29.04.2019

Արդյունքներ 2019

 

29.04.2019 թ.

Դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացված որակավորման գրավոր քննության քաղաքացիական մասնագիտացման աշխատանքների արդյունքների ցուցակ  

29.04.2019 թ.

Դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացված որակավորման գրավոր քննության քրեական մասնագիտացման աշխատանքների արդյունքների ցուցակ 

29.04.2019 թ.

Դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացված որակավորման գրավոր քննության վարչական մասնագիտացման աշխատանքների արդյունքների ցուցակ

03.11.2018 թ.
Դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացված որակավորման գրավոր քննության քրեական մասնագիտացման աշխատանքների արդյունքների ցուցակ

03.11.2018 թ.
Դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացված որակավորման գրավոր քննության վարչական մասնագիտացման աշխատանքների արդյունքների ցուցակ

02.11.2018 թ.
Դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացված որակավորման գրավոր քննության քաղաքացիական մասնագիտացման աշխատանքների արդյունքների ցուցակ