023

13։00

3

դռնբաց

 

3

ՀԿԴ/0038/01/23

Հայկ Խաչատրյան

Արթուր Զարգարյան

Տիգրան  Ներսիսյան

Եղիշե Գևորգյան

25.09.2023

15։00

3

դռնբաց

 

4

ՀԿԴ /0201/01/23

Տիգրան Գրիգորյան

25.09.2023

17։00

3

դռնբաց

 

5

ՀԿԴ/0200/01/23

Վահե Նիկոյան

26․09.2023

14։30

5

դռնբաց

 

6

ՀԿԴ2/0023/01/22

Ռոբերտ Գրիգորյան

26․09.2023

15։00

3

դռնբաց

 

7

ՀԿԴ/0089/01/22

Համլետ Դարբինյան

Սարգիս Պետրոսյան

Արթուր Համբարյան

Արա Քոչարյան

Իգր Աբրահամյան

Արմեն Հարությունյան

Նարեկ Հոխանյան

Հարություն Հոխանյան

26․09.2023

16։00

5

դռնբաց

 

8

ՀԿԴ/0094/01/22

Արմեն Փանյան

Հայկ Մելքումյան

Բագրատ Թումանյան

Սուրեն Հարությունյան

Ռուբիկ Մարգարյան

Սամվել Համբարձումյան

Վահագն Դավթյան

27.09.2023

11։00

5

դռնբաց

 

9

ՀԿԴ/0042/01/22

Արամ Գրիգորյան

Անդրանիկ Կոչկանյան

Սարգիս Ավագյան

27.09.2023

14։00

3

դռնբաց

 

10

ՀԿԴ/0053/01/23

Միքայել Արզումանյան

27.09.2023

16։00

5

դռնփակ

 

11

ՀԿԴ2/0013/01/22

Հովհաննես Համբարձումյան

27.09.2023

17։00

3

դռնբաց

 

12

ՀԿԴ/0036/01/22

Վլադիմիր Գասպարյան

Լևոն Երանոսյան

Վարդան Թունյան

Գուրգեն Գրիգորյան

28.09.2023

10։30

5

դռնբաց

 

13

ՀԿԴ/0173/01/22

Գևորգ Ղազարյան

28.09.2023

15։00

3

դռնբաց

 

14

ՀԿԴ/0141/01/23

Աշոտ Ավետիսյան

28.09.2023

17։00

3

դռնբաց

 

15

ՀԿԴ/0085/01/23

Արմեն Կարապետյան

29.09.2023

11։00

3

դռնբաց

 

16

ՀԿԴ/0110/01/23

Արման Լալայան

29.09.2023

14։00

3

դռնբաց

 

17

ՀԿԴ/0012/11/23

Ռուզան Ադանալյան

29.09.2023

16։00

3

 

 

18

ՀԿԴ/0026/01/23

Գեղամ Ստեփանյան

Վահագն Ապրեսյան

29.09.2023

17։00

3

 

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Խ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ

1

ՀԿԴ3/0003/01/23

Մանվել Փարամազյան

Արմեն Անդրեասյան

ՆվերՄկրտչյան

Վազգեն Ազարյան

Զոհրապ Առաքելյան

26.09.2023

12:00

4

դռնբաց

 

2

ՀԿԴ3/0013/01/23

Մուրադ Սիմոնյան

29.09.2023

11:00

1

դռնբաց

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Կ Բադալյան

1

ՀԿԴ/0098/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի դատախազության ընդդեմ «Ա․Խալաթյան վարժարան» ՍՊԸ-ի՝ անշարժ գույքի առուվաճառքի՝ 2004 թվականի հոկտեմբերի 29-ի պայմանագիրը լուծելու պահանջի մասին

25.09.2023

10:00

8

դռնբաց

 

2

ՀԿԴ/0086/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանի, Կարինե Հովհաննեսի Ավագյանի, Արմինե Սուրենի Գաբրիելյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

25.09.2023

16:00

8

դռնբաց

 

3

ՀԿԴ/102/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Վահագն Վանիկի Վերմիշյանի, Մարգարիտ Զոհրաբի Վերմիշյանի, Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

26.09.2023

10:00

8

դռնբաց

 

4

ՀԿԴ/0014/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Սեյրան Մուշեղի Օհանյանի, Ռուզաննա Գուրգենի Խաչատրյանի, Աննա Տիգրանի Բադալյանի, Ժակ Պիեռ Ֆովոյի, Բենիամին Սուրենի Ղալեչյանի, Մարինե Էդուարդի Ներսեյանի և երրորդ անձեր՝ «Արարատբանկ» ԲԲԸ-ի, Կարինե Հովսեփի Մարգարյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

26.09.2023

14:00

8

դռնբաց

 

5

ՀԿԴ/0155/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Մանուկ Գևորգի Հակոբյանի և Սվետա Պարգևի Ավետիսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

28.09.2023

10:00

8

դռնբաց

 

6

ՀԿԴ/0005/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Անի Լյովայի Սարգսյանի` ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

28.09.2023

14:00

8

դռնբաց

 

