Նորություններ

RSS
image

12.06.2024

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏՈՒՄ ԱՌԱՋԱՆԱԼԻՔ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 132-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` Վճռաբեկ դատարանի դատավորի պաշտոնավարման ժամկետը լրանալուց ոչ շուտ, քան երկու ամիս և ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ, իսկ այլ հիմքով Վճռաբեկ դատարանում դատավորի թափուր տեղ առաջանալու օրվանից մեկշաբաթյա ժամկետում Բարձրագույն դատական խորհուրդը հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում և դատական իշխանության պաշտոնական կայքում հրապարակվում է հայտարարություն, որն առնվազն պետք է պարունակի դիմումներն ընդունելու ժամկետը, վայրը, համալրման ենթակա տեղերի քանակը:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր Սամվել Վլադիմիրի Օհանյանի 65 տարին՝ լիազորությունների ժամկետը լրանում է 2024 թվականի հուլիսի 29-ին և այդ հիմքով Վճռաբեկ դատարանի քրեական  պալատում առաջանալու է դատավորի 1 թափուր հաստիք, ուստի ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 132-րդ հոդվածի 8-րդ մասով՝ անհրաժեշտություն է առաջացել հայտարարություն հրապարակել Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակը համալրելու նպատակով:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 132-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում կարող են ընդգրկվել քառասուն տարին լրացած, միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավունք ունեցող, բարձր մասնագիտական որակներով՝

1) համապատասխան մասնագիտացման դատավորը, որն ունի առնվազն 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն, որից առնվազն հինգը՝ դատավորի փորձառություն.

2) վերջին 10 տարվա ընթացքում պաշտոնավարած նախկին դատավորը, որն ունի առնվազն 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն, որից առնվազն հինգը՝ դատավորի փորձառություն.

3) այն անձը, որը՝

ա) ունի իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան և վերջին 10 տարիների ընթացքում առնվազն 8 տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում դասավանդել է իրավունք կամ գիտական աշխատանք է կատարել գիտական հաստատությունում, կամ

բ) ունի վերջին 12 տարվա ընթացքում մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 10 տարվա փորձառություն:

Նույն հոդվածի 3-6-րդ մասերի համաձայն՝ սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-3-րդ կետերում նշված անձն իրավունք ունի ընդգրկվելու դատավորների թեկնածուների ցուցակում, եթե բավարարում է սույն օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները, ինչպես նաև սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձի դեպքում նրա լիազորությունները չեն դադարել նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու կամ քրեական հետապնդումը ոչ արդարացնող հիմքով դադարեցվելու հիմքով: Վճռաբեկ դատարանում հակակոռուպցիոն պալատի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության դատական կազմի դատավոր նշանակվելու համար սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետում նշված անձն իրավունք ունի ընդգրկվելու առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում, եթե քրեական մասնագիտացման կամ հակակոռուպցիոն դատարանի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության գործերով մասնագիտացման դատավոր է: Վճռաբեկ դատարանում հակակոռուպցիոն պալատի հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերի քննության դատական կազմի դատավոր նշանակվելու համար սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետում նշված անձն իրավունք ունի ընդգրկվելու առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում, եթե քաղաքացիական մասնագիտացման դատավոր կամ հակակոռուպցիոն դատարանի հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերով մասնագիտացման դատավոր է:

Հայտարարության հրապարակումից հետո` երկշաբաթյա ժամկետում, սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված անձինք առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելու մասին կարող են դիմում ներկայացնել Բարձրագույն դատական խորհուրդ:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետում նշված անձը դիմումին կցում է բարեվարքության վերաբերյալ լրացված հարցաթերթիկը:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձը դիմումին կցում է սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ Սահմանադրական դատարանի և Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ գործող միջազգային դատարանի դատավորի պաշտոնում պաշտոնավարած անձը՝ նաև նշված պաշտոնում նախկինում աշխատած լինելու վերաբերյալ փաստաթղթերը:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետում նշված անձինք դիմումին կցում են սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ 3-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված անձը նաև՝ իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճանի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթը, ինչպես նաև գիտական աշխատությունների և հրապարակումների ցանկը:

           Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ համաձայն նույն հոդվածի 9-րդ մասի՝ անձն ունի Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելու իրավունք՝ անկախ դատավորների թեկնածուների՝ այլ ցուցակում ընդգրկված լինելու հանգամանքից:

Վերը նշված չափորոշիչներին համապատասխանող անձինք կարող են սահմանված կարգով իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել Դատական դեպարտամենտ (հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 17, հեռ. (010) 511 816, 511 819)՝ սույն հայտարարության հրապարակման պահից երկշաբաթյա ժամկետում՝ 2024 թվականի հունիսի 27-ը ներառյալ:

 

Բարձրագույն դատական խորհուրդ

 

image

12.06.2024

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Յ Ց ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Յ Ց

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

N

ՆԻՍՏԻ

 ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՕՐԱԿԱՐԳԸ

ՎԱՐՈՒՅԹ ՀԱՐՈՒՑՈՂ ՄԱՐՄԻՆԸ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.

2024թ հունիսի 17-ին

 

 

 

 

14:00

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ԱՐԹՈՒՐ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐ

ԴՌՆԲԱՑ

2.

2024թ հունիսի 18-ին

 

 

 

 

10:00

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ԱՆԻ ԱԹԱՆԵՍՅԱՆԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԵՎ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԴՌՆԲԱՑ

image

10.06.2024

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Յ Ց ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

ՆԻՍՏԻ

 ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՕՐԱԿԱՐԳԸ

ՎԱՐՈՒՅԹ ՀԱՐՈՒՑՈՂ ՄԱՐՄԻՆԸ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.

2024թ հունիսի 13-ին

 

 

 

 

09:30

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ

ՆԱԻՐԱ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՄԱՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐ

ԴՌՆԲԱՑ

2.

2024թ հունիսի 17-ին

 

 

 

 

10:00

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ

ԱՆՆԱ ԴԱՆԻԲԵԿՅԱՆԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐ

ԴՌՆԲԱՑ

image

10.06.2024

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 10.06.2024թ.-14.06.2024թ.
 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼԻ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Ա.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