7

ՀԿԴ/0062/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Հովիկ Արգամի Աբրահամյանի, Ջուլիետա Վաչիկի Աբրահամյանի, Արգամ Հովիկի Աբրահամյանի, Էմմա Գագիկի Ծառուկյանի, Ռեբեկա Հովիկի Աբրահամյանի, Աննա Հովիկի Աբրահամյանի, Արսեն Ռաֆիկի Աբրահամյանի, Կարինե Ռոբերտի Աբրահամյանի, Բագրատունի Սուրենի Բարսեղյանի, Աննա Բենիամինի Հայրապետյանի, Գրիգոր Անդրանիկի Գևորգյանի, Ռուզաննա Դավիթի Աղաբաբյանի, Գագիկ Համլետի Պողոսյանի, Գոհար Հակոբի Ոսկանյանի, Աշոտ Ռուստամի Խաչատրյանի իրավահաջորդ Ռուզաննա Ռուստամի Խաչատրյանի, Ամբիկ Անդրանիկի Գևորգյանի, Վարսիկ Տրդատի Բաբայանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

29.09.2023

10:00

8

դռնբաց

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Ն Ավագյան

1

ՀԿԴ/0043/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ Տավուշի մարզ դատախազության՝ ընդդեմ Լևոն Սեյրանի Բաբինյանի, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձինք Սեյրան Ժորայի Բաբինյանի, Հասմիկ Վաղինակի Բաբինյանի, Սեդա Ռազմիկի Բաբինյանի՝ ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքից պարտապանի բաժինն առանձնացնելու, դրա անհնարինության դեպքում ամբողջ գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու պահանջի մասին

25.09.2023

15։00

8

դռնբաց

 

2

ՀԿԴ/0088/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Արսեն Սարգսյանի, Արմինե Բաբայանի, Սեդա Սարգսյանի և Զարինե Սարգսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

25.09.2023

16։30

7

դռնբաց

 

3

ՀԿԴ/0016/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Էլյա Կորյունի Գրիգորյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

26.09.2023

16։00

7

դռնբաց

 

4

ՀԿԴ/0084/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Վահե Հայկի Կիրակոսյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին

27.09.2023

16։00

7

դռնբաց

 

5

ՀԿԴ/0053/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Ամատուն Իշխանի Ենոքյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի բռնագանձման պահանջի մասին

27.09.2023

16։30

7

դռնբաց

 

6

ՀԿԴ/0082/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Համբերիկ Արմենակի Գալստյանի, երրորդ անձինք Արմենուհի Համբերիկի Գալստյանի, Շուշաննա Համբերիկի Գալստյանի, Անժելա Վարազդատի Հակոբյանի, Շուշիկ Ասատուրի Ազիզյանի՝ բաժնի վրա բռնագանձում տարածելու, ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժնեմասն առանձնացնելու, բաժինը բնեղենով առանձնացնելու անհնարինության կամ դրա դեմ սեփականության մնացած մասնակիցների առարկելու, ինչպես նաև շուկայական գնով բաժինը գնելուց կամ ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում այն հրապարակային սակարկություններով վաճառելու համար բռնագանձումն ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժնի վրա տարածելու պահանջների մասին

27.09.2023

17։00

7

դռնբաց

 

7

ՀԿԴ/0039/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Վահե Համլետի Նիկոյանի և Արմինե Խորենի Գրիգորյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

28.09.2023

15։00

7

դռնբաց

 

8

ՀԿԴ/0025/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Կարապետ Մուրադի Գուլոյանի և Ռոզա Գագիկի Ծառուկյանի, երրորդ անձինք՝ «Աբովյան սիթի» ՍՊԸ-ի և «Բելգլաս» ՍՊԸ-ի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

29.09.2023

11։00

7

դռնբաց

 

9

ՀԿԴ/0146/02/23

Ըստ հայցի՝ Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազության՝ Նարգիզ Օննիկի Պիլտակյանի, Գյուլգազ Հզնիի Քալաշյանի, Լարիսա Վաղարշակի Ավետիսյանի, Սիրազմիկ Նորիկի Հարությունյանի, Անահիտ Կոնստանտինի Շահվերդյանի, Արեգնազ Արշակի Թորոսյանի,Գեղեցիկ Փիլիպոսի Թովմասյանի, Սիլվա Ժորայի Հունանյանի, Լենա Թոռնիկի Արշակյանի՝ պետությանը պատճառված վնասը բռնագանձելու պահանջի մասին

29.09.2023

15։00

7

դռնբաց

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Ռ Ավագյան

1

ՀԿԴ/0112/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Արմեն Հայկազի Մարտիրոսյանի՝ պետությանը պատճառված 36.323.750 ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

25․09․2023

12։00

7

դռնբաց

 

2

ՀԿԴ/0144/02/23

Ըստ հայցի Արարատի մարզի դատախազության և ՀՀ ՍԱՊՀ Արարատի տարածքային կենտրոնի ընդդեմ Գրիգոր Խաչիկի Դավթյանի՝ գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

25․09․2023

15։00

7

դռնբաց

 

3

ՀԿԴ/0100/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Անուշավան Կառլենի Այվազյանի և Մերի Վազգենի Բադալյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին։

26․09․ 2023

11։30

7

դռնբաց

 

4

ՀԿԴ/0097/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Երևան քաղաքի դատախազության ընդդեմ «Սոխոսենթր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության, երրորդ անձ՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտե՝ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 26-ի՝ «Երևանի Եզնիկ Կողբացու փողոցի N 36 հասցեում «Գրքի աշխարհ» բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման ներդրումային ծրագրի մասին» N 1052-Ա որոշման հիման վրա ՀՀ մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի և «Սոխոսենթր» ՍՊ ընկերության հետ 03․12․2012թ․ կնքված «Գույքի օտարման և գրավի» պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և որպես գործարքի անվավերության հետևանք «Սոխոսենթր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության անվամբ կատարված սեփականության իրավունքի պետական գրանցումն անվավեր ճանաչելու պահանջների մասին։