1․

ՀԿԴ/0088/01/23

Կարեն Սարգսյան

Արսեն Իսրաելյան

Հրաչիկ Սարգսյան

10․06․2024

10։30

4

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0228/01/23

Տիգրան Մուրադյան

Շանթ Կարապետի

10․06․2024

15։00

4

դռնբաց

3․

ՀԿԴ/0189/01/23

Անթուն Քուրթյան

Սերգեյ Ավետիսյան

11․06․2024

10։30

4

դռնբաց

4․

ՀԿԴ/0206/01/23

Արսեն Թարոյան

Անդրանիկ Արզումանյան

Հովհաննես Մկրտչյան

Արմեն Գասպարյան

Գառնիկ Մկրտչյան

Կարեն Գևորգյան

Հակոբ Մանուկյան

11․06․2024

15։00

4

դռնբաց

5․

ՀԿԴ/0044/01/24

Ժաննա Հովհաննիսյան

12․06․2024

10։30

4

դռնբաց

6․

ՀԿԴ/0094/01/24

Խաչատուր Խնձրցյան

Մկրտիչ Ասատրյան

Խաչատուր Պապոյան

Արտակ Ադամյան

Արտակ Հարությունյան

Կարապետ Առաքելյան

Վահագն Բաղդասարյան

Ալեքսան Քոչոյան

12․06․2024

14։00

4

դռնբաց

7․

ՀԿԴ/0072/01/23

Սեյրան Օհանյան

Ստեփան Գալստյան

Ավետիկ Մուրադյան

Մանուկ Վարդանյան

Նորայր Կարապետյան

Արմեն Գևորգյան

Հակոբ Մարտիրոսյան

Աշոտ Մուսայան

Դավիթ Գալստյան

Գրիգորի Խաչատուրով

Էդգար Արշակյան

12․06․2024

15։00

4

դռնփակ

8․

ՀԿԴ/0049/01/22

Կամո Հայրապտյան

Գևորգ Հայրապետյան

Գարեգին Մկրտչյան

12․06․2024

17։00

4

դռնբաց

9․

ՀԿԴ/0179/01/23

Սուսաննա Գասպարյան

13․06․2024

10։30

4

դռնփակ

10․

ՀԿԴ/0095/01/23

Գարիկ Մհերյան

Հասմիկ Ասատրյան

Արեգ Մաղաքյան

Արմեն Նահապետյան

Դավիտ Մկրտչյան

Արմեն Առաքելյան

13․06․2024

15։00

4

դռնբաց

11․

ՀԿԴ/0069/01/23

Ռոբերտ Կիրակոսյան

Վանիկ Կամոյան

Լեռնիկ Գիգոլյան

Գուրգեն Աթաբեկյան

14․06․2024

11։00

4

դռնբաց

12․

ՀԿԴ2/0008/01/23

Արմեն Ավագյան

Կարեն Էրոյանց

Ավետիք Ադամյան

Ալբերտ Հովհաննիսյան

Հրաչիկ Ավագյան

Վարդան Թարխանյան

Անդրանիկ Եսայան

Վասիլ Աբրահամյան

14․06․2024

14։00

4

դռնբաց

13․

ՀԿԴ/0101/01/24

Լևիկ Հովհաննիսյան

14․06․2024

16։30

1

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ. ԴՈԼՄԱԶՅԱՆ

1․

ՀԿԴ/0128/01/23

Քոչար Խաչատրյան

Գագիկ Գրիգորյան

10․06․2024

10։00

6

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0261/01/23

Գոռ Մեջլումյան

10․06․2024

12։00

6

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0031/01/24

Արտակ Պետրոսյան

10․06․2024

14։00

2

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0164/01/23

Արթուր Գևորգյան

10․06․2024

16:00

2

դռնբաց

5․

ՀԿԴ/0002/01/23

Արուսյակ Ալեքսանյան

Էրիկ Ալեքսանյան

Թամարա Պետրոսյան

11․06․2024

10։00

2

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0209/01/23

Արմեն Աշոտյան

Մարթա Սիմոնյան

Միքայել Նարիմանյան

Լարիսա Պարսեղյան

Ռոլան Դավթյան

11․06․2024

12։30

2

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0171/01/22

Ռուբեն Կարապետյան

Վարդան Հովհաննիսյան

Խաչիկ Դադալյան

11․06․2024

16։00

2

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0312/01/23

Արմեն Մարգարյան

Կարեն Մարտիրոսյան

12․06․2024

10։00

2

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0036/01/24

Սեյրան Հարությունյան

12․06․2024

12։00

2

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0071/01/23

Արմեն Ամիրաղյան

12․06․2024

14։00

6

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0233/01/22

Գայանե Գրիգորյան

Արմեն Գաբրիելյան

12․06․2024

17։00

6

դռնբաց

12.

ՀԿԴ/0209/01/23

Արմեն Աշոտյան

Մարթա Սիմոնյան

Միքայել Նարիմանյան

Լարիսա Պարսեղյան

Ռոլան Դավթյան

13․06․2024

16։00

2

դռնբաց

13․

ՀԿԴ/0098/01/22

Գևորգ Հովսեփյան

Գագիկ Հարոյան

Անուշավան Այվազյան

Ասլան Տոնոյան

Արամ Ադամյան

Վարդան Գևորգյան

14․06․2024

09։30

 

2

դռնբաց

14․

ՀԿԴ/0128/01/22

Մուրադ Հարությունյան

և մյուսներ

14․06․2024

11։00

6

դռնբաց

15․

ՀԿԴ/0043/01/24

Արմեն Սարգսյան

14․06․2024

14։00

2

դռնբաց

16․

ՀԿԴ/0169/01/23

Գառնիկ Իվանյան

Վարդան Հովհաննիսյան

Հարություն Մակարյան

14․06․2024

16:00

2

դռնբաց

17․

ՀԿԴ/0165/01/22

Վահան Սողոմոնյան

Մուրադ Մարտիրոսյան

14․06․2024

17։30

6

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0150/01/22

Արտյոմ Մխիթարյան

Նաիրա Սիմոնյան

10.06․2024

14։30

5

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0121/01/23

Արմեն Օրդուխանյան

Ստեփան Հովհաննիսյան

Աննա Աթարբեկյան

Հովհաննես Ղահրամանյան

Ռուզաննա Գալստյան

Ռուզաննա Ամիրհանեան

Մարիամ Ստեփանյան

10.06․2024

16։30

5

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0153/01/23

Անդրանիկ Վերանյան

11.06․2024

10։30

5

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0019/01/24

Սմբատ Դադոյան

Գուրգեն Հունանյան

Սարո Հայրապետյան

Հասմիկ Խաչատրյան

Մարիաննա Գրիգորյան

11.06․2024

14։30

5

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0070/01/24

Արմեն Հարությունյան

11.06․2024

17։30

5

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0172/01/22

Մարատ Հովակիմյան

Վահան Բաբայան

Անդրանիկ Ղազարյան

Վարդգես Սարգսյան

12.06․2024

10։00

5

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0057/01/23

Սոս Քոչարյան

Վրեժ Սաֆարյան

Մայիս Գրիգորյան

12.06․2024

14։30

5

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0127/01/23

Մակիչ Զախարյան

Մուշեղ Միրիջանյան

Վարդան Սերոբյան

Մարատ Եգորյան

Գեորգի Ավագյան

Գայանե Օրդյան

Աշոտ Ադամյան

12.06․2024

16։30

5

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0151/01/23

Վլադիմիր Գասպարյան

13.06․2024

10։30

5

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0056/01/23

Արթուր Տոնոյան

Արա Կոթողյան

Արտակ Վարոսյան

13.06․2024

14։30

5

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0062/01/23

Համազասպ Միսկարյան

Կարեն Հովհաննիսյան

Արգիշտի Չախալյան

13.06․2024

16։30

5

դռնբաց

12.

ՀԿԴ/0217/11/23

Հայարփի Սարգսյանի բողոքը

13.06․2024

17։30

5

դռնբաց

13.

ՀԿԴ/0093/01/24

Էդգար Վլասյան

Արթուր Առաքելյան

Դավիթ Վլասյան

Արտակ Քոչարյան

Արման Մանուկյան

Կարեն Մովսեսյան

14.06․2024

10։30

5

դռնբաց

14.

ՀԿԴ/0005/01/22

Գայանե Բոբիկյան

Գայանե Սիմոնյան

Նաիրա Վարդանյան

Վարդան Մկրտչյան

Ջուլետա Մեսրոպյան

14.06․2024

12։00

5

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Մ.ՄՈՍԻՆՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0119/11/24

«Հայ Փոքրիկ երգիչներ միջազգային ասոցացիա»

10.06.2024

09։30

3

դռնբաց

2.

ՀԿԴ1/0025/01/22

Սետ Գրիգորյան

10.06.2024

10։00

3

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0299/01/23

Վարդան Ղուկասյան

Սպարտակ Ղուկասյան

Գևորգ Ղուկասյան

Սաշա Զաքարյան

Արմեն Մաթևոսյան

10.06.2024

12։00

3

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0267/01/23

Ալինա Ավետիսյան

Նելլի Պապյան

10.06.2024

15։00

3

դռնբաց

5.

ՀԿԴ1/0014/01/22

Թադևոս Սարգսյան

10.06.2024

17։00

3

դռնբաց

6.

ՀԿԴ1/0037/01/22

Կարինե Լալազարյան

11.06.2024

11։00

3

դռնբաց

7.

ՀԿԴ1/0033/01/22

Գրիգոր Մաթևոսյան

11.06.2024

14։00

3

դռնբաց

8.

ՀԿԴ1/0002/01/22

Դավիթ Մելքոնյան

11.06.2024

15։00

3

դռնբաց

9.

ՀԿԴ1/0029/01/22

Լիլիա Հարությունյան

Ռոբերտ Մկրտչյան

11.06.2024

16։00

3

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Գ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

1․

ՀԿԴ/0035/01/24

Սերյոժա Պետրոսյան

Ռաշիդ Խաչատրյան

Ալինա Խաչատրյան

10.06.2024

10:30

2

դռնբաց

2․

ՀԿԴ2/0018/01/23

Սպարտակ Թովմասյան

Հովհաննես Հակոբյան

Արտյոմ Գրիգորյան

Դավիթ Պողոսյան

Դավիթ Մանուկյան

10.06.2024

14:00

2

դռնբաց

3․

ՀԿԴ2/0016/01/23

Իշխան Օհանյան

Արամայիս Գուլինյան

Արման Սիրեկանյան

Դավիթ Եգանյան

Սասուն Մանուչարյան

10.06.2024

16:00

2

դռնբաց

4․

ՀԿԴ/0089/01/24

Կարեն Խաչատրյան

Արայիկ Մուքայելյան

11.06.2024

10:30

6

դռնբաց

5․

ՀԿԴ2/0009/01/23

Հակոբ Մուշեղյան

Վարդան Մկրտչյան

11.06.2024

15:00

2

դռնբաց

6․

ՀԿԴ2/0002/01/22

Կամո Ղալթաղչյան

12.06.2024

11:30

2

դռնբաց

7․

ՀԿԴ/0007/01/24

Հարություն Ղահրամանյան

Նորայր Վարդանյան

Գառնիկ Սարդարյան

Կարեն Հարությունյան

Բերսաբե Դարմանյան

12.06.2024

15:00

2

Դռնբաց

8․

ՀԿԴ/0256/01/23

Երվանդ Զախարյան

Կարեն Դավթյան

13.06.2024

11:00

2

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0006/01/23

Արթուր Գրիգորյան

և մյուսներ

13.06.2024

15:00

2

դռնբաց

10․

ՀԿԴ/0104/01/24

Վահե Սոսյան

13.06.2024

17։00

6

դռնբաց

11.

ՀԿԴ2/0027/01/23

Կարապետ Ղազարյան

Գոռ Սմբատյան

Մնացական Սիմոնյան

14.06.2024

10:30

6

դռնբաց

12․

ՀԿԴ/0097/01/24

Արմինե Հայրապետյան

Անահիտ Հարությունյան

Սուրեն Հարությունյան

Աննա Հարությունյան

Շողիկ Գալստյան

14․06․2024

14։00

6

դռնբաց

13.

ՀԿԴ2/0021/01/22

Վարդան Գինոյան

Խաժակ Ավետիքյան

Մուրադ Հակոբյան

Լուսինե Հակոբյան

14․06․2024

15։30

2

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

1․

ՀԿԴ/0138/01/23

 

Արամ Հարությունյան

Գագիկ Կարապետյան

10․06․2024

11։00

5

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0145/01/23

 

Կարեն Համբարձումյան

Արթուր Լալաբեկյան

 

10․06․2024

14։00

5

դռնբաց

3․

ՀԿԴ/0178/01/22

Լուսիկ Մնացականյան

Հրանտ Գևորգյան

10․06․2024

15։30

3

դռնբաց

4․

ՀԿԴ/0096/01/24

 

Սամվել Պետրոսյան

Կարեն Մադաթյան

 

11․06․2024

10։00

3

դռնբաց

5․

ՀԿԴ/0123/01/23

 

Ռազմիկ Խաչատուրեան

 

11․06․2024

11։00

5

դռնբաց

6․

ՀԿԴ/0106/01/22

 

Սամվել Դավթյան

 

11․06․2024

15։00

5

դռնբաց

7․

ՀԿԴ/0089/01/22

Համլետ Դարբինյան

Սարգիս Պետրոսյան

11․06․2024

16։00

5

դռնբաց

8․

ՀԿԴ/0227/01/23

 

Կարեն Գրիգորյան

Ռոբերտ Բուդաղյան

12․06․2024

10։00

5

դռնբաց

9․

ՀԿԴ/0263/01/23

 

Թերեզա Մատինյան

Կորյուն Մխիթարյան

 

12․06․2024

14։00

3

դռնբաց

10․

ՀԿԴ/0040/01/23

Աշոտ Պողոսյան

Էդուարդ Արշակյան

12․06․2024

16։30

5

դռնբաց

11․

ՀԿԴ/0200/01/23

 

Վահե Նիկոյան

 

13․06․2024

10։30

5

դռնբաց

12․

ՀԿԴ/0281/01/23

 

Նաիրի Մանուկյան

Ելենա Քոչարյան

 

13․06․2024

14։30

5

դռնբաց

13․

ՀԿԴ/0113/01/23

Գևորգ Դուրյան

Գևորգ Հակոբյան

13․06․2024

16:30

3

դռնբաց

14․

ՀԿԴ/0068/01/24

 

Լյովա Թորոսյան

 

14․06․2024

10։00

5

դռնբաց

15․

ՀԿԴ/0110/01/23

 

Արման Լալայան

 

14․06․2024

13։30

3

դռնբաց

16․

ՀԿԴ/0148/01/23

Կարեն Հովհաննիսյան

Կարեն Մկրտչյան

14․06․2024

16։00

3

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0289/01/23

Գրիգոր Հարությունյան

  10.06.2024

 

11:00

1

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0287/01/23

Վարդգես Մադաթյան

Հովիկ Քոչարյան

10.06.2024

14:00

1

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0095/01/24

Վարդան Միզոյան

11.06.2024

16:00

1

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0071/01/24

Լեյլա Շաղբաթյան

11.06.2024

13:00

1

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0086/01/24

Սաշա Վարդանյան

Արթուր Մելքոնյան

Մելսիկ Հարությունյան

11.06.2024

17:00

3

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0076/01/24

Վան Հարությունյան

Հրայար Արամյան

  12.06.2024

 

11:00

1

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0025/01/24

Հասմիկ Միհրանյան

Յուրի Բեգլարյան

  13.06.2024

 

16:00

1

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0100/01/24

Հովհաննես Շահինյան

Աիդա Նալբանդյան

Էդվարդ Կյուրեղյան

Մինաս Շահինյան

Պողոս Փլավչյան

14.06.2024

16:00

4

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Խ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0249/01/23

Վիգեն Մելքոնյան,

Հրաչյա Հարությունյան,

Վահան Սարմազյան,

Արայիկ Գեղամյան

10.06.2024

10:00

4

դռնբաց

2.

ՀԿԴ3/0013/01/23

Մուրադ Սիմոնյան

10.06.2024

14:30

4

դռնբաց

3.

ՀԿԴ3/0009/01/23

Արա Կարապետյան

12.06.2024

14:00

5

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0253/01/23

Ռոման Վերտիլեցկի

13.06.2024

16:00

3

դռնբաց

5.

ՀԿԴ3/0015/01/23

Մարտունի Արզիկյան,

Լիանա Արզիկյան,

Լյովա Արզիկյան

14.06.2024

11:00

2

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0017/01/23

Էլինա Օհանյան

14.06.2024

   14:30

2

դռնբաց

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 10.06.202414.06.2024

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Կ Բադալյան

1.

ՀԿԴ/0037/02/24

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արտակ Ասպարիկի Բաղիկյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

10.06.2024

10:00

8

դռնբաց

2.

ՀԴԿ/0034/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Մհեր Դավթի Սեդրակյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

10.06.2024

14:00

8

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0200/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Հակոբ Մանուկի Օհանյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

11.06.2024

09:30

8

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0017/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արամ Վոլոդյայի Վարդանյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

11.06.2024

11:30

8

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0196/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Ղուկաս Էդիկի Վարդապետյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

11.06.2024

14:00

8

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0004/02/24

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Գևորգ Միհրանի Մանուկյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

11.06.2024

16:00

8

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0044/02/24

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արա Վարդանի Վարդանյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

12.06.2024

10:00

8

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0130/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Սամվել Ռուբենի Կճոյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

12.06.2024

14:00

8

դռնփակ

9.