27․09․ 2023

11։30

7

դռնբաց

 

5

ՀԿԴ/0120/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Կարինե Աշոտի Մանասյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

27․09․ 2023

15։30

7

դռնբաց

 

ԴԱՏԱՎՈՐ Լ Դրմեյան

1

ՀԿԴ/0107/02/23

Ըստ հայցի Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի դատախազության ընդդեմ Արթուր Հովհաննիսյան՝ ինքնակամ կառույցը քանդելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին

25․09․2023

11։00

8

դռնբաց

 

2

ՀԿԴ/0018/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության (ներկայացուցիչ՝ Պետական շահերի պաշտպանության վարչության ավագ դատախազ Ա․ Մադոյան) ընդդեմ Արտակ Մարատի Դաշտոյանի՝ որպես պետությանը պատճառված վնասի հատուցում գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

27․09․2023

15։00

8

դռնբաց

 

3

ՀԿԴ/0079/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Կոտայքի մարզպետարանի, Աշոտ Վաղինակի Խաչատրյանի, Էմիլ Ռուբիկի Հակոբյանի, Ռոման Արմենակի Գալուստյանի, Հրայր Խատիսի Մելքոնյանի, երրորդ անձինք Գրիգոր Անդրանիկի Գևորգյանի, Մանե Մարտունի Մաթևոսյանի և ՀՀ կադաստրի կոմիտեի՝ աճուրդերն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

27․09․2023

17։00

8

դռնբաց

 

 

4

 

ՀԿԴ/0080/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի, Շամրիկ Մարգարի Գաբրիելյանի, երրորդ անձինք՝ Հուշանգ Խաշեմի Սաֆարխանլուի, ՀՀ կադաստրի կոմիտեի՝ աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

29․09․2023

10։00

8

դռնբաց

 

5

ՀԿԴ/0010/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Հրայր Վարդանի Թովմասյանի և Լամարա Սամադի Խուդավերդյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

29․09․2023

15։00

8

դռնբաց

 

 

 

 

 

 

 

 

image

18.09.2023

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 18.09.2023թ.-22.09.2023թ.

 

 

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼԻ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Ա.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0019/01/22

Գագիկ Համբարձումյան

Գագիկ Գյուրջյան

Գոհար Ղևոնդյան

Գուրգեն Գյուրջյան

Ռոբերտ Բաղրամյան

Սյուզանա Սարգսյան

Վարդուհի Հովհաննիսյան

18.09.2023

11:00

4

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0144/01/23

Սեյրան Մեջլումյան

Դավիթ Դալլաքյան

Տարոն Միրոյան

18.09.2023

15:00

1

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0182/01/23

Հովհաննես Մարաբյան

18.09.2023

16:30

1

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0008/01/23

Լուսինե Բադոյան

Հարություն Խաչատրյան

19.09.2023

11:30

4

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0043/01/22

Վահագն Մելքոնյան

19.09.2023

15:00

1

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0101/01/22

Ստեփան Համբարյան

Արմենչիկ Գասպարյան

Կարեն Քոչարյան

Արամ Էմինյան

20.09.2023

11:00

4

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0072/01/23

Սեյրան Օհանյան

Ավետիկ Մուրադյան

Դավիթ Գալստյան

Արտիկ Թովմասյան

Գրիգորի Խաչատուրով

Էդգար Արշակյան

Հակոբ Մարտիրոսյան

Աշոտ Մուսայան

Նորայր Կարապետյան

Արմեն Գևորգյան

Ստեփան Գալստյան

Վահրամ Հովհաննիսյան

Մանուկ Վարդանյան

20.09.2023

15:00

4

դռնփակ

8

ՀԿԴ/0001/01/23

Սարգիս Թասլաքյան

22.09.2023

11:30

1

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0064/01/23

Գագիկ Ծառուկյան

Սեդրակ Առուստամյան

22.09.2023

16:00

4

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Տ.ԴԱՎԹՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0179/01/23

Կարեն Լալազարյան

Ժիրայր Միխայելյան

Վահան Օսիկյան

Համբարձում Սիմոնյան

Արման  Գաբրիելյան

18.09.2023թ

12։00

6

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0127/01/23

Նաիրի Դանուղյան

Արտակ Մանասերյան

18.09.2023թ

15։00

6

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0199/01/23

Արծրուն Ղարիբյան

18.09.2023թ

17։00

6

դռնբաց

4

ՀԿԴ0196/01/23

Մահդի Ադելիբահրամ Մոհամմադհոսսեյին

19.09.2023թ

11։00

6

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0170/01/22

Ալբերտ Հովհաննիսյան

19.09.2023թ

12։00

6

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0121/01/22

Վիգեն Գրիգորյան

19.09.2023թ.

13։30

6

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0103/01/23

Էմիլ Գրիգորյան

Գագրիկ Կաֆյան

Անդրանիկ Ադամյան

19.09.2023թ.

15։00

6

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0115/01/22

Արթուր Եղոյան

Վահրամ Վերանյան

19.09.2023թ.

16։30

6

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0077/01/23

Էռնեստ Խաչատրյան

Սպարտակ Գևորգյան

Հաբեթնակ Հակոբյան

Արշակ Անտոնյան

Հովսեփ Օգումցյան

Արթուր Մխիթարյան

Ռոման Հակոբյան

Սամվել Թունյան

22.09.2023թ.

11։00

6

դռնբաց

10

ՀԿԴ/0017/01/23

Տիգրան Պետրոսյան

Արմեն Խաչատրյան

Լյովա Առաքելյան

22.09.2023թ.

12։30

6

դռնբաց

11

ՀԿԴ/0098/01/23

Հովսեփ Սահակայան

Անդրանիկ Դավթյան

22.09.2023թ.

15։00

6

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ. ԴՈԼՄԱԶՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0002/01/23

Արուսյակ Ալեքսանյան

Էրիկ Ալեքսանյան

Թամարա Պետրոսյան

18092023

12։00

2

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0165/01/22

Վահան Սողոմոնյան

18092023

14։30

2

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0066/01/23

Արմենուհի Չաբուխյան

18092023

17։00

2

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0172/01/23

Երվանդ Զախարյան

Արմեն Երիցյան

Արսեն Լալայանց

19092023

12։00

2

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0154/01/23

Դավիթ Խիթարյան

Անժելա Բեգլարյան

Արմեն Վազգենյան

19092023

16։30

2

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0071/01/23

Արմեն Ամիրաղյան

20092023

10։30

6

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0002/01/23

Արուսյակ Ալեքսանյան

Էրիկ Ալեքսանյան

Թամարա Պետրոսյան

20092023

14։30

2

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0159/01/23

Յուլիա Գասպարյան

20092023

17։00

6

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0045/01/23

Համլետ Տոնոյան

Հրաչյա Նազարեթյան

Հաբեթ Հակոբյան

22092023

11։00

2

դռնբաց

10

ՀԿԴ/0149/01/22

Աննա Խաչատրյան

22092023

15։00

6

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0053/01/22

Արա Վարդանյան

Ավետիք Հարությունյան

18092023

10։00

5

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0091/01/23

Դավիթ Գրիգորյան

18092023

12։00

3

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0062/01/23

Համազասպ Միսակարյան

Կարեն Հովհաննիսյան

Արգիշտի Չախալյան

18092023

14։30

3

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0046/11/23

Արմեն Խալոյանի կողմից բերված բողոքը քննությունը

18092023

16։00

5

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0263/11/23

Երեմ Սարգսյանի կողմից բերված բողոքի քննությունը

18092023

17։00

5

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0127/01/23

Մակիչ Զախարյան

Մուշեղ Միրիջանյան

Վարդան Սերոբյան

 Մարատ Եգորյան

Գեորգի Ավագյան

Գայանե Օրդյան

Աշոտ Ադամյան

19092023

10։00

5

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0184/01/23

Վալերիկ Հովհաննիսյան

Սոնա Եղիազարյան

Արա Խաչատրյան

Լիլիթ Մնացականյան

19092023

12։30

5

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0146/01/23

Աշոտ Մելքոնյան

Արթուր Նազարյան

Արման Օվսյան

Արթուր Հակոբյան

Արտյոմ Գասպարյան

Դավիթ Աթանյան

Կարապետ Գալստյան

Կարեն Շաբոյան

Արթուր Դուրյան

Կարեն Պետրոսյան

Նազարեթ Գումրոյան

Վահան Հակոբյան

19092023

14։30

5

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0195/01/23

Արմեն Սարգսյան

19092023

15։00

5

դռնբաց

10

ՀԿԴ/0134/01/23

Արթուր Հարությունյան

19092023

17։00

5

դռնբաց

11

ՀԿԴ/0059/01/22

Սուրիկ Օհանջանյան

20092023

11։00

5

դռնբաց

12

ՀԿԴ/0052/01/23

Վլադիմիր Դավթյան

Վահագն Աբգարյան

20092023

14։30

5

դռնբաց

13

ՀԿԴ/0121/01/23

Արմեն Օրդուխանյան

Ստեփան Հովհաննիսյան

Աննա Աթարբեկյան

Հովհաննես Ղահրամանյան

Ռուզաննա Գալստյան

Ռուզաննա Ամիրհանեան

Մարիամ Ստեփանյան

22092023

10։00

5

դռնբաց

14.