ՀԿԴ/0011/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արամ Խաչիկի Հարությունյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասի

 

13.06.2024

14:00

8

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0062/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Հովիկ Արգամի Աբրահամյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

14.06.2024

10:00

8

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0224/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Սեդրակ Ռոբերտի Քոչարյանի, Զարուհի Վոլոդյայի Բադալյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

14.06.2024

14:00

8

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ն Ավագյան

1.

ՀԿԴ/0221/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Կարեն Հեկտորի Սարդարյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ

10.06.2024

10։00

7

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0028/02/24

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Իշխան Մարտիկի Վահրադյանի, Տաթևիկ Սամվելի Գրիգորյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ

10.06.2024

14։00

7

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0209/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Հրանտ Դավթի Դավթյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ

10.06.2024

16։30

7

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0204/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Արթուր Սամսոնի Տոնոյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ

11.06.2024

14։00

7

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0168/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի, Իրինա Վալտերի Բաբոյանի և մյուսների՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

11.06.2024

15։00

7

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0170/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի, Իրինա Վալտերի Բաբոյանի և մյուսների՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

11.06.2024

15։30

7

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0178/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի, Իրինա Վալտերի Բաբոյանի և մյուսների՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

11.06.2024

15։45

7

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0039/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Վահե Համլետի Նիկոյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

12.06.2024

09։30

7

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0038/02/24

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Արմեն Վոլոդիայի Նալբանդյանի և Անի Կառլենի Ալեքսանյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ

12.06.2024

14։00

7

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0198/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Լեոնիդ Էդուարդի  Արևշատյանի, Արմինե Արշակի Անտիկյանի, Արմեն Արշակի Անտիկյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ

13.06.2024

15։00

7

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0138/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ Շիրակի մարզի դատախազության՝ ընդդեմ Լենա Բալաբեկի Բարսեղյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի բռնագանձման պահանջի մասին

14.06.2024

15։00

7

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ռ Ավագյան

1․

ՀԿԴ/0034/02/24

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Ռոբերտ Գրիշայի Խաչատրյանի, Հասմիկ Պետրոսի Հարությունյանի և Զարինե Ռոբերտի Խաչատրյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

10.06.2024

14։00

7

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0239/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Արտյոմ Գևորգի Սմբատյան, երրորդ անձինք՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտե, Վազգեն Պետրոսի Գալստյան, բՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ հողամասի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

10.06.2024

16։00

7

դռնբաց

3․

ՀԿԴ/0137/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Եղեգնաձոր խոշորացված համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձիք՝ Արման Գագիկի Ալոյան, Արտակ Գագիկի Ալոյան՝ հողամասերի աճուրդներն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

10.06.2024

17։00

7

դռնբաց

4․

ՀԿԴ/0027/02/24

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Նաիրի Արտաշեսի Սահակյանի և Կարինե Գառնիկի Ավագյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

11.06.2024

14։30

7

դռնբաց

5․

ՀԿԴ/0109/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Արման Մելսի Ղուկասյանի և Տաթևիկ Վոլոդյայի Մարուխյանի, երրորդ անձինք՝ Լեռնիկ Մուրադյան, Գևորգ Հարոյան, <<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ, պատասխանողների սնանկության գործով կառավարիչ՝ Արմինե Մովսիսյան՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

11.06.2024

16։30

7

դռնբաց

6․

ՀԿԴ/0030/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի, Աշոտ Վաղինակի Խաչատրյանի, երրորդ անձինք՝ Գրիգոր Անդրանիկի Գևորգյանի, Նարեկ Կարապետի Հովհաննիսյանի, Ռուզաննա Աղաբաբյանի, Կարինե Խուրշուդյանի, ՀՀ կադաստրի կոմիտեի՝ աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

12.06.2024

10։30

7

դռնբաց

7․

ՀԿԴ/0175/02/23

Ըստ հայցի` ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձինք՝ Իրինա Վալտերի Բաբոյան, Արա Ժանի Առաքելյան, Թալին Նապոլի Վահակնի Դավիթեան՝ հողամասի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

12.06.2024

14։00

7

դռնբաց

8․

ՀԿԴ/0169/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ՝ Իրինա Վալտերի Բաբոյան,Արա Առաքելեան, Հրաչ Թէրզյան, ՀՀ կադաստրի կոմիտե՝ հողամասի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

12.06.2024

14։30

7

դռնբաց

9․

ՀԿԴ/0181/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Անդրանիկ Մազմանի Քասարյանի, Աննա Հրաչիկի Քասարյանի, Տիգրան Անդրանիկի Քասարյանի, Կարո Անդրանիկի Քասարյանի, Այծեմնիկ Սամվելի Ավետիքյանի և Էլեն Գևորգի Ռիզերի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

12.06.2024

16։00

7

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Լ Դրմեյան

1.

ՀԿԴ/0207/02/23                            

 

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Գուրգեն Գագիկի Խաչատրյանի, Քրիստինա Սամվելի Հունանյանի, Անժելա Գագիկի Խաչատրյանի, «ՆԱԿՐԻՆԱՄԱՆԳ» («Nakrinamang») ընկերության, «ԴԱԲԼՅՈՒ ԱՐ ԷՅՉ ԻՆՔ» («WRH INC») ընկերության, «ԱՅՅՈՒ ԹԵԼԵՔՈՄՅՈՒՆԻՔԵՅԹ ԼԻՄԻԹԵԴ» («IU Telecomunicate Limited») ընկերության, Արամ Սիրեկանի Անտոնյանի, Գուրգեն Գագիկի Մուրադյանի, «ՄԱՍՏԵՊՈ ՓՐՈՓԵՐԹԻՍ ԼԻՄԻԹԵԴ» («Mastepo Properties Limited») ընկերության, Ռուբիկ Վոլոդյայի Գասպարյանի, Հարություն Գագիկի Գևորգյանի, Էդիկ Հրաչիկի Սահակյանի, Լաուրա Անդրուշայի Եփրեմյանի և Սամվել Անդրուշայի Եփրեմյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

 

10.06.24

 

10:30

8

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0218/02/23

 

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Արամ Սուրենի Խաչատրյանի, Տաթևիկ Կարապետի Քալաեջյանի, Ռուզան Միխայելի Սիմոնյանի, Արամ Սիրեկանի Անտոնյանի, Գուրգեն Գագիկի Մուրադյանի, Արմեն Ռազմիկի Նազարյանի, Գալուստ Լուկաշի Գրիգորյանի և Էդիկ Հրաչիկի Սահակյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին:

10.06.24

15:00

8

դռնբաց

 

ՀԿԴ/0150/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Ստեփանավան համայնքի ղեկավարի, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջներ չներկայացնող երրորդ անձինք Դավիթ Սարգսի Ղարաքեշիշյանի և «Վերածնունդ» բարեգործական հիմնադրամի՝ առուվաճառքի պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

11․06․2024

 

10։30

8

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0056/02/24

Ըստ հայցի՝ ՀՀ Տավուշի մարզի դատախազության ընդդեմ Արշակ Ռազմիկի Հարությունյանի, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձ Բաբկեն Արշակի Հարությունյանի, Արաքսի Անուշավանի Մելիքսեթյանի, Ռազմիկ Բաբկենի Հարությունյանի, Անահիտ Կոլյայի Ասատրյանի՝ ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքից Արշակ Ռազմիկի Հարությունյանի բաժինն առանձնացելու և դրա վրա բռնագանձում տարածելու, իսկ դրա անհնարինության կամ ակնհայտ աննպատակահարմարության դեպքում գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու և բռնագանձումը Արշակ Ռազմիկի Հարությունյանին հասանելիք գումարի վրա տարածելու պահանջի մասին