ՀԿԴ/0041/01/22

Մխիթար Զաքարյան

Արմեն Սամվելյան

Արտավազդ Արզումանյան

22092023

12։30

5

դռնբաց

15

ՀԿԴ/0089/01/23

Հովհաննես Խուզադյան

Անդրանիկ Գալստյան

Ռուստամ Եղիազարյան

Վարազդատ Հովհաննիսյան

Մարիամ Գրիգորյան

22092023

14։30

5

դռնբաց

16

ՀԿԴ/0151/01/23

Վլադիմիր Գասպարյան

22092023

16:30

5

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Մ.ՄՈՍԻՆՅԱՆ

1

ՀԿԴ1/0002/01/22

Դավիթ Մեելքոնյան

18.09.2023

12։00

3

Դռնբաց

2

ՀԿԴ1/0031/01/22

Լարիսա Մեսրոպյան

18.09.2023

15։00

3

Դռնբաց

3

ՀԿԴ/0233/11/23

Կորյուն Եղիազարյան

18.09.2023

17։00

3

Դռնբաց

4

ՀԿԴ1/0018/01/23

Մարտուն Ներսիսյան

Սաշա Վարդումյան

19.09.2023

10։30

3

Դռնբաց

5

ՀԿԴ1/0032/01/23

Նարինե Սարգսյան

19.09.2023

13։00

3

Դռնբաց

6

ՀԿԴ1/0013/01/22

Ռոլանդ Նազարեթյան

19.09.2023

14։00

3

Դռնբաց

7

ՀԿԴ1/0031/01/23

Վանո Եղիազարյան

19.09.2023

16։00

3

Դռնբաց

8

ՀԿԴ1/0037/01/22

Կարինե Լալազարյան

Ցողիկ Մարտիրոսյան

20.09.2023

11։00

3

Դռնբաց

9

ՀԿԴ1/0011/01/23

Ռուստամ Մաթիլյան

20.09.2023

13։00

3

Դռնբաց

10

ՀԿԴ1/0030/01/22

Արտակ Հովհաննիսյան

Արտյոմ Ասրյան

20.09.2023

16։30

3

Դռնբաց

11

ՀԿԴ1/0005/01/23

Վահե Ավագյան

Վարուժան Ստեփանյան

Համլետ Ավագյան

Տարոն Չախոյան

22.09.2023

12։00

5

Դռնբաց

12

ՀԿԴ1/0016/01/22

Գագիկ Կարապետյան

22.09.2023

14։00

3

Դռնբաց

13

ՀԿԴ1/0007/01/22

Արթուր Հովհաննիսյան

22.09.2023

15։00

3

Դռնբաց

14

ՀԿԴ1/0033/01/23

Աշոտ Խաչատրյան

22.09.2023

17։00

3

Դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Գ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

1

ՀԿԴ2/0010/01/22

Շահեն Մանուչարյան և մյուսներ

18.09.2023

11:00

6

Դռնբաց

2

ՀԿԴ2/0010/01/23

Արտակ Հարությունյան,

Մեսրոպ Հակոբյան

 

18.09.2023

15:30

6

Դռնբաց

3

ՀԿԴ2/0011/01/23

Սյուզաննա Գրիգորյան

Ավագ Հովսեփյան

18.09.2023

17:00

6

Դռնբաց

4

ՀԿԴ2/0009/01/22

Լևոն Ավագյան և մյուսներ

19.09.2023

11:00

6

Դռնբաց

5

ՀԿԴ2/0009/01/23

Հակոբ Մուշեղյան և մյուսներ

19.09.2023

14:00

2

Դռնբաց

6

ՀԿԴ2/0005/01/22

Գագիկ Գրիգորյան

Լիլիկ Այդինյան

19.09.2023

17:00

2

Դռնբաց

7

ՀԿԴ2/0007/01/23

Վոլոդյա Ուզունյան

20.09.2023

11:00

2

Դռնբաց

8

ՀԿԴ2/0016/01/23

Սասուն Մանուչարյան և մյուսներ

20.09.2023

15:00

2

Դռնբաց

9

ՀԿԴ2/0005/01/23

Ռոլանդ Մարգարյան

20.09.2023

16:00

6

Դռնբաց

10

ՀԿԴ2/0018/01/22

Հովսեփ Վերանյան

20.09.2023

17:00

6

Դռնբաց

11

ՀԿԴ2/0026/01/23

Արման Կարապետյան

22.09.2023

10:30

2

Դռնբաց

12

ՀԿԴ2/0025/01/23

Ֆենյա Խաչատրյան

22.09.2023

15:00

6

Դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԴԱԴՈՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0008/01/22

Ծովինար Գզիրյանի

18092023

11։00

1

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0197/01/23

Մարտին Գոգորյան

Հովհաննես Հակոբյան

18092023

 

12։30

1

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0169/01/22

Մհեր Կավասյանի

18092023

15։00

1

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0050/01/22

Դանիել Հակոբյանի

Կարեն Ներսիսյանի

Վաչե Հովհաննիսյանի

Գարիկ Սողոմոնյանի

Նվեր Ստեփանյանի

Կարեն Մարգարյանի

19.09.2023

15։00

4

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0006/01/23

Արսեն Սարգսյանի

Գառնիկ Երանոսյանի

Սիփան Հակոբյանի

20092023

 

11։00

1

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0109/01/23

Սամվել Սարգսյանի

Արթուր Մելքոնյանի

Սիրանուշ Ղազարյանի

22092023

 

11։00

4

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0132/01/23

Արմեն Թովմասյանի

Մարինե Յանուկյանի

Դավիթ Հակոբյանի

Գրիգոր Խաչատրյանի

Արմեն Մելքոնյանի,

Արթուր Մեսրոպյանի

22092023

 

15։00

4

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0076/01/23

Գառնիկ Այվազյան

18.09.2023թ.

10:00

3

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0100/01/22

Սարո Մաթևոսյան

Սաֆար Սաֆարյան

Հմայակ Թադևոսյան

18.09.2023թ.

12:00

5

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0083/01/22

Ռաֆիկ Մարգարյան

18.09.2023թ.

16:00

3

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0043/01/23

Արշակ Հակոբյան

1909.2023թ

10:30

5

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0024/01/22

Սոսիկ Ժամհարյան

Ռազմիկ  Ավետիսյան

Աշոտ Շահնազարյան

1909.2023թ

15:30

3

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0200/01/23

Վահե Նիկոյան

1909.2023թ

17:00

3

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0036/01/22

Վլադիմիր Գասպարյան

Լևոն Երանոսյան

Վարդան  Թունյան

Գուրգեն Գրիգորյան

20.09.2023թ

10:30

5

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0173/01/22  

Գևորգ Ղազարյան

20.09.2023թ

14:30

3

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0118/01/22

Լևոն Մելքոնյան

20.09.2023թ

16:30

3

դռնբաց

10

ՀԿԴ/0012/01/22

Արմեն Սիմոնյան

Կարապետ Սիմոնյան

Արուսյակ  Բաղրամյան

22.09.2023թ

11:00

3

դռնբաց

11

ՀԿԴ/0040/01/23

Աշոտ Պողոսյան,

Էդուարդ Արշակյան,

Անդրանիկ Ավետիսյան

22.09.2023թ

15:00

3

դռնբաց

12

ՀԿԴ/0046/01/23

Գայանե Հովհաննիսյան

22.09.2023թ

17:00

3

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Խ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ

1

ՀԿԴ3/0001/01/23

Աշոտ Հայրապետյան

18.09.2023թ.

13:00

1

դռնբաց

2

ՀԿԴ3/0012/01/23

Լիլիա Վարդանյան

22.09.2023թ.

14:30

1

դռնբաց

 

 

 

 

 

 

 ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 18.09.2023 – 22.09.2023

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Կ Բադալյան

1.

ՀԿԴ/0018/02/22

Ըստ այցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Վաչագան Ալեքսանդրի Ղազարյանի, Ռուզաննա Հրաչիկի Բեգլարյանի, Մհեր Վաչագանի Ղազարյանի, Արամ Աշոտի Դանիելյանի, Իզաբելլա ԱնդրեյիՄինասյանցի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

18092023

10։00

8

դռնբսց

2.

ՀԿԴ/0103/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Առաքել Հակոբի Վիրաբյանի, Հակոբ Առաքելի Վիրաբյանի, Էլմիրա Վազգենի Վիրաբյանի, Աշոտ Առաքելի Վիրաբյանի, Դիանա Վարդանի Հովհաննիսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

18092023

14։00

8

դռնբսց

3.

ՀԿԴ/0119/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի դատախազության ընդդեմ Տաթևիկ Սամվելի Ասատրյանի, Մամիկոն Թարխանի Խեչոյանի և Լիդա Հարությունի Լազարյանի համապարտության կարգով հօգուտ պետական բյուջե 360․000 ՀՀ դրամ բռնագանձելու պահանջի մասին

19092023

10։00

8

դռնբսց

4.

ՀԿԴ/0089/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի, Հովհաննես Հենրիկի Գևորգյանի, երրորդ անձինք՝ Հայկ Հարությունի Ղարագյոզյանի, ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի՝ աճուրդներն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

19092023

11։00

8

դռնբսց

5.

ՀԿԴ/0024/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Սերժ Ազատի Սարգսյանի, Անուշ Սերժի Մինասյանի, Սաթենիկ Սերժի Սարգսյանի և երրորդ անձ «Արարատբանկ» ԲԲ ընկերության՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

19092023

15։30

8

դռնբսց

6.

ՀԿԴ/0093/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի, Հովհաննես Հենրիկի Գևորգյանի, երրորդ անձինք՝ Հայկ Հարությունի Ղարագյոզյանի, ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի՝ աճուրդներն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

22092023

10։00

8

դռնբսց

7.

ՀԿԴ/0012/02/22

Ըստ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արտակ Փայլակի Յայլոյանի, Տաթևիկ Աշոտի Ուռուտյանի, Փայլակ Գառնիկի Յայլոյանի, Վահագն Փայլակի Յայլոյանի, Սվետլանա Պապինի Մովսիսյանի, Մարիաննա Գագիկի Հովյաննիսյանի, երրորդ անձինք Արսեն Միսակի Համբարձումյանի, «Էյ Ընդ Վի Թրեյնինգ» ՍՊ ընկերության՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

22092023

14։00

8

դռնբսց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ն Ավագյան

  1.  

ՀԿԴ/0019/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Լեռնիկ Քաջիկի Պետոյանի, երրորդ անձինք Արևիկ Հովհաննիսյանի, Սեդա Հայրապետյանի, Անուշ Պետոյանի՝ բաժնի վրա բռնագանձում տարածելու, ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժնեմասն առանձնացնելու, բաժինը բնեղենով առանձնացնելու անհնարինության կամ դրա դեմ սեփականության մնացած մասնակիցների առարկելու, ինչպես նաև շուկայական գնով բաժինը գնելուց կամ ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում այն հրապարակային սակարկություններով վաճառելու համար բռնագանձումն ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժնի վրա տարածելու պահանջների մասին

18.09.2023

15։00

7

դռնբաց

  1.  

ՀԿԴ/0138/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ Շիրակի մարզի դատախազության՝ ընդդեմ Լենա Բալաբեկի Բարսեղյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի բռնագանձման պահանջի մասին

18.09.2023

15։30

7

դռնբաց

  1.  

ՀԿԴ/0013/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Վլադիմիր Սերգեյի Գասպարյանի, Սուսաննա Համլետի Գասպարյանի, Հեղուշ Բագրատի Գալստյանի, Անգելինա Վլադիմիրի Գասպարյանի, Վլադիմիր Վլադիմիր Գասպարյանի, Անժելա Մնացականի Գասպարյանի, երրորդ անձ՝ Աղասի Շավարշի Դանիելյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

19.09.2023

15։30

7

դռնբաց

  1.  