11․06․2024

 

11։00

8

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0219/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Գևորգ Միխայիլի Հարությունյանի և Մարիամ Ալբերտի Սարգսյանի, երրորդ անձ «Սիմարտեկ Ինտեգրեյթիդ սոլյուշնս» ՓԲԸ՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

11․06․2024

 

15։00

8

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0182/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Սամվել Ազատի Ուզունյանի, Ալլա Ռաֆիկի Հարությունյանի, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձինք «Գլաձոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն» ՓԲ ընկերության և Սամվել Ուզունյանի սնանկության գործով կառավարիչ Տիգրան Սահակյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

12․06․2024

 

11։00

8

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0060/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Անթուն Անդրե Քուրթյանի և Աննա Աբրահամյանի, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձինք ԱՔԼՍ ՍՊ և ԵՎՐՈԹԵՔՆՈԼԱՅԹ ՍՊ ընկերությունների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

12․06․2024

 

15։00

8

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0154/02/23

 

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Կոտայքի մարզպետարանի, Էմիլ Ռուբիկի Հակոբյանի, երրորդ անձինք ՀՀ կադաստրի կոմիտե, Գրիգոր Անդրանիկի Գևորգյան, Ռուզաննա Դավիթի Աղաբաբյան՝ աճուրդներն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին:

13.06.2024

10:00

8

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0185/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Լոռու մարզի դատախազության ընդդեմ Արտաշ Արմենակի Գևորգյանի՝ որպես պետությանը պատճառված վնասի հատուցում գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

13․06․2024

 

11։00

8

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0061/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Սերգեյ Դմիտրիի Մինասյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

13․06․2024

 

14։00

8

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0080/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Կոտայքի մարզպետարանի, Շամրիկ Մարգարի Գաբրիելյանի, երրորդ անձինք Հուշանգ Խաշեմի Սաֆար Խանլուի, ՀՀ կադաստրի կոմիտեի, «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի՝ աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

14․06․2024

09։30

8

դռնբաց

12.

ՀԿԴ/0191/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Մանուկ Լյովայի Մուրադյանի, Ռաֆայել Մանուկի Մուրադյանի և Նոնա Արամի Մինասյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

14․06․2024

 

11։00

8

դռնբաց

13.

ՀԿԴ/0105/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Գևորգ Սուրիկի Կոստանյանի, Լիլիթ Ռաֆայելի Կոստանյանի, Արման Մանուկի Գալստյանի, Արա Կարենի Կոստանյանի և Թերեզա Ալբերտի Գևորգյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

14․06․2024

 

15։00

8

դռնբաց

 

image

03.06.2024

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
 ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 03.06.2024թ.-07.06.2024թ.

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼԻ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Ա.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

1․

ՀԿԴ/0084/01/22

Վիգեն Բաբախանյան

Իշխան Գասպարյան

03․06․2024

10։30

4

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0220/01/23

Ստեփան Մաչյան

Արմեն Պետրոսյան

Կարեն Բաբախանյան

Էդուարդ Ստեփանյան

Պավել Թադևոսյան

Գևորգ Մարկոսյան

03․06․2024

15։00

4

դռնբաց

3․

ՀԿԴ/0083/01/24

Արման Հակոբյան

Վոլոդյա Ավագյան

Ալեքսանդր Սչանյան

Կամսար Ավետիսյան

03․06․2024

16։30

4

դռնբաց

4․

ՀԿԴ/0019/01/22

Գագիկ Գյուրջյան

04․06․2024

11։00

4

դռնբաց

5․

ՀԿԴ/0031/01/22

Արմենակ Համբարձումյան

04․06․2024

14։30

4

դռնբաց

6․

ՀԿԴ/0078/01/22

Արամ Խաչատրյան

04․06․2024

16։00

1

դռնբաց

7․

ՀԿԴ/0065/01/24

Ֆարեզիտա Մարուքյան

Աշոտ Նալբանդյան

05․06․2024

10։30

4

դռնբաց

8․

ՀԿԴ/0104/01/23

Նարեկ Չալիկյան

05․06․2024

12։00

1

դռնբաց

9․

ՀԿԴ2/0002/01/23

Արարատ Խաչատրյան

05․06․2024

15։00

4

դռնբաց

10․

ՀԿԴ/0088/01/24

Սրապ Ասլանյան

Նաիրի Ավդալյան

06․06․2024

10։30

4

դռնբաց

11․

ՀԿԴ/0168/01/23

Ծովինար Գրիգորյան

Վարդան Սահակյան

Ռիմա Ավանեսյան

06․06․2024

12։00

4

դռնբաց

12․

ՀԿԴ/0064/01/23

Գագիկ Ծառուկյան

Սեդրակ Առուստամյան

06․06․2024

16։00

4

դռնբաց

13․

ՀԿԴ/0162/01/22

Էմիլ Վարդումյան

Արթուր Սամվելյան

07․06․2024

11։00

4

դռնբաց

14.

ՀԿԴ/0027/01/23

Հրաչյա Պապիկյան

Սմբատ Պապիկյան

Արման Պապիկյան

Լիլիթ Պապիկյան

Նարեկ Պապիկյան

Ավետիք Անտոնյան

Գրիգոր Կարապետյան

07․06․2024

15։00

4

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Տ.ԴԱՎԹՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0291/01/23

Հրաչյա Ժորայի Սրապյան

Համլետ Անդրանիկի Գասպարյան

03.06․2024

12։00

6

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0310/01/23

Ժորա Հովհաննեսի Սողոմոնյան

Լևոն Էդուարդի Բալայան

Արտակ Արամի Խոխիկյան

Էռնեստ Վալերիի Գրիգորյան

Տիգրան Աշոտի Վարդանյան

Արթուր Աշոտի Կարապետյան

03.06․2024

15։00

2

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0140/01/23

Արամ Անդրանիկի Գալստյան

Վոլոդյա Մինասի Գասպարյան

Պետրոս Հովհաննեսի Թեմիրյան

03.06․2024

17։00

2

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0170/01/23

Լարիսա Ավետիքի Պետրոսյան

04.06․2024

09։30

6

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0021/01/22

Արմեն Վալոդյայի Նալբանդյան

Արտակ Ասպարիկի Բաղիկյան

04.06․2024

11:00

6

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0237/01/23

Գեղամ Մարտիրոսի Տոնիկյան

Արմեն Գասպարի Սինանյան

Գևորգ Աշոտի Մկրտչյան

Հակոբ Արայի Ռոստոմյան

Աշոտ Հարությունի Գրիգորյան

04.06․2024

12։00

2

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0091/01/22

Աղվան Գառնիկի Հովսեփյան

04.06․2024

15։00

2

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ. ԴՈԼՄԱԶՅԱՆ

1․

ՀԿԴ/0066/01/24

Սերյոժա Սուքիասյան

03․06․2024

10։00

2

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0203/01/23

Աշոտ Պետրոսյան

03․06․2024

11։30

6

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0112/01/23

Դավիթ Խաչատրյան

Սենիկ Մարգարյան

Գրիշա Մարգարյան

Սպարտակ Հարությունյան

03․06․2024

12։00

2

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0010/01/22

Ռուբեն Վարդազարյան

04․06․2024

10։00

6

դռնբաց

5․

ՀԿԴ/0003/01/22

Դավիթ Տոնոյան

Դավիթ Գալստյան

Ավետիկ Մուրադյան

Ստեփան Գալստյան

Վլադիմիր Բաբայան

Արտյոմ Համբարյան 

Արտակ Դավթյան       

04․06․2024

13։00

2

դռնփակ

6.

ՀԿԴ/0164/01/23

Արթուր Գևորգյան

05․06․2024

10:00

2

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0158/01/23

Արմեն Ասլանյան

05․06․2024

12։00

2

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0057/01/24

Դավիթ Ալոյան

և մյուսներ

05․06․2024

16։00

2

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0057/01/24

Դավիթ Ալոյան

և մյուսներ

06․06․2024

13։00

2

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0002/01/23

Արուսյակ Ալեքսանյան

Էրիկ Ալեքսանյան

Թամարա Պետրոսյան

06․06․2024

16։00

2

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0180/01/23

Հրանտ Պիվազյան

07․06․2024

10։00

6

դռնբաց

12.

ՀԿԴ/0154/01/23

Դավիթ Խիթարյան

Անժելա Բեգլարյան

Արմեն Վազգենյան

07․06․2024

12։30

6

դռնբաց

13․

ՀԿԴ/0254/01/23

Վաղարշակ Կարապետյան

Հայկ Շահբազյան

Գալուստ Եփրեմյան

Արթուր Կարապետյան

07․06․2024

14։00

2

դռնբաց

14․

ՀԿԴ/0034/01/22

Աիդա Ավետիսյան

07․06․2024

16։00

6

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0052/01/23

Վահագն Աբգարյան

Վլադիմիր Դավթյան

03.06․2024

14։30

5

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0251/01/23

Դավիթ Աթանյան

04.06․2024

10։30

5

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0151/01/22

Վլադիմիր Գասպարյան

04.06․2024

14։30

5

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0093/01/22

Վահան Պողոսյան

Արմեն Հայրապետյան

Արամ Մանուկյան

Աստղիկ Մանուկյան

Սուրեն Ադյան

Մուշեղ Ավետյան

04.06․2024

16։30

5

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0073/01/24

Ցոլակ Ակոպյան

05.06․2024

09։30

5

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0091/01/23

Դավիթ Գրիգորյան

05.06․2024

10։30

5

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0139/01/22

Հայկազ Մկրտչյան

Արմանդ Աբրահամյան

Արայիկ Ավետիսյան

Արմեն Արամյան

05.06․2024

14։30

5

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0210/01/23

Աիդա Ավագյան

Անդրանիկ Կարապետյան

Կարինե Սարգսյան

Հարություն Բեգլարյան

Վահրամ Պետրոսյան

Սիրանուշ Հովհաննիսյան

Սեդրակ Վարժապետյան

Գոռ Քոչարյան

Ժորա Սարոյան

Հմայակ Իգիթյան

Նարինե Բագրատունի

05.06․2024

17։00

5

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0096/01/23

Մանուկ Հակոբյան

Արամ Սուքիասյան

Վիրապ Խաչատրյան

Հայկ Գրիգորյան

06.06․2024

09։30

5

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0053/01/22

Արա Վարդանյան

Ավետիք Հարությունյան

06.06․2024

10։30

5

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0084/01/23

Ալիկ Ղարիբյան

Էդգար Մակարյան

Մենուա Սողոմոնյան

Կարեն Մկրտչյան

06.06․2024

14։30

5

դռնբաց

12.

ՀԿԴ/0047/01/22

Արմեն Սմբատյան

Գոռ Դավթյան

06.06․2024

16։30

5

դռնբաց

13.

ՀԿԴ/0087/01/24

Հարություն Ղուլինյան

Սասուն Մարտիրոսյան

Համիկ Հարությունյան

06.06․2024

17։30

5

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Գ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

1․

ՀԿԴ2/0010/01/22

Շահեն Մանուչարյան

և մյուսներ

03.06.2024

11:00

2

դռնբաց

2․

ՀԿԴ2/0018/01/22

Հովսեփ Վերանյան

03.06.2024

12:30

2

դռնբաց

3․

ՀԿԴ2/0016/01/23

Իշխան Օհանյան

Արամայիս Գուլինյան

Արման Սիրեկանյան

Դավիթ Եգանյան

Սասուն Մանուչարյան

03.06.2024

14:00

2

դռնբաց

4․

ՀԿԴ2/0007/01/23

Վոլոդյա Ուզունյան

03.06.2024

15:30

6

դռնբաց

5․

ՀԿԴ/0072/01/24

Կարապետ Մովսիսյան

Աննա Պողպատյան

Կարեն Աղաբաբյան

Համլետ Ղիմոյան

04․06․2024

14:00

2

դռնբաց

6․

ՀԿԴ2/0028/01/22

Վահրամ Ղազարյան

04.06.2024

16:00

2

դռնբաց

7․

ՀԿԴ/0078/01/24

Արման Գևորգյան

Խաչիկ Պետրոսյան

04․06․2024

17:30

2

դռնբաց

8․

ՀԿԴ2/0034/01/23

Գագիկ Հակոբյան

Գոռ Բաղդասարյան

Գևորգ Պետրոսյան

05.06.2024

10:00

2

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0010/01/24

Ալբերտ Վարդանյան

05․06․2024

12:30

2

դռնբաց

10.

ՀԿԴ2/0006/01/23

Արթուր Գրիգորյան

Աշոտ Նազարյան

Շահեն Դանիելյան

Գրիգոր Կարապետյան

Գրիգոր Սարհատյան

Գրիգոր Բաղրամյան

Մարատ Ճաղարյան

05.06.2024

16:00

6

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0092/01/24

Վահագն Մարգարյան

05․06․2024

17։00

2

դռնբաց

12.

ՀԿԴ2/0033/01/23

Յուրիկ Բաղդասարյան

Լիլիթ Ավետիսյան

06․06․2024

10:00

2

դռնբաց

13․

ՀԿԴ2/0017/01/23

Թաթուլ Բաղդասարյան

Հովսեփ Հարեյան

Շմավոն Կարապետյան

Վարուժան Ալեքսանյան

Պապին Սիրականյան

06.06.2024

14:00

2

դռնբաց

14.

ՀԿԴ2/0011/01/23

Սյուզան Գրիգորյան

Ավագ Հովսեփյան

06.06.2024

16:00

2

դռնբաց

15.

ՀԿԴ2/0020/01/23

Աշոտ Աբրահամյան

06.06.2024

17:00

2

դռնբաց

16.

ՀԿԴ2/0007/01/22

Հրաչ Խանոյան

Կարեն Սարգսյան

Գագիկ Գուլինյան

Սարգիս Տարախչյան

Սեյրան Մարտիրոսյան

07.06.2024

11:00

2

դռնբաց

17.

ՀԿԴ/0222/11/23

Բողոքաբեր Կրոմվել Գրիգորյան

07.06.2024

14:00

2

դռնբաց

18.

ՀԿԴ2/0035/01/23

Կարեն Խաչատրյան

և մյուսներ

07.06.2024

16:30

2

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

1․

ՀԿԴ/0227/01/23

 

Կարեն Գրիգորյան,

Ռոբերտ Բուդաղյան (…)

 

03․06․2024

09։30

5

դռնբաց

2․

ՀԿԴ/0066/01/22

Իրինա Յոլյան,

Արմինե Չոփչունց (…)

 

03․06․2024

11։30

5

դռնբաց

3․

ՀԿԴ/0047/01/24

 

Մհեր Աղաբեկյան,

Արմենուհի Մարտիրոսյան

 

03․06․2024

14։30

3

դռնբաց

4․

ՀԿԴ/0135/01/23

 

Քնարիկ Պետրոսյան,

Գևորգ Բոյաջյան,

Արմեն Մարգարյան

03․06․2024

16։00

3

դռնբաց

5․

ՀԿԴ/0100/01/22

 

Սարո Մաթևոսյան,

Հմայակ Թադևոսյան

 

04․06․2024

14։00

3

դռնբաց

6․

ՀԿԴ/0036/01/22

Վլադիմիր Գասպարյան,

Լևոն Երանոսյան (…)

04․06․2024

16։00

5

դռնբաց

7․

ՀԿԴ/0006/01/22

 

Աննա Դուվենջյան,

Ռուդիկ Գևորգյան (…)

 

05․06․2024

11։00

5

դռնբաց

8․

ՀԿԴ/0043/01/23

 

Արշակ Հակոբյան

 

05․06․2024

14։00

3

դռնբաց

 

9․

ՀԿԴ/0089/01/22

Համլետ Դարբինյան,

Սարգիս Պետրոսյան (…)

 

05․06․2024

16։00

5

դռնբաց

 

10․

ՀԿԴ/0200/01/23

 

Վահե Նիկոյան

 

06․06․2024

10։30

5

դռնբաց

11․

ՀԿԴ/0303/01/23

 

Ռուբեն Ասատրյան

 

06․06․2024

14։30

3

դռնբաց

12․

ՀԿԴ/0204/01/23

 

Լիլիա Կարապետյան,

Էդվարդ Սիմոնյան

06․06․2024

16։30

3

դռնբաց

13․

ՀԿԴ/0221/01/23

 

Գոռ Եղոյան

 

07․06․2024

11։00

5

դռնբաց

14․

ՀԿԴ/0015/01/24

 

Հովիկ Գաբրիելյան

 

07․06․2024

14։00

3

դռնբաց

15․

ՀԿԴ/0173/01/22

 

Գևորգ Ղազարյան

 

07․06․2024

16։00

3

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0274/01/23

Համլետ Եղշատյան

 

     03.06.2024

09:30

1

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0071/01/24

Լեյլա Շաղբաթյան

     04.06.2024

11:00

1

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0293/01/23

Սուրեն Սրապոյան

      04.06.2024

12:00

1

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0076/01/24

Վան Հարությունյան

Հրայար Արամյան

      04.06.2024

16:00

1.

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0091/01/24

Արտակ Բադալյան

05.06.2024

09:30

1

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0025/01/24

Հասմիկ Միհրանյան

Յուրի Բեգլարյան

05.06.2024

16:30

1

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0289/01/23

Գրիգոր Հարությունյան

 06.06.2024

11:00

1

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0039/01/24

Աշոտ Հաովհաննիսյան

Օնիկ Սահակյան

 06.06.2024

16:30

1

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0304/01/23

 

Սարգիս Ղարաքեշիշյան

Արմեն Ղարաքեշիշյան

Կամո Սարգսյան

07.06.2024

11:30

4

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0062/01/24

Արմեն Զոհրաբյան

07.06.2024

16:30

1

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Խ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ

1.

ՀԿԴ/0017/01/23

Էլինա Օհանյան

04.06.2024

10.00

5

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0249/01/23

Վիգեն Մելքոնյան,

Հրաչյա Հարությունյան,

Վահան Սարմազյան,

Արայիկ Գեղամյան

04.06.2024

 

12:00

3

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0306/01/23

Հրաչյա Կարանջյան,

Ղարիբ Բուդաղյան,

Արթուր Փիլոյան,

Գևորգ Հարությունյան,

Ռոմիկ Ալեքսանյան,

Վարդան Հարությունյան,

Սերգեյ Մովսիսյան

05.06.2024

 

09:30

2

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0249/01/23

Վիգեն Մելքոնյան,

Հրաչյա Հարությունյան,

Վահան Սարմազյան,

Արայիկ Գեղամյան

06.06.2024

 

14:00

3

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0258/01/23

Արթուր Մկրտչյան

07.06.2024

14:30

2

դռնբաց

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 03.06.202407.06.2024

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Կ Բադալյան

1․

ՀԿԴ/0041/02/24

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Երևան համայնքի, Նելլի Մայսերի Խաչատյանի, երրորդ անձինք՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտեի, Աստղիկ Գրիգորի Ալեքսանյանի, Սերգեյ Գարիկի Գևորգյանի, «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության իրավահաջորդ ԱՄԻՕ բանկ ՓԲԸ-ի՝ գործարքն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

03.06.2024

10:00

8

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0130/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Սամվել Ռուբենի Կճոյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

03.06.2024

11:00

8

դռնփակ

3.

ՀԿԴ/0029/02/24

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Սարգիս Արտաշեսի Սահակյանի, Մելինե Կիրակոսի Գենջոյանի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

03.06.2024

14:00

8

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0009/02/24

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Հայկ Ստեփանի Ասատրյանի, Թամարա Նվերի Սարգսյանի, Կարինե Թոռնիկի Սարգսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

03.06.2024

15:30

8

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0053/02/24

Ըստ հայցի ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի դատախազության ընդդեմ ԱՁ Գրիգոր Խաչատրյանի՝ ՀՀ պետական բյուջեի օգտին 346․300 ՀՀ դրամ և ՀՀ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության բյուջեի օգտին 154․200 ՀՀ դրամ բռնագանձելու պահանջի մասին

04.06.2024

10:00

8

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0020/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արամ Ռազմիկի Դանիելյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

04.06.2024

10:30

8

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0014/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Սեյրան Մուշեղի Օհանյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

04.06.2024

14:00

8

դռնփակ

8.

ՀԿԴ/0049/02/24

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ղեկավարի, Արտյոմ Աշոտի Աշուղյանի՝ 06-031-0061-0217 և 06-031-0061-0224 կադաստրային ծածկագրերով հողամասերի վերաբերյալ 2012 թվականի դեկտեմբերի 10-ին և 2015 թվականի հուլիսի 31-ին անցկացված աճուրդներն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

04.06.2024

16:00

8

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0110/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Տարոն Անդրանիկի Մարգարյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

05.06.2024

09:30

8

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0220/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Նաիրա Տեր-Ստեփանյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

05.06.2024

14:00

8

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0171/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Կոտայքի մարզի, Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ՝ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

06.06.2024

10:00

8

դռնբաց

12.

ՀԿԴ/0177/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Կոտայքի մարզի, Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ՝ Իրինա Վալտերի Բաբոյանի՝ հողամասերի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

06.06.2024

10:30

8

դռնբաց

13.

ՀԿԴ/0069/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Սուրեն Պատվականի Ավագյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

06.06.2024

14:00

8

դռնբաց

14.

ՀԿԴ/0012/02/24

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Հովհաննես Մկրտչի Մուրադյանի, երրորդ անձ՝ Սուսաննա Արշակի Իրիցյանի՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարության և Հովհաննես Մկրտչի Մուրադյանի միջև 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին կնքված անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և որպես անվավերության հետևանք սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը և գրանցամատյանի գրառումն անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին

07.06.2024

10:00

8

դռնբաց

15.

ՀԿԴ/0093/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Արթուր Սամվելի Գևորգյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

07.06.2024

14:00

8

դռնբաց

16.

ՀԿԴ/0102/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Վահագն Վանիկի Վերմիշյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

07.06.2024

16:00

8

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ն Ավագյան

1.

ՀԿԴ/0042/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի դատախազության՝ ընդդեմ Կարինե Էդիկի Թադևոսյանի՝ հօգուտ պետբյուջե 2.600.000 ՀՀ դրամ բռնագանձելու պահանջի մասին

03.06.2024

13։30

7

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0016/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Էլյա Կորյունի Գրիգորյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

04.06.2024

11։30

7

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0104/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Վարդան Գագիկի Գևորգյանի և Աննա Գագիկի Ամրոյանի, երրորդ անձ՝ ««Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

04.06.2024

12։00

7

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0225/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ

04.06.2024

15։00

7

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0019/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Գագիկ Բեգլարի Բեգլարյանի և մյուսների՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

05.06.2024

09։30

7

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0088/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Արսեն Սարգսյանի, Արմինե Բաբայանի, Սեդա Սարգսյանի և Զարինե Սարգսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

06.06.2024

10։00

7

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0217/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Ալեքսան Մակարի Պետրոսյանի և Լուսիկ Կոմունարի Պետրոսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ

06.06.2024

15։00

7

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ռ Ավագյան

1

ՀԿԴ/0253/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ  «Սոգլասիե Արմենիա» ՓԲԸ-ի, երրորդ անձ ՀՀ կադաստրի կոմիտե՝ կառուցապատման համար տրամադրված հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքը դադարեցնելու և սեփականության իրավունքի պետական գրանցումն անվավեր ճանաչելու պահանջների մասին

03062024

11։00

7

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0149/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Սմբատ Սարգսի Դաղբաշյանի և Լիլիթ Հեկտորի Սիմոնյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

03062024

14։00

7

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0232/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի դատախազության ընդդեմ  Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի, «Ա․Խալաթյան վարժարան» ՍՊԸ-ի, երրորդ անձինք Զարմիկ Վաղարշակի Սարգսյան, Սիրանուշ Հարությունի Թոփալյան, Սուրիկ Արտաշեսի Պողոսյան, Գայանե Սումբատի Խաչատրյան, Սերգեյ Տիգրանի Հայրապետյան, Վարազդատ Երեմի Ավագյան, Մարինա Մարտինի Միրաքյան՝ անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

03062024

16։00

7

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0091/02/23

Ըստ հայցի  ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Էդգար  Հարությունի Արշակյանի, երրորդ անձինք՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտե , ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, Նարինե Համլետի Խլղաթյան՝ առուվաճառքի պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և անվավերութան հետևանքները կիրառելու պահանջների մասին

03062024

16։30

7

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0036/02/23

Ըստ հայցի  ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Վազգեն Կարենի Հարությունյանի և Աննա Պավելի Պետրոսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

04062024

15։00

7

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0175/02/23

Ըստ հայցի` ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձինք՝ Իրինա Վալտերի Բաբոյան, Արա Ժանի Առաքելյան, Թալին Նապոլի Վահակնի Դավիթեան՝ հողամասի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

05062024

10։00

7

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0169/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի ղեկավարի, երրորդ անձ՝ Իրինա Վալտերի Բաբոյան,Արա Առաքելեան, Հրաչ Թէրզյան, ՀՀ կադաստրի կոմիտե՝ հողամասի աճուրդն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

05062024

10։30

7

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0235/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Անուշ Մարտիրոսի Գարսանցյանի, երրորդ անձինք՝ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ, «Իտալգուստո Ֆուդ» ՍՊԸ՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

05062024

11։00

7

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Լ Դրմեյան

1.

ՀԿԴ/0012/02/23

 Ըստ հայցի ՀՀ Տավուշի մարզի դատախազության ընդդեմ Մարինե Լիպարիտի Պետրոսյանի,երրորդ անձանց՝ Մանուշակ Պետրոսյանի, Վարդան Պետրոսյանի, Հերմինե Ալիխանյանի՝ ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքից Մարինե Պետրոսյանի բաժինն առանձնացնելու և դրա վրա բռնագանձումը տարածելու մասին:

03.06.2024

10։00

8

դռնբաց

2.

ՀԿԴ/0114/02/22

 

Ըստ հայցի՝ ՀՀ Տավուշի մարզի դատախազության ընդդեմ Դավիթ Գրիշայի Պետրոսյանի, երրորդ անձ՝ Նուբար Սերգեյի Պողոսյանի՝ ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքից  Դավիթ Պետրոսյանի բաժինն առանձնացնելու և գումարի բռնագանձում տարածելու պահանջների մասին:

03.06.2024

10:30

8

դռնբաց

3.

ՀԿԴ/0222/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Բորիս Արմենի Ավագյանի, Յուլիա Յուրիի Ավագյանի՝ երրորդ անձ Բորիս Ավագյանի սնանկության գործով կառավարիչ Միհրան Խաչատրյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

 

03.06.2024

 

11:00

8

դռնբաց

4.

ՀԿԴ/0152/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ կառավարության, ՀՀ կադաստրի կոմիտեի, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջներ չներկայացնելու երրորդ անձ Վաչագան Թովմասյանի իրավահաջորդ Ալվարդ Թովմասյանի՝ առուվաճառքի պայմանգիրն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

04.06.2024

 

10:00

8

դռնբաց

5.

ՀԿԴ/0014/02/24

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Լյուդմիլա Վարազդատի Պողոսյանի, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձ Դավիթ Արսենի Հարությունյանի՝ անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

04.06.2024

 

11:00

8

դռնբաց

6.

ՀԿԴ/0164/02/23

Ըստ հայցի՝ Լոռու կայազորի զինվորական դատախազության ընդդեմ Գարեգին Գևորգի Գասպարյանի, ՀՀ Պաշտպանության նախարարության, երրորդ անձ՝ Միրյաղուբ Մուսավի Գառգառի Սեյեդէբրահիմի՝ առուվաճառքի պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և անվավերության  հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

04.06.2024

 

15:00

8

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0213/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Ջիվան Կրմիանի Պողոսյանի, Գոհար Գրիգորի Առաքելյանի, Էրիկ Ջիվանի Պողոսյանի և Էլեն Ջիվանի Պողոսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

05062024

10։00

8

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0064/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Սուրեն Կարապետի Վարդանյանի, երրորդ անձ «Պոլիտրանսպորտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

05.06.2024

 

11:00

8

դռնբաց

7.

ՀԿԴ/0247/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Կարեն Սարգսի Հակոբյանի, Նառա Գրենիկի Պետրոսյանի, Միշա Կարենի Հակոբյանի, Էրիկ Կարենի Հակոբյանի, Էլեն Վահրամի Պետրոսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին

05.06.2024

 

15:00

8

դռնբաց

8.

ՀԿԴ/0002/02/24

Ըստ հայցի՝ Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների դատախազության ընդդեմ Աշոտ Ռաֆիկի Ասատրյանի՝ որպես պետությանը պատճառված վնասի հատուցում գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

06.06.2024

11:00

8

դռնբաց

9.

ՀԿԴ/0079/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ  ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի, Մանե Մաթևոսյանի, Նարե Սարգսյանի, երրորդ անձ՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտե՝ աճուրդներն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջների մասին

06.06.2024

 

16:00

8

դռնբաց

10.

ՀԿԴ/0021/02/24

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Հայկ Յուրիի Ճշմարիտյանի, Արմեն Արտաշեսի Ավետիսյանի և Լուսինե Յուրիի Ճշմարիտյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

07.06.2024

 

9:30

8

դռնբաց

11.

ՀԿԴ/0113/02/23

Ըստ հայցի՝ Սյունիքի մարզի դատախազության ընդդեմ Սերյոժա Անդրեասի Ղարիբյանի իրավահաջորդ Լյուբա Միքաելի Հովհաննիսյանի՝ գումար բռնագանձելու պահանջի մասին

07.06.2024

 

11:00

8

դռնբաց

12.

ՀԿԴ/0202/02/23

Ըստ հայցի՝ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Սեդրակ Գարիկի Առուստամյանի, Վարդիթեր Զավենի Խաչատրյանին,Գարիկ Սեդրակի Առուստամյանի, որպես վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջներ չներկայացնող երրորդ անձ՝ «Ջերմուկ տուրբոշին» ՍՊ ընկերության, «Հեսպեր Վենչրս» ՍՊ ընկերության Հայաստանի մասնաճյուղի, «Գոլդ Սիլվեր Չեյն Քամփնի» ՍՊ ընկերության, ««Կոտայք» գարեջրի գործարան» ՍՊ ընկերության, «Մուլտի ակվամարին» ՍՊԸ ընկերության, «Մուլտի ավտոտրանս» ՍՊ ընկերությսան, «Մուլտի Արմս» ՍՊ ընկերության, ««Մուլտի գրուպ» կոնցեռն» ՍՊ ընկերության, «Մուլտի մեդիա-կենտրոն թիվի» ՓԲ ընկերության, «Օնիրա Քլաբ» ՍՊ ընկերության, «Բելլեզզա» ՍՊ ընկերության և Արսեն Յուզիկի Խաչատրյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող բռնագանձման պահանջի մասին:

07.06.2024

 

12:20

8

դռնբաց

13.

ՀԿԴ/0031/02/24

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Տիգրան Ռոբերտի Խաչատրյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին:

07062024

 

15։00

8

դռնբաց