ՀԿԴ/0003/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Նարեկ Լյովայի Սարգսյանի, Աննա Արամի Նիկոյանի՝, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջներ չներկայացնող երրորդ անձինք «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի,  «ՆԵՏՐԻՆՈ» ՓԲԸ-ի, «ՄԵԳԱՏՈՆ» ՓԲԸ-ի, «ՄԻՆԱ-ՄԱՅԱ» ՍՊԸ-ի և «ՎԱՆԻԹԱՐ» ՍՊԸ-ի, Լևոն Հովհաննեսի Մկրտչյանի, Դավիթ Արսենի Լոքյանի, Հրանտ Հովսեփի Մարգարյանի, Արմեն Ավետիքի Փաշայանի, Գալե Վահեի Հարթունյանի, Արմեն Դավիթի Իշխանյանի, Սիլվա Եղեայի Խարչաֆջյանի, Քեվորք Խորենի Խարչաֆջյանի, Լևոն Հասսերջյանի, Գայանե Սերգեյի Անանյանի, Լարիսա Հովհաննեսի Ադյանի, Մարինա Վոլոդյայի Դարբինյանի, Սալբի Յովհաննեսի Բուչ-Կզնյան Սեփոյանի, Լիլիթ Հարությունի Գասպարյանի, Կարին Վիգէնի Յովսէփեանի, Տրդատ Կամոյի Մարտիրոսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

20.09.2023

16։30

7

դռնբաց

  1.  

ՀԿԴ/0141/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ Արարատի մարզի դատախազության՝ ընդդեմ Սամվել Խաչիկի Մարտիրոսյանի, Սոնիկ Թարվերդյանի, Արսեն Մարտիրոսյանի և Սերինե Մարտիրոսյանի՝ բաժնի վրա բռնագանձում տարածելու, ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժինը բնեղենով առանձնացնելու անհնարինության կամ դրա դեմ սեփականության մնացած մասնակիցների առարկելու, ինչպես նաև շուկայական գնով բաժինը գնելու կամ ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում այն հրապարակային սակարկություններով վաճառելու համար բռնագանձումն ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժնի վրա տարածելու պահանջների մասին

22.09.2023

12։00

7

դռնբաց

  1.  

ՀԿԴ/0079/02/23

Ըստ հայցի՝ Տավուշի մարզի դատախազության՝ ընդդեմ Նարեկ Սարիբեկի Անդրիկյանի, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձինք Կիմ Անդրիկյանի, Հայկանուշ Անդրիկյանի, Սարիբեկ Անդրիկյանի, Կարինե Հարությունյանի, Մարիամ Անդրիկյանի, Հարություն Անդրիկյանի՝ ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքից պարտապանի բաժինն առանձնացնելու, դրա անհնարինության դեպքում ամբողջ գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու պահանջի մասին

22.09.2023

12։30

7

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ռ Ավագյան

1.

ՀԿԴ/0036/02/23

Միջնորդության քննարկում

19092023

10։15

7

դռնբսց

     2.

ՀԿԴ/0036/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Վազգեն Կարենի Հարությունյանի և Աննա Պավելի Պետրոսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

19092023

10։30

7

դռնբաց

     3.

ՀԿԴ/0136/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Կոտայքի մարզի դատախազության ընդդեմ Մուրադ Հովհաննեսի Մուրադյանի՝ պատասխանողին պատկանող բաժնեմասն առանձնացնելու, բաժնեմասի վրա բռնագանձում տարածելու, վերջինիս բաժինը շուկայական գնով գնելուց կամ ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում՝ գույքերը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու՝ բռնագանձումը պատասխանողի բաժնի վրա տարծելու պահանջների մասին

19092023

11։30

7

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0106/02/23

Ըստ հայցի Տավուշի մարզի դատախազության ընդդեմ Գառնիկ Արշակի Ջամալյանի՝ հանցագործությամբ պետությանը պատճառված 330․000 ՀՀ դրամ վնասը բռնագանձելու պահանջի մասին

19092023

15։00

7

դռնբաց

     5.

ՀԿԴ/0109/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Արման Մելսի Ղուկասյանի և Տաթևիկ Վոլոդյայի Մարուխյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

20092023

15։30

7

դռնբաց

     6.

ՀԿԴ/0021/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Միհրան Սուրենի Պողոսյանի, Կարինե Հենրիկի Մխիթարյանի, Լիա Միհրանի Պողոսյանի, Գագիկ Սամվելի Բադալյանի, Արթուր Ռուբենի Թադևոսյանի, Էդուարդ Կամոյի Հարությունյանի, Գոհար Վարդգեսի Նազարյանի, Անտոնիո Ռիկարդո Մերինոյի, Հերմինե Ռաֆիկի Թադևոսյանի, Ինեսա Լյովայի Աբովյանի, Լևոն Ժիրայրի Մուրադյանի, Աստղիկ Հակոբի Իսաբեկյանի և Լևոն Բորիսի Աթաջանյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

22092023

11։00

7

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Լ Դրմեյան

     1.

ՀԿԴ/0087/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Արմեն Զորիկի Խաչատրյանի՝ ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքից Արմեն Խաչատրյանի բաժինն առանձնացնելու և դրա վրա բռնագանձում տարածելու, իսկ դրա անհնարինության կամ դրա դեմ սեփականության մնացած մասնակիցների առարկելու և շուկայական գնով բաժինը ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու և բռնագանձումը Արմեն Խաչատրյանին հասանելիք գումարի վրա տարածելու պահանջների մասին

18092023

11։00

8

դռնբաց

   2.

ՀԿԴ/0113/02/23

Ըստ հայցի Սյունիքի մարզի դատախազության ընդդեմ «Սերջյուս» ՍՊ ընկերության՝ գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

18092023

15։00

8

դռնբաց

 

   3.

ՀԿԴ/0060/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Անթուն Անդրե Գարաբետի Քուրթյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

19082023

11։00

8

դռնբաց

     4.

ՀԿԴ/0078/02/23

Ըստ հայցի Տավուշի մարզի դատախազության ընդդեմ Ռազմիկ Շամիրի Հակոբյանի, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձինք Շամիր Հակոբյանի, Լիդա Հակոբյանի, Մարինե Կոխլիկյանի՝ ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքից Ռազմիկ Հակոբյանի բաժինն առանձնացնելու և դրա վրա բռնագանձում տարածելու, իսկ դրա անհնարինության կամ ակնհայտ աննպատակահարմարության դեպքում գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու և բռնագանձումը Ռազմիկ Հակոբյանի հասանելիք գումարի վրա տարածելու պահանջների մասին

20.092023

12։00

8

դռնբաց

    5.

ՀԿԴ/0121/02/23

Ըստ հայցի Գեղարքունիքի մարզի դատախազության ընդդեմ Մամիկոն Թարխանի Խեչոյանի և Լիդա Հարությունի Լազարյանի՝ որպես պետությանը պատճառված վնասի հատուցում գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

20092023

15։30

8

դռնբաց

 

   6.

ՀԿԴ/0096/02/23

Ըստ հայցի Սյունիքի մարզի դատախազության ընդդեմ Ավետիս Վազիկի Կարապետյանի՝ գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

22092023

12։00

8

դռնբաց

 

   7.

ՀԿԴ/0110/02/23

Ըստ հայցի Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի դատախազության ընդդեմ Արտակ Հովհաննիսյանի՝  ինքնակամ կառույցը քանդելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին

22092023

15։00

8

դռնբաց

 

image

15.09.2023

ԲԴԽ նախագահը ընդունել է Իրանի նորանշանակ դեսպանին

Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանն ասյօր ընդունել է ՀՀ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորանշանակ դեսպան Մեհդի Սոբհանիին:

ԲԴԽ նախագահը շնորհավորել է դեսպանին պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ և ողջունել երկկողմ ներդրվող ջանքերը բազմադարյա հայ-իրանական բարեկամական հարաբերություններն ամրապնդելու գործում:

Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, դատական իշխանությունների միջև սերտ կապի ամրապնդման, դատաիրավական բարեփոխումների իրականացմանն ուղղված հնարավոր փոխգործակցության և աջակցության վերաբերյալ հացերին:

Քննարկվել են նաև երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ թեմաներ և պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հանդիպումները շարունակական դարձնելու վերաբերյալ:

image

14.09.2023

ԲԴԽ նախագահը կոչումներ և մեդալներ հանձնեց ՀՀ-ում արդարադատության զարգացման մեջ մեծ ավանդ ունեցած դատավորների

Այսօր Բարձրագույն դատական խորհրդում տեղի ունեցավ հանդիսավոր արարողություն, որի ընթացքում Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը Վճռաբեկ դատարանի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ կոչումներ և շքանշաններ հանձնեց իրավագիտության զարգացման, օրինականության, իրավակարգի ամրապնդման գործում մեծ ավանդ ունեցած 9 դատավորի:

Վճռաբեկ դատարանի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ երկարամյա անբասիր գործունեության համար Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Լիլիթ  Թադեւոսյանը պարգևատրվեց «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար»՝ 2-րդ աստիճանի մեդալով:

Վճռաբեկ դատարանի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ օրինականության և իրավակարգի ամրապնդման գործում ունեցած վաստակի համար Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ Համլետ Ասատրյանին շնորհվեց ՀՀ վաստակավոր իրավաբանի պատվավոր կոչում:

Իրավագիտության զարգացման, օրինականության և իրավակարգի ամրապնդման գործում ունեցած վաստակի համար Վճռաբեկ դատարանի վարչական  պալատի դատավոր  Ռուզաննա Հակոբյանին շնորհվեց ՀՀ վաստակավոր իրավաբանի պատվավոր կոչում:

 

Իրավագիտության զարգացման, օրինականության և իրավակարգի ամրապնդման գործում ունեցած վաստակի համար Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր  Սամվել Օհանյանին  շնորհվեց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբանի պատվավոր կոչում: 

Իրավագիտության զարգացման, օրինականության և իրավակարգի ամրապնդման գործում ունեցած վաստակի համար Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի կոռուպցիոն հանցագործուրթյունների քննության դատական կազմի դատավոր Ելիզավետա Դանիելայանին շնորհվեց ՀՀ վաստակավոր իրավաբանի պատվավոր կոչում:

Օրինականության և իրավակարգի ամրապնդման գործում ունեցած վաստակի համար Վերաքննիչ քրեական դատարանի նախկին դատավոր Ռուզաննա Բարսեղյանին շնորհվեց ՀՀ վաստակավոր իրավաբանի պատվավոր կոչում:

Վճռաբեկ դատարանի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ իրավակարգի ու օրինականության ամրապնդման և դատական իշխանության զարգացման գործում ներդրած ավանդի համար Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի նախագահ Գոռ  Հակոբյանը պարգևատրվեց Մխիթար Գոշի մեդալով:

Վճռաբեկ դատարանի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ իրավակարգի ու օրինականության ամրապնդման և դատական իշխանության զարգացման գործում ներդրած ավանդի համար Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատվոր  Արթուր Պողոսյանը պարգևատրվեց  Մխիթար Գոշի մեդալով:

Իրավագիտության զարգացման, օրինականության և իրավակարգի ամրապնդման գործում ունեցած վաստակի համար Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական  պալատի նախկին դատավոր Ստեփան Միքայելյանին շնորհվեց ՀՀ վաստակավոր իրավաբանի պատվավոր կոչում